Menu Søg

13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Overblik over forslag på politikområdet:
i 1.000 kr. 2017 2018 2019
13a. Reduktion i pulje vedr. finansiering af praktisk hjælp på skolerne 200 500 500
13b. Bortfald af aldersreduktion lærere 950 1.550 2.150
13c. Reduktion i tildeling til pædagoger i indskoling 800 2.000 2.000
13d. Fuldt forældrefinansieret klubtilbud 3.250 3.250 3.250
13e. Fuldt forældrefinansieret SFO 5.500 5.500 5.500
13f. Tildeling til egne specialtilbud (2 pct. reduktion vedr. variabel tildeling) 600 1.450 1.450
13g. Reduceret serviceniveau på befordring 1.000 1.000 1.000
13h-1. Reduktion i antallet af aftenklubtilbud (alternativ 1) 2.200 5.250 5.250
13h-2. Reduktion i antallet af aftenklubtilbud (alternativ 2) 1.050 2.550 2.550
13i. Fast tildeling til klubtilbud eftermiddag 2.550 6.100 6.100
13j. PAU-elever 600 2.200 3.500
13k. Reduktion tildeling til Ungdomsskolen (hele kontraktområdet) 200 500 500
13l. Reduktion i centrale puljer/budgetramme på aftaleområdet 2.000 2.000 2.000
13m-1 Bortfald af obligatorisk svømmeundervisning (alternativ 1) 500 1.200 1.200
13m-2 Kun obligatorisk svømmeundervisning på 1 årgang (alternativ 2) 300 700 700
13n. Flytning af Niels Ebbesen Skolens SFO 0 270 650
13o. Ledelsesstruktur på skoleområdet 600-1.205 1.400-3.000 1.400-3.000
I alt ved brug af alternativ 1 19.600 30.970 33.250
I alt ved brug af alternativ 2 21.600 35.770 38.050

13a. Reduktion i pulje vedr. finansiering af praktisk hjælp på skolerne

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13b. Bortfald af aldersreduktion lærere

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13c. Reduktion i pædagoger i indskoling

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13d. Fuldt forældrefinansieret klubtilbud

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13e. Fuldt forældrefinansieret SFO

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13f. Reduktion af tildeling til egne specialtilbud

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13g. Reduceret serviceniveau på befordring

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13h -1. Reduktion i antallet af aftenklubtilbud (alternativ 1)

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13h -2. Reduktion i antallet af aftenklubtilbud (alternativ 2)

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13i. Fast tildeling til klubtilbud eftermiddag

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13j. PAU-elever

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13k. Reduktion tildeling til Ungdomsskolen (inkl. 10. klasse)

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13l. Reduktion i centrale puljer/budgetramme på aftaleområdet

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13m. Befordringsudgifter til obligatorisk svømmeundervisning

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13n. Flytning af Niels Ebbesen Skolens SFO

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

13o. Ledelsesstruktur på skoleområdet

Åbn alle
 • Kategori
 • Kort beskrivelse af forslaget
 • Budgetmæssige konsekvenser
 • Konsekvenser for bruger/borger /andre afdelinger
 • Konsekvenser for personale
 • Eventuel indfasningsperiode
 • Eventuelle konsekvenser for andre politikker

Se bemærkninger og forslag

Fra den 24. juni og indtil den 2. september, hvor Byrådet gik i gang med budgetforhandlingerne, har der været mulighed for på disse sider at komme med forslag og kommentarer til handlekataloget.

20 kommentarer
 • Kristian Amdisen 04-09-2016 12:56

  Forslag 13d#br#Konsekvensen af et fuldt forældrefinansieret klubtilbud vil, i min optik, være en katastrofal udvikling. Konsekvensen vil, næsten utvetydigt være den, at mange vil blive udmeldt og derved vanskeliggøre den fortsatte kvalitet af klubtilbuddene! #br##br#Forslag 13h-1#br#At have et centralt tilbud i Skanderborg må være en and. Det er et utænkeligt scenarie!#br##br#Forslag 13h-2#br#At centralisere aftentilbuddet i de 4 store byer er for GJUK ikke en kvalitativ god løsning. Det er vigtigt at nærområderne har mulighed for aftenåbent for byens unge. At foreslå flytning af aftentilbuddene i en centraliserende tanke er måske nærliggende, men ikke pædagogisk gennemtænkt. Klubber er typiske kulturinstitutioner i hver deres by og en lukning (fysisk sammenlægning) af disse kan have stor effekt på en hel by's ungdomskultur. I den forbindelse må det nævnes, at GJUK planmæssigt kommer til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med den nye skatepark, et af både kommunen og Skateparkens frontmænd, ønsket scenarie. Dette vil være voldsomt besværliggjort hvis ikke GJUK's aftentilbud er nært beliggende.#br##br#Generelt#br#Ser man tilbage på det forgangne år har klubberne allerede stået voldsomt for ifht sparekniven og det er GJUK's bestyrelses klare holdning, at yderligere besparelser vil have meget voldsomme konsekvenser for klubområdet og dermed også GJUK som institution. Vi tror på et fortsat stærkt fritidstilbud i Galten (og alle andre eksisterende klubtilbud), men kan se dette ekstremt vanskeliggjort med det handlekatalog der er udsendt. Vi opfordrer derfor til, at det ikke igen må være klubområdet, der skal stå så voldsomt for, som det er foreslået!#br##br#På vegne af GJUK's bestyrelse#br#Kristian L. Amdisen#br#Formand

