Menu Søg

Grundlisteudvalget

Medlemmer

 • Costas Ioannou (A)
  Rosenhaven 5, 8362 Hørning
  • (Suppleant: Finn Sander Jensen (A))
    
 • Steen Andersen Frøslev (B)
  Voldbyvej 17, 8464 Galten
  • Suppleant: Jens Anker Hansen (B)
    
 • Nils Hein (F)
  Birkevej 10, 8660 Skanderborg
  • Suppleant: Maria Temponeras (Ø)
    
 • Jens Erik Sørensen (V)
  Gl. Ryvej 2, 8362 Hørning
  • Suppleant: Hanne Majgaard (V)
    
 • Anja Søgaard (V)
  Ryvejen 64, Hårby, 8660 Skanderborg (V)
  • Suppleant: Jakob Jakobsen (V)


Om Grundlisteudvalget

For hver landsretsnævningekreds vælges for et tidsrum af 4 år regnet fra en 1. januar et antal personer, der må anses egnede til at virke som nævninge eller domsmænd.
Listerne over disse personer benævnes grundlister.

Ved lodtrækning blandt de på grundlisterne opførte personer dannes byretternes domsmandslister og landsrettens nævninge- og domsmandsliste (Retsplejeloven § 68).

Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på 5 medlemmer, der udpeges af Byrådet for de kommunale råds valgperiode.

De nærmere regler om antallet af personer, der skal udtages, og om selve udtagelsen fastsættes af justitsministeren.

Grundlag

Retsplejeloven § 72 samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.

Kontakt Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7010