Menu Søg

Folkeoplysningsudvalget

Formål og opgave

Folkeoplysningsudvalget er et politisk underudvalg med kompetence delegeret fra Skanderborg Byråd.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget har til formål og opgave

 • at stille forslag til kommunalbestyrelsen om beløbsrammen til folkeoplysende virksomhed og om fordelingen til områder og formål
 • at offentliggøre regler for at opnå tilskud til folkeoplysende virksomhed
 • at afgøre, om en forening efter loven skal betragtes som en folkeoplysende virksomhed
 • at sætte retningslinjerne for, hvordan tilskud fordeles
 • at behandle ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning
 • at informere, rådgive og bistå med administrativ hjælp til mindre og nyere initiativtagere

Ved siden af de lovmæssige opgaver arbejder udvalget for at kommune og foreningsliv i fællesskab udvikler folkeoplysende tilbud, der matcher borgernes ønsker og behov.

Folkeoplysningsudvalget er i forhold til Skanderborg Kommune dialog-, samtale- og høringspart i relation til det samlede folkeoplysende område.

Medlemmer

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer, hvoraf

 • tre er valgt af byrådet blandt dets medlemmer
 • to er valgt af aftenskolerne/den folkeoplysende voksenundervisning
 • otte er valgt inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
   
  • fire fra idrætsforeningerne
  • to fra spejder- og ungdomskorpsene
  • to fra "andre foreninger"

Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted hvert fjerde år i forbindelse med valg til byrådet.

Valgt for Byrådet

 • Frank W. Damgaard (A)
  • Suppleant: Henrik Qvist (Ø)
 • Jens Anker Hansen (B)
  • Suppleant: Jens Sønderskov (F)
 • Bent Jacobsen (V)
  • Suppleant: Rasmus Ingemann (V)

Valgt inden for voksenundervisningen

 • John Gaden (FOF Skanderborg)
  • Suppleant: Jørn Hvillum (MOF Skanderborg)
 • Leo F. Hansen (AOF Skanderborg)
  • Suppleant: Jorge Londono (AOF Skanderborg)

Valgt inden for det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde

Idrætsforeninger

 • Formand Michael Villadsen (Ry Roklub)
  • Suppleant: Hans Alexandersen (Dover Gymnastikforening)
 • Næstformand Lars B. Pedersen (FC Skanderborg)
  • Suppleant: Hugo From (Skanderborg Kano- og Kajakklub)
 • Karsten Sejer Jakobsen (Hørning IF Svømmeafdeling)
  • Suppleant: Ann Bendixen (Hørning IF Badmintonafdeling)
 • Jørgen Kristensen (Galten FS)
  • Suppleant: Charlotte Have (Galten FS)

Børne- og ungdomskorps

 • Peter Jeppesen (FDF Hørning)
  • Suppleant: Ulla Vestergaard (DDS Hørning)
 • Hans Kromand Lindemann (DUI Leg og Virke)
  • Suppleant: Jan Løvheim (DDS Spejderne, 1. Ry Gruppe)

Andre foreninger

 • Jan Mortensen (Alken Borger- og aktivitetsforening)
  • Suppleant: Bruno Nielsen (Alken Borger- og aktivitetsforening)
 • Kaj Rye Petersen (Stilling Jagtforening)
  • Suppleant: Linda Lundh (DCH Skanderborg)

Kontakt

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. nr. 8794 7000