 • Heidi Larsson 01-09-2016 22:21

  13d og 13e#br#Jeg mener det er vigtigt der er et tilbud til børn fra 0. - 6. klasse hvor de kan komme om eftermiddagen og have et forum hvor man kan mødes om andre ting end skolen. I Bjedstrup oplever vi en stor tilslutning til SFO og klub og det er en vigtig del i forhold til fællesskaber også på tværs af årgange. Da tiden i SFO kan være begrænset af at børnene også går til forskellige fritidsaktiviteter efter en i forvejen lang skoledag gør det meget følsomt at opjustere forældrebetaling. Børn der udelukkes fra tilbuddet pga økonomi kan her i Bjedstrup føles ekskluderende for nogle børn - at SKULLE forlade skoleområde/SFO mens andre børn kan blive til leg og aktiviteter. Det er måske også netop familier med færre ressourcer hvor et inkluderende fællesskab efter skoletid kan betyde meget. Jeg tror en øget forældrebetaling vil medføre et ærgerligt fald i tilslutningen til tilbudene - og kan måske se lukning af nogle tilbud som en konsekvens. Det håber jeg ikke sker. Et alternativ kunne være at finde en måde at justere betaling på ift brugstid - så man reelt betaler for den tid man bruger - og booker sig ind til.#br#Vh.#br#Heidi Larsson, forældre, Bjedstrup Skole og Børnehus

 • Pia Jensen 01-09-2016 21:42

  13.f og 13.g jeg ved godt at det er et "ømt" punkt, men jeg synes det er et rimeligt sted at skærer i kørsel evt kunne nogle forældre selv afstå kørsel, da det jo er en "ret" er det "nemt"#br#at indrette sig efter at ens børn bliver hentet, for alle vil det ikke være en stor omkørsel på vej til job. #br#Desuden når det ikke kan være anderledes, end at der skal spares så synes jeg at det er bedre i specialskolerne end i folkeskolen, da jeg antager at fx Hørningskolens elever ikke skal til afgangsprøve, og ikke videre i uddannelse systemet. Synes den almene skole skal styrkes, da det er den elevgruppe der skal have kompetencer til i første omgang ungdomsuddannelserne.

 • Rene Christensen 01-09-2016 20:34

  Hej#br#Jeg håber i den grad at i tænker over de mulige konsekvenser det kan få, hvis i øger betalingen til klubben, ikke nok med at i igen truer vores pædagoger på jobbet, tænk sig at skulle gå på job og ikke vide sig sikker#br#Men tænk over hvis ikke der er klub tilbud sidder de unge på torvet og ryger hash eller drikker, tænk lige 20 år tilbage på historien i Hørning

 • Kim Fuglsang 01-09-2016 15:15

  #br##br#Budget 2017 punkt 13n#br#Skanderborg 01-09-2016#br##br##br#Udtalelse fra medarbejderne, B-siden, i Medudvalget vedrørende flytning af Mallinggaard SFO til Niels Ebbesen Skolen.#br##br#Medudvalget har på sit ordinære møde afholdt torsdag den 19. maj 2016 drøftet notatet fra Fagsekretariatet vedrørende flytning af 0.-2.klasserne til lokaler i blok 5 på NES samt overflytning af 3.klasserne til klubben.#br##br#Medarbejderne i Medudvalget har følgende kommentarer til notatet:#br##br#Rammebevillingen for etableringen af SFO´en på NES bygger på nogle forudsætninger, som vi ikke kender. De ændringer, der skal til for at skabe et godt børnemiljø, hvor børnene kan trives fra kl. 8 – 17 hver dag, koster efter vores vurdering væsentligt mere end de godt 2. mill. kr., der bliver peget på som rammebeløb. Generelt mener vi, at hele effektiviseringsforslaget bygger på alt for upræcise beregninger og skøn. De forudsætninger, der skal til for at få skabt et godt børnemiljø (ændringer af lokaler, fællesarealer + udearealer) fremgår ikke af forslaget. Vi har derfor meget svært ved at forholde os til, i hvilken grad flytningen vil gavne børn og personale. #br##br#Der har igennem flere år været et politisk fokus på helhed og sammenhæng for skole og fritid. Sidst er fritids- og ungdomsklub blevet sammenlagt med skolen. #br#For at kunne udnytte de effektiviseringsgevinster, der er skabt ved at organisere SFO+Klub under samme ledelse, kræver det, at afdelingerne ikke bliver fysisk adskilte. Fleksibiliteten vil blive væsentlig mindre i forhold til udnyttelse af personaleressourcerne på tværs af afdelingerne og fællesudnyttelse af de fysiske rammer vil blive umuliggjort. #br##br#Det er vores vurdering, at den bedste helhed og sammenhæng + effektivisering opnås ved at både SFO og Klub flyttes ned på NES. Før der er plads og ressourcer til en sådan flytning opnås effektiviseringsgevinsten ikke, da gevinsten ved en flytning af 0.-2.klasserne vil modsvares af forringelsen ved at adskille SFO og Klub. #br##br#Helt overordnet er det vores holdning, at en flytning af Mallinggaard skal vente, til der er tilstrækkeligt med plads på NES til at begge afdelinger flyttes. Der skal laves nogle valide beregninger på økonomien, som bygger på de forudsætninger, vi mener, skal til for at skabe et godt og udviklende børnemiljø. Politisk skal der være vilje til- (og mulighed for) at investere det, det koster. Kun på den måde kan vi hente en reel effektiviseringsgevinst – uden at det er børnene, der kommer til at betale prisen. Kan dette ikke imødekommes, ønsker vi at bevare det, vi har i dag. #br##br#Medarbejderne, B-siden, medudvalget på Niels Ebbesen Skolen#br##br#

