Menu Søg

Landsbyprisen 2017

Støtte til udvikling i landsbyer og landdistrikter

Landsbysamvirket opfordrer hermed landsbyerne til at indstille en landsby eller et byfællesskab i Skanderborg Kommune til Landsbysamvirkets Landsbypris på 5.000 kr. og samtidigt kvalificere til Region Midtjyllands pris på 150.000 kr.

Kriterier for Landsbyprisen

Landsbyprisen 2017 tildeles en landsby på maksimum 2.000 indbyggere. Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet efter
den bedst samlede opfyldelse af følgende kriterier:

  • Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt
  • Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der viser nye veje til fornyelse og udvikling, ikke nødvendigvis fysiske investeringer
  • Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø i landsbyen
  • Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen og andre aktører
  • Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår
  • Gennemført en særlig indsats i forhold til energi og/eller miljø, fødevareudvikling eller øvrige regionale erhvervsmæssige styrkepositioner
  • Udvikling baseret på en planlagt udviklingsindsats. Der lægges vægt på, at der er tale om en udvikling inden for de seneste 3-5 år
  • Et tæt samarbejde med nabolandsby(er) om fælles faciliteter, arrangementer m.m.

Forslag skal indeholde beskrivelse af landsbyen og dens udvikling og forholde sig til kriterierne.

Hvem kan søge?

Foreninger, råd og organisationer i Skanderborg Kommune.

Ansøgningsfrist og behandlilng

Landsbysamvirket genemgår indstillingerne og anbefaler Skanderborg Kommune, hvem der indstilles til den lokale og Region Midtjyllands pris.

Indsend indstillingen til

Skanderborg Kommune

Kultur, borgere og Planlægning

strategiogkultur@skanderborg.dk

Senest

den 23. november 2016

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Tlf. 8794 7000

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk: