Skip til hovedindholdet

Trafiksikkerhedsmedarbejder til Vej og Trafik

 

I afdelingen for Vej og Trafik søger vi en ny kollega til at arbejde med trafiksikkerhed i Skanderborg Kommune.

Du bliver en del af vores anlægsteam, hvor du skal arbejde med trafiksikkerhed og gennemførelse af anlægsprojekter.


Afdelingens opgaver

Afdelingens fælles opgaver omfatter bl.a.:
 • vejplanlægning
 • projektering og anlæg af veje, stier og byggemodninger
 • drift og vedligehold
 • vejmyndighedsopgaver
 • mobilitet og kollektiv trafik.
 

Stillingen

Du skal primært beskæftige dig med trafiksikkerhedsmæssige opgaver som trafiksikre skoleveje, kampagner og udarbejdelse af handleplaner der kan fremme trafiksikkerheden i kommunen.

Herudover skal du
 • Udarbejde trafiksikkerhedsprojekter i dialog med kommunens borgere samt gennem borgermøder og arbejdsgrupper. Vores samarbejdsform er teamorganiseret, og tætte relationer til vore samarbejdspartnere gør, at du skal påtage dig en projektlederrolle for nogle af de opgaver, hvor flere interessenter bidrager til løsningen.
 • Etablering af sikre skoleveje i dialog med skoleledelser m.v.
 • Gennemføre kampagner i samarbejde med interesseorganisationer
 • Stedfæstelse af uheld og planlægning af trafiktællinger
 • Vurdere trafiksikkerhed i forbindelse med afmærkning
 • Bidrage til en god politisk betjening, bl.a. gennem professionelle sagsfremstillinger, notater m.m.
 

Om dig

Du er indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation. Det vil sige, at du kan finde løsninger, der er forankret i faglighed, hos politikere og borgere og som tager hensyn til økonomi og jura. Du skal således være i stand til at omsætte politiske visioner til resultater. Det er vigtigt, at du har lyst til at involvere borgerne i relevante opgaver og sætte din rolle i spil f.eks. som projektfacilitator, projektleder eller sagkyndig.
 • du er ingeniør eller har anden teknisk uddannelse med faglig viden inden for vejområdet. Det er en fordel, hvis du er uddannet trafiksikkerhedsrevisor, men det er ikke et krav
 • Du er god til at skabe relationer og er positiv, udadvendt og imødekommende i dit samarbejde med dine nærmeste kolleger, med eksterne interessenter og med kommunens borgere.
 • Du er nysgerrig og struktureret i din tilgang til arbejdet, og du skal kunne prioritere dine opgaver i samarbejde med ledelse og team.
 • Du er interesseret i at afprøve og anvende nye metoder og teknologiske løsninger.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med GIS og digitale arbejdsgange.
 • Det er et krav, at du har gyldigt kørekort til personbil.
 

Hvad tilbyder vi

I Vej og Trafik har vi en bred vifte af opgaver, som omfatter planlægning, anlæg og drift af veje, stier og fortove, vejmyndighedsopgaver, kollektiv trafik, klimaprojekter, mobilitet og byggemodninger. Du vil komme til at arbejde sammen med ca. 16 andre kollegaer i afdelingen samt kommunens entreprenørafdeling og driftsselskabet for gadebelysningen. Du kommer til at indgå i et team, hvor humor, kreativitet, initiativ og pålidelighed er værdsatte egenskaber.  Du vil have stor frihed i og ansvar for opgaveløsningen.

Fra din første dag i Skanderborg Kommune støtter vi din personlige og professionelle udvikling. Du får din base i det nybyggede rådhus på Skanderborg Fælled i et åbent og energifyldt arbejdsmiljø.

Stillingen er 37 timer pr. uge, med flextidsordning, sundhedsordning, restaurant og gratis parkering.

Ansættelsesstedet er Skanderborg Kommune, og arbejdsstedet er Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Løn- og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
 

Yderligere oplysninger

Kontakt afdelingsleder for Vej og Trafik, Jens Peter Sørensen, på e-mail jpls@skanderborg.dk eller telefon 23 28 24 66, hvis du vil høre mere om stillingen.

Der bor ca. 70.000 borgere i Skanderborg Kommune, som ligger i naturskønne omgivelser og dermed giver rige mulighed for friluftsaktiviteter – f.eks. omkring Gudenaaen og Søhøjlandet.

Indenfor en kort årrække er befolkningen i Skanderborg Kommune vokset til ca. 70.000 borgere. Disse har et naturligt behov for at kunne færdes på et sammenhængende vejnet, både i forbindelse med pendling til resten af regionen og internt i kommunen. Det er vores opgave at sikre, at dette kan foregå trygt og sikkert, uanset om det er bilister på vejene eller fodgængere og cyklister på vore mange stier og pladser.

Du skal søge stillingen online via Skanderborg Kommunes hjemmeside.
 

Ansøgningsfrist

Søndag den 14. august 2022 kl. 23.59.

Vi afholder samtaler mandag den 22. august 2022.

Stillingen søges besat med start den 1. oktober 2022.


 

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.