 • jesper thygesen 01-09-2016 14:17

  13d. Fuldt forældrefinansieret klubtilbud#br##br#Forslaget vil helt sikkert få mange til at fravælge klubtilbuddet. Det rejser endvidere spørgsmålet om, hvorvidt tilmeldingerne vil være så få, at tilbuddet ikke kan opretholdes.#br#Vi ønsker, at politikerne forholder sig til om man ønsker et klubtilbud i Skanderborg kommune eller ej, i stedet for at lade skolerne står med et klubtilbud med meget få børn.#br##br##br#13e. Fuldt forældrefinansieret SFO#br##br#Forslaget vil helt sikkert få flere forældre til at fravælge SFO tilbuddet, hvilket indebærer personalereduktioner. Hvis man udvidede SFO’ens åbningstid ville en øget forældrebetaling kunne retfærdiggøres. #br#Ved at lade lektiehjælpen i 0. – 2. klasse bortfalde ville man kunne øge SFO’ens åbningstid. Desuden vil skolernes tildeling til understøttende undervisning / lektiehjælp kunne indgå i besparelsen, da den vil bortfalde.#br##br##br#13o. Ledelsesstruktur på skoleområdet#br##br#Fælles ledelse indebærer for skolerne at to fuldtidsstillinger bliver til én stilling uden væsentlig tilførelse af tid. Vi kan være bekymret for om der på de enkelte skole stadig er mulighed for at videreføre den pædagogiske udvikling når én leder skal forholde sig til to områder, to bestyrelser, to MED udvalg og to budgetter. #br##br#Vi kan være bekymret over for den forringede daglige kontakt, der vil være med skolelederen, da der jævnligt vil være beslutninger, som kun skolelederen kan tage. Vi vil være usikre på, hvornår og hvor meget, vi har mulighed for at komme i kontakt med vores skoleleder i fremtiden.#br##br#Vi kan være bekymret for fælles ledelse kan betyde, at skolens lærere fremover vil kunne bruges på tværs af de to skoler, for at kunne imødekomme folketingets krav om fuld undervisningskompetence i alle fag senest i 2020. #br##br#Lærerne frygter at skulle forholde sig til to arbejdspladser. Det at have to arbejdspladser – to lærerværelser, to kulturer, skaber ikke et bedre arbejdsmiljø for lærerne, og skaber heller ikke et bedre undervisningsmiljø for børnene. Lærerne skal derfor kun arbejde på en skole.#br##br##br#På vegne af skolebestyrelsen og LMU på Knudsøskolen#br#Jesper Thygesen#br#Skoleleder#br#

 • Mads Bentzen 01-09-2016 11:13

  BEMÆRKNING VEDR. FORSLAG 13o - Ledelsesstruktur på skoleområdet#br##br#Bjedstrup Skole og Børnehus har haft en konstitueret leder siden juni 2015. Vi har været fanget i et beslutningsvakuum grundet usikkerhed om kommunens økonomiske situation. Grundet regeringens tilbagerulning af omprioriteringsbidraget ved vi nu, at der ikke skal spares i samme grad som forventet. Vi appellerer derfor til, at der snarrest træffes beslutning om ledelsesstrukturen på skoleområdet.#br##br#Såfremt byrådet ønsker fælles ledelse på skoleområdet er det min forventning, at bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus gerne vil arbejde positivt for en fælles ledelse med Mølleskolen, hvor vi fortsat har EGET SKOLEDISTRIKT, en SELVSTÆNDIG BESTYRELSE og en AFDELINGSLEDER MED TYDELIG DAGLIG LEDELSE I BJEDSTRUP.#br##br#Det er ikke min forventning, at vi vil arbejde for en fælles ledelse uden eget distrikt og selvstændig bestyrelse og nærværende ledelse.#br##br#Vi har med den konstituerede leder oplevet, hvad klog, varm og nærværende ledelse gør for en lille enhed som vores. Vi har i dag et stærkt og forpligtende fællesskab med en lang række ”smådriftsfordele” som høj trivsel for børn og voksne, meget lavt sygefravær for de ansatte og et meget smidigt tværfagligt samarbejde.#br##br#Elevtalsprognose 2015/16-2026/27, der blev udarbejdet af COWI for Skanderborg Kommune i august 2015, forudsagde at der i år skulle starte 11 børn i 0. klasse. Det burde være relativt let at forudsige i 2015, hvor mange der skal starte i 2016. Men i stedet for 11 elever, er der startet 15 børn i 0. klasse i år.#br#Børnetallet i børnehaven er større end prognoserne, og den kommunale dagpleje har måttet ansætte en ny dagplejer i området for at sikre pasning af flere 0-2 årige end forventet. #br##br#Så vi er godt i gang med at sprænge prognoserne herude i Bjedstrup – og der er solid forældreopbakning til vores skole og børnehus.#br#Det eneste vi mangler er politisk mod til at træffe en beslutning, så vi kan få en afklaring efter nu mere end et års ventetid.#br##br#Bedste hilsner#br#Mads Bentzen#br#Formand for skolebestyrelsen på Bjedstrup Skole og Børnehus#br#

 • Mads Bentzen 01-09-2016 11:04

  BEMÆRKNING TIL FORSLAG 13o - Ledelsesstruktur på skoleområdet.#br##br#Bjedstrup Skole og Børnehus har haft en konstitueret leder siden juni 2015. Vi har været fanget i et beslutningsvakuum grundet usikkerhed om kommunens økonomiske situation. Grundet regeringens tilbagerulning af omprioriteringsbidraget ved vi nu, at der ikke skal spares i samme grad som forventet. Vi appellerer derfor til, at der snarrest træffes beslutning om ledelsesstrukturen på skoleområdet.#br##br#Såfremt byrådet ønsker fælles ledelse på skoleområdet, er det min forventning, at bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus gerne arbejde positivt for en fælles ledelse med Mølleskolen, hvor vi fortsat har EGET SKOLEDISTRIKT, en SELVSTÆNDIG BESTYRELSE og en AFDELINGSLEDER MED TYDELIG DAGLIG LEDELSE I BJEDSTRUP.#br#Det er ikke min forventning, at vi vil arbejde for en fælles ledelse uden eget distrikt, selvstændig bestyrelse og nærværende ledelse i hverdagen.#br##br#Vi har med den konstituerede leder oplevet, hvad klog, varm og nærværende ledelse gør for en lille enhed som vores. Vi har i dag et stærkt og forpligtende fællesskab med en lang række#br#”smådriftsfordele” som høj trivsel for børn og voksne, meget lavt sygefravær for de ansatte og et meget smidigt tværfagligt samarbejde.#br#Elevtalsprognose 2015/16-2026/27, der blev udarbejdet af COWI for Skanderborg Kommune i august 2015, forudsagde at der i år skulle starte 11 børn i 0. klasse. Det burde være relativt let at forudsige i 2015, hvor mange der skal starte i 2016. Men i stedet for 11 elever, er der startet 15 børn i 0. klasse i år.#br#Børnetallet i børnehaven er større end prognoserne, og den kommunale dagpleje har måttet ansætte en ny dagplejer i området for at sikre pasning af flere 0-2 årige end forventet.#br#Så vi er godt i gang med at sprænge prognoserne herude i Bjedstrup – og der er solid forældreopbakning til vores skole og børnehus.#br#Det eneste vi mangler er politisk mod til at træffe en beslutning, så vi kan få en afklaring efter nu mere end et års ventetid.#br##br#Bedste hilsner#br#Mads Bentzen#br#Formand for skolebestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus

 • Morten Barasinski 31-08-2016 21:25

  13 a. Bestyrelsen ved Gl. Rye Skole og Bison finder det betænkeligt at der sker en reduktion i finansieringen af praktisk hjælp på skolerne. Det er et område, hvor skolerne ikke kan undlade at dække det fornødne behov, og hvor skolerne i forvejen bruger det økonomiske råderum (Skanderborg modellen) til at opfylde de aktuelle behov.Konsekvensen af reduktionen vil være, at der på flere skoler, i endnu større grad må hentes midler fra andre områder - eksempelvis to-lærerordning. Det bliver derved ledelserne, der kommer til at udmønte nedskæringerne#br#.#br#13C Ved en reduktion af pædagoger i undervisningstiden i indskolingen, vil det blive vanskeligere at leve op til Skolereformens intentioner, da disse langt hen ad vejen skal understøttes af, at der er flere pædagoger til stede i undervisningen. Hvis man i indskolingen skal understøtte at eleverne arbejder undersøgende med læring, komme ud af skolen og møde virkeligheden i form af samarbejde med bl.a. det lokale erhvervsliv og foreningsliv, skal de nuværende 5,25 pædagogtimer pr. uge bibeholdes - det siger sig selv, at der med mindre pædagogtimer pr. uge, vil ske en kraftig reduktion i entreprenørskabsprojekter i indskolingen.#br##br#Der er sat et nationalt mål om, at vi i Danmark skal løfte alle elever fagligt, så alle elever yder ét klassetrin bedre end tidligere - eleverne skal altså fagligt præstere et klassetrin bedre end tidligere. Denne målsætning ser på landsbasis ud til at være nået i indskolingen, men det ser ud til, at vi mister det indhentede på mellemtrinnet og i udskolingen. Hvis vi skal fastholde det faglige niveau i indskolingen, kræver det naturligvis, at vi fremover som minimum tildeler de nuværende 5.25 pædagogtimer til alle klasser i indskolingen - en ordentlig fag-faglig start på skolelivet er essentiel for alle børn. #br##br#13d og 13e Ved fuld forældrebetaling til Klubtilbud og SFO vil der selvfølgelig ske en reduktion i antallet af tilmeldte børn og deraf en reduktion i antallet af pædagoger tilknyttet skolen. Dette vil resultere i langt mindre pædagogtimer i klasserne på mellemtrinnet. Med den nuværende situation er det ikke enkelt for hverken lærere eller for ledere, at leve op til skolereformens intentioner, og det siger sig selv, at med en reduktion i antallet af pædagoger, grundet færre børn tilmeldt SFO og klubtilbud og dermed svækket økonomi i både klubtilbud og SFO, vil det betyde færre pædagogtimer til den enkelte klasse og dermed et endnu vanskeligere grundlag for lærere, pædagoger og ledere at leve op til skolereformens intentioner. #br##br#I SFO og klub arbejdes der målrettet med at understøtte børnenes sociale og faglige udvikling og forslag 13d og 13e, vil resultere i færre understøttende aktiviteter. Det pædagogiske arbejdes afsæt med et målrettet relations arbejde i et inklusionsperspektiv, vil betyde, at det i højere grad vil nærme sig et pasningstilbud frem for et pædagogisk tilbud.#br##br#Den inklusionsopgave, der på baggrund af forskningsresultater, de seneste år er blevet overdraget fra specialskoler til den almene folkeskole, kræver ressourcer i form af uddannet pædagogisk personale. Opgaven kan IKKE udelukkende løses ved hjælp af innovative pædagogiske og didaktiske tiltag - inklusionsopgaven kræver uddannet pædagogisk personale. Med de sparetiltag, der ligger i 13c, 13d og 13e vil manglende uddannet pædagogisk personale resultere i umulige vilkår for lærere, pædagoger og ledere til i samarbejde at løfte denne opgave. #br##br#Kort sagt: Med vedtagelse af punkterne under 12 og 13, vil det blive meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at leve op til de nationale målsætninger for vores folkeskole. Taberne i denne spareplan bliver alle børn i Skanderborg Kommune.#br##br#Med venlig hilsen#br#På vegne af bestyrelsen for Gl. Rye Skole og Bison#br##br#Formand Morten Barasinski

 • Susanne Riiser 31-08-2016 21:20

  Kære politikere i Skanderborg Byråd.#br#Det fremlagte handlekatalog giver anledning til et par bemærkninger. På vegne af forældrerådet for Klubben Skovby Mosegård vil vi gerne kommentere de forslag, som, hvis de gennemføres, vil ramme klubberne hårdt.#br##br#Forslag 13d. foreslår fuld forældrefinasiering af klubtilbud, hvilket vil medføre en væsentlig forhøjelse af forældrebetaling. Som fremhævet i kataloget, vil en konsekvens være, at klubtilbuddet ikke kan opretholdes i nuværende form på grund af forventet mange udmeldelser. Det i sig selv er naturligvis ikke noget, vi ønsker, men man overser yderligere konsekvenser, hvis dette forslag effektueres, nemlig at det sandsynligvis vil være forældre med presset økonomi, som kan blive tvunget til at udmelde deres børn. Man risikerer at opdele i A- og B-hold. Dermed bliver klubtilbud ikke for alle børn og en af de pædagogiske opgaver med forebyggende arbejde mister en del af sin indflydelse i lokalmiljøet.#br##br#Forslag 13i. foreslår at der indføres fast tildeling til klubtilbuddenes eftermiddagstilbud. Det fremgår ikke konkret, hvor hårdt dette forslag vil ramme den enkelte klub, men med en besparelse på over 6 mio. kr. årligt, må det blive en betragtelig reducering af tildeling til klubben. Der foreslås en fast tildeling ud fra en fast normering relateret til skoledistriktets størrelse. For en klub som Mosen, som har tæt på 90 % medlemmer i mange klasser, betyder det højst tænkeligt en væsentlig reducering i klubbens tildeling og dermed et ringere klubtilbud. Dette forslag giver i virkeligheden en omvendt incitamentstruktur, hvor klubber med få medlemmer får et større økonomisk råderum pr. medlem og klubber med mange medlemmer bliver straffet!#br##br#Forslag 13h-1. Reduktion i antallet af aftentilbud med kun aftenåbent i Skanderborg er simpelthen helt uacceptabelt for alle unge der bor uden for Skanderborg! Forslaget er helt uden for diskussion!#br##br#Forslag 13h-2. Reduktion af aftentilbud udelukkende i de 4 ”store” byer; Skanderborg, Hørning, Ry, Galten, stiller selvfølgelig unge i de mindre byer dårligt og vil kræve, at der kigges på infrastrukturen med passende busruter. Som forældre i Skovby, er vi nødt til at gøre opmærksom på, at det efterhånden er forældet at tænke på Galten som ”den store by”. Eftersom Galten og Skovby nu praktisk talt er vokset sammen, bør man betragte Galten-Skovby som én by med 2 skoler, hvor Skovbyskolen har flest elever. Tænker man ud fra dette perspektiv, giver det bedst mening at placere et evt. fælles aftenklubtilbud på Mosen, som det mest centrale sted og tæt ved byens sportsfaciliteter på Klank.#br##br#Skanderborg Kommune har en bosætningspolitik, som forholder sig til hvordan man gør det attraktivt at bosætte sig i kommunen – ikke kun Skanderborg by. Ovenstående forslag vil i den betragtning undergrave bosætningspolitikken, ved at begrænse klubtilbuddenes kvalitet, alsidighed og målgrupper.#br##br#Handlekataloget er heldigvis et bruttokatalog, hvor man må forvente, at ikke alle forslag føres ud i livet. Vi må sige, at vi, med sidste års organisationsomlægning og voldsomme budgetbeskæring på klubområdet i frisk erindring, mener, at klubberne allerede har holdt hårdt for, og vi har en forventning, om at blive skånet i denne omgang.#br##br#På vegne af forældrerådet på Skovby Mosegård#br#Susanne Riiser#br#Pernille von Lillienskjold#br#Peder Nielsen#br#Nils Hagelskær#br#Dorthe Haurum#br#

 • Kristian Kilt 29-08-2016 00:15

  STJÆRSKOLENS HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2017-2019#br##br#Vedr. forslag 13 h. Reduktion i antallet af aftenklubtilbud:#br#Stjærskoles skolebestyrelse mener, at unge har brug for et lokalt samlingssted hvor unge kan mødes på unges præmisser. Ungdomsskolen i Stjær er et attraktivt værested med stor opbakning fra byens unge. Vi finder det derfor væsentligt at der fastholdes et godt klubtilbud.#br##br#Et fælles klubtilbud for hele kommunen placeret i Skanderborg finder vi usandsynligt at unge i Stjær vil benytte og det vil være at betragte som en nedlæggelse af klubtilbuddet. Når forslaget samtidig ikke bakkes op af tilbud om offentlig transport til det henlagte klubtilbud, vil det være en hel urimelig forskelsbehandling af borgere i Skanderborg by og borgere i resten af Skanderborg kommune. #br#

 • Kristian Kilt 29-08-2016 00:12

  STJÆRSKOLENS BESTYRELSES HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2017-2019#br##br#Vedr. 13 e. Fuldt forældrefinansieret SFO:#br#Stjærskolens skolebestyrelse vil gerne have en sammenligning af forældrebetalingen fra lignende kommuner således der kan gives en konstruktiv udtalelse. #br##br#Vi er enige i forslagets betragtninger om risiko for udmeldinger og at dette vil medføre personalereduktioner. Personalereduktionerne vil på Stjærskolen medføre mindre tilstedeværelse af pædagoger i skoletiden på mellemtrin og i udskoling – dette vil være kontraproduktiv ift. skolereformens intentioner og trivslen på skolen. #br#Personalereduktioner vil endvidere vanskeliggøre, at der udbydes et tilbud, der kan kaldes et pædagogisk tilbud som tilrettelægges ift. gruppens eller det individuelle barns behov. Praksis vil i endnu højere grad være et tilbud hvor det handler om voksenopsyn – til gengæld til en øget betaling for forældrene. Dette har potentiale til at udløse en negativ spiral og vi beder byrådet om at ”dreje på knapperne” med varsomhed.#br##br#Vi finder endvidere at de forventede udmeldinger af SFO’en vil ramme skævt, og de børn der har mest brug for SFO vil blive ”nøglebørn”, der går hjem efter skole. Dette vil være ødelæggende for inklusionsstrategien. #br#

 • Kristian Kilt 29-08-2016 00:08

  STJÆRSKOLENS BESTYRELSES HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2017-2019#br##br#Vedr. 13 o: Ledelsesstruktur på skoleområdet:#br#Stjærskolens skolebestyrelse anerkender at der er brug for besparelser for at få et balanceret budget. Vi finder dog grundlæggende, at det er dårlig timing at finde ressourcerne på ledelsestid. Ledelsestid er afgørende for at komme i mål med skolereformens målsætninger. Det er kun to år siden disse blev formuleret og Skanderborg kommune har i modsætning til andre kommuner fået godt fat i skolereformen. Vi finder det unødigt risikabelt at nedsætte den samlede ledelses tid før end der er et sikkert fundament under ”Ny skole” – Lige nu er der brug for arbejdsro.#br##br#I så fald byrådet finder det nødvendigt at gennemfører fællesledelse har skolebestyrelsen en række kommentar: #br#• Scenarie 1 og 2 indeholder en række konkrete forslag til hvilke skoler fagsekretariatet Børn og Unge forslår sammendrevet af fællesledelse. Stjærskolens skolebestyrelse ønsker, at et alternativt scenarie undersøges nærmere hvor alle landsbyskolerne i kommunen får samlet fællesledelse. Landsbyskolerne er væsentlige bærende institutioner i det lokale landsbymiljø, hvilket vi bedst finder bevaret via en fællesledelse der kan have dette fokus. Endvidere kunne et scenarie med fællesledelse for Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen være interessant at undersøge nærmere, lige som scenarie 4 for Hørning. Dette vil muligvis kunne understøtte den planudviklingen med at få to tidligere byområder, Galten og Skovby, til at blive til et fælles hovedby område.#br#• De foreslåede scenarier tager alle udgangspunkt i at skolebestyrelserne sammenlægges. Stjærskolens skolebestyrelse skal gøre opmærksom på, at dette ikke er et lovkrav men ene og alene et udtryk for administrationens forslag. Der vil kunne være fællesledelse samtidig med de lokale skolebestyrelser fastholdes. Vi finder at en sammenlægning af bestyrelserne kan risikere at medføre en række negative konsekvenser:#br#o Manglende lokal indflydelse og dermed manglende engagement blandt forældrene. Der ses på alle områder af det frivillige arbejde en klar sammenhæng mellem afstand, ejerskab og engagement.#br#o Skolerne risikere på sigt at miste deres lokale særpræg. Fælles bestyrelser vil betyde at de lokale principper der styre skolerne gøres ens. Det betyder at det samlede skoletilbud i kommunen bliver mindre mangfoldigt og vi risikere, at den lokale skole ikke længere afspejler lokale forhold. #br#Hvis byrådet beslutter sig for fællesledelse samt sammenlægning af bestyrelserne, er det væsentligt at det overvejes samt udarbejder en strategi for hvorledes man fastholder forældrenes opbakning og engagement samt skolernes lokale særpræg.#br#

 • Morten Rose Vilholm 23-08-2016 10:14

  Bestyrelsen på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj har på møde d. 22. august drøftet handlekataloget og har følgende kommentarer:#br#13c. En reduktion af pædagoger i indskolingen er ikke en god ide. Det påvirker muligheden for at køre 2-lærer timer, får indflydelse på inklusionsområdet og vil generelt gå ud over lærer/pædagog samarbejdet, der er en af de bærende dele af skolereformen.#br#13i. Forslag om fast tildeling til klubtilbud kan vi ikke støtte op om, da dette forslag vil ramme skævt afhængigt af skoledistrikternes størrelse. Dette vil ramme de små skoler hårdest.#br#13m. Bestyrelsen mener det vigtigt at skoleelever får svømmeundervisning. Vi bor i et land og lokalområde med meget vand og den mulige besparelse er begrænset.#br#13o. Forslaget om reduktion af ledelsesstillinger er dårlig timing set i lyset af en nylig indført skolereform. Skolereformen kræver daglig ledelse og konsekvenserne af distance ledelse er uklare.#br#Hvis der skal spares på skoleområdet mener bestyrelsen, at forslagene 13.b og 13.h er mest oplagte. Aldersreduktionen følger de tendenser der i øvrigt er i samfundet, mens lukning af aftensklubtilbuddene i oplandet umiddelbart vil være et mindre indgreb, da klubben i vores område i forvejen ikke er højt prioriteret

 • Anne Kjeld Pedersen 22-08-2016 11:15

  #br#Skolebestyrelsen på Hørningskolen har på sit møde den 15/8 2016 drøftet handlekataloget. Skolebestyrelsen har følgende kommentarer:#br##br#Kommentarer til handlekatalogets punkt 13f: Reduktion af tildeling til egne specialtilbud.#br##br#Hørningskolens takst er 332.000 kr. pr elev pr. år. I sammenligning med andre skoletilbud i Skanderborg, synes det at være et stort beløb, men i virkeligheden kan Hørningskolens takst kun sammenlignes med takster på tilbud uden for kommunen, der har en tilsvarende elevgruppe. #br##br#Stensagerskolen i Aarhus har samme elevtype som Hørningskolen og er typisk den skole Skanderborg Kommunes børn med udviklingshæmning skulle gå på, hvis ikke Hørningskolen fandtes. Stensagerskolens takst – for andre kommuner der køber en plads her – er ca. 510.000 kr. Et beløb der indeholder det såkaldte overhead - til administration og ydelser udover grundydelsen på skolen - som Aarhus Kommune kan tillægge skolens pris. I en sammenligning med Hørningskolen vil vi i det følgende derfor anvende den pris, Skanderborg Kommune tager fra andre kommuner, når de køber en plads på Hørningskolen, idet denne pris også indeholder overhead. Prisen til andre kommuner er ca. 395.000 kr..#br##br#Prisen på Hørningskolen er altså 115.000 kr. lavere pr. elev pr. skoleår. Det svarer til, at en elev i et skoleforløb fra 0.-10. klasse koster 1.265.000 kr. mindre på Hørningskolen end på Stensagerskolen.#br##br#Hørningskolen bliver betalt for 41 elever p.t. Det betyder altså, at Hørningskolen pr. år koster 4.715.000 kr. mindre, end hvis vi havde samme pris som Stensagerskolen.#br##br#Man kunne også sige, at Hørningskolens pris er 22,5 % lavere end Stensagerskolens, eller man kunne sige at Hørningskolen arbejder 22,5 % mere effektivt.#br##br#Derfor undrer det skolebestyrelsen på Hørningskolen, at der fortsat er krav om, at Hørningskolen årligt effektiviserer med ½ %. Hørningskolens skolebestyrelse undrer sig ligeledes over forslaget om, at der skal spares 2 % på skolens budget. I skolebestyrelsens øjne er Hørningskolen drevet så effektivt og sparsommeligt, at der ikke er flere besparelsesmuligheder, hvis skolen fortsat skal have en kvalitet, der tilskynder forældre til udviklingshæmmede børn til at lade deres børn gå på skolen og ikke benytte sig af det frie skolevalg og søge eksempelvis Stensagerskolen.#br##br##br#Kommentarer til handlekatalogets punkt 13g: Reduceret service på befordring.#br##br#Hørningskolens skolebestyrelse vil gerne gøre opmærksom på, at det for en del af skolens elever vil være forbundet med meget store forhindringer at skulle møde op på et opsamlingssted fremfor at blive hentet i hjemmet. Skolebestyrelsen forestiller sig desuden, at det vil kunne skabe behov for at flere forældre søger tabt arbejdsfortjeneste for at kunne nå at følge børnene til opsamlingsstederne, inden forældrene selv skal møde på arbejde.#br##br#Samtidig er skolebestyrelsen ængstelig ved tanken om, at alt for mange børn skal køre sammen. Mange af Hørningskolens børn tåler ikke at være i forsamlinger, der i antal overstiger blot nogle få stykker. Her skal man være opmærksom på, at flere af Hørningskolens børn kan få epileptiske anfald eller angstanfald under kørslen, forhold der vil blive forstærket, hvis flere kører sammen.#br#I ferieperioder har Hørningskolen forholdsvist mange børn i SFO, idet skolen også i nogen grad bruges som aflastningssted for forældre, der i forvejen er pressede. Dette bør der tages hensyn til, hvis kørsel i ferier begrænses.#br##br#På skolebestyrelsens vegne#br#Anne Kjeld Pedersen#br#Skoleleder#br#

 • Dagmar Frydensbjerg Pedersen 18-08-2016 21:13

  Generelt mener jeg det er vigtigt at prioritere lærer og pædagoger i undervisningen mens der er et potentiale i mindre tung ledelse på de små skoler (Skoleleder, Viceskoleleder, SFO leder og i nogle tilfælde også Børnehaveleder) - og måske også i hvor lille en skole skal være. Der er derudover en række funktioner som generelt skal udføres i maskinrummet på alle skoler som nok kunne optimeres ved at samle dem på tværs af skoler. Det kunne eksempelvis være budgetstyring, vedligehold og evt skemalægning.

 • Marie Halberstadt Nørgaard 09-08-2016 16:54

  En række af forslagene vil have social slagside og skade muligheden for integration. #br#Lukning af aften klub: kun ressourcestærke forældre kan transportere deres børn/unge til klub i andre byer. #br#Øget Forældrebetaling i SFO og klub vil resultere i at de børn, der har størst behov for et godt fritidstilbud for enten at blive en del af det Danske samfund eller bryde en negativ social arv risikerer at blive afskåret for mulighed da deres forældre ikke kan financiere det.#br#Færre pædagoger i indskolingen hænger absolut ikke sammen med inklusionsbølgen. Når der i klasserne sidder børn med behov for særlig støtte er det afgørende at der er professionelle veluddannede pædagoger tilstede til at løfte opgaven med at skabe et velfungerende fællesskab i klassen.#br#Jeg ser hellere at man sparer på ledelse og administration ved en eller anden form for sammenlægning end at man skærer i de børnenære timer. Hvis en fællesledelse kommer på tale er det afgørende at der er en dagligleder med råderum og plads til lokalindflydelse på den enkelte skole, for at undgå den effekt Henrik Olsen er inde på.#br#God arbejdslyst.

 • Henrik Olesen 07-08-2016 00:44

  Ang. Forslag 13o.: Ledelsesstruktur på skoleområdet.#br#En fjern ledelse medfører fremmedgørelse for medarbejdere og elever!#br#Fælles ledelse for skoler, der ligger geografisk spredt fra hinanden, vil uvægerligt medføre en svækket kontakt mellem ledelse og medarbejdere. Konsekvensen af dette vil være meget alvorlig, da medarbejdernes kontakt til en synlig ledelse/leder er af afgørende betydning for den daglige trivsel blandt medarbejderne. Forringet trivsel blandt medarbejderne er en kæmpe trussel mod undervisningens kvalitet og, ikke mindst, elevernes trivsel! #br#Set fra elevernes vinkel, er en synlig ledelse/leder på deres skole også af væsentlig betydning for hele deres forståelse af vores samfund.#br##br#Hver skole bør have hver sin leder/ledelse for at undgå distancering og fremmedgørelse til og fra ledelsen. Daglig kontakt mellem leder og øvrige medarbejdere gør det lettere at udrede og løse de udfordringer, der løbende opstår. #br#Der bør tages kraftig afstand fra scenarie 1 og 2.#br#Ligeledes er det med stor risiko for forringelse af trivslen på de enkelte skoler at nedsætte ledelsestildelingen som beskrevet i scenarie 4 og 5. #br##br#Derimod kan der være ræson i scenarie 3, da der som skrevet står: "Etablering af fælles ledelse af flere store skoler giver bedst mening, når to skoler er placeret i umiddelbart nærhed af hinanden, og etableringen af det fælles skoledistrikt giver geografisk mening.

 • Ole Jeppesen 05-08-2016 23:28

  Landområderne får ikke en ærlig chance, hvis aftenklubberne samles i Skanderborg. Får vi transportfradrag for at køre vores poder til og fra klub? Det bør vi have, for vi pålægges en udgift, som borgerne i Skanderborg ikke har. Ydermere: Slå ikke ledelsesfunktionen sammen for de mindre skoler. I hverdagens trummerum vil vi som forældre opgive at finde ud af, hvem vi skal gå til hvor... Færre timer: Ok, hvis det ikke kan være anderledes.

 • Gitte Eriksen 04-08-2016 23:58

  Lukning af aften-klubtilbud så der kun er klub i Skanderborg by, virker som en enorm skævvridning. Børn fra oplandet har ingen offentlig transportmulighed til Skanderborg i aftentimerne, så det bliver en forfordeling af Skanderborgs unge på bekostning af de mindre områder.#br#Danmark er et land med meget vand og vores område i Søhøjlandet er fyldt med ret unikke bademuligheder og muligheder for at dyrke friluftsliv i områdets ro- og kajakklubber. Det vil være frygteligt hvis børn og unge kommer ud for ulykker der kan tilskrives for ringe svømmeevner, og det vil være et tab hvis børn og unge i mindre grad dyrker fritidslivets muligheder med vand i vores område. Så et forslag om besparelse på svømning er dels en relativt lille udgift og et skidt sted at spare.