Menu Søg

Hvem er Handicaprådet?

Handicapråd rådgiver og vejleder Byrådet i lokale handicappolitiske spørgsmål.
Rådet er med til at udbygge kontakten mellem borger og kommune.

Har du forslag eller kommentarer til forhold, der vedrører og påvirker borgere med et handicap, er du velkommen til at kontakte Handicaprådet.

Kontakt formanden for Handicaprådet

Johannes Østergaard Jørgensen
Tlf: 8657 2221 eller 2097 5337
E-mail: lis-johs-stilling@privat.dk

Kontakt sekretær for Handicaprådet

Niels Jørn Danielsen
Tlf: 8794 7893
E-mail: niels.jorn.danielsen@skanderborg.dk

Telefontider for sekretæren

Mandag-tirsdag: 08:30-13:00
onsdag: lukket
Torsdag-fredag: 08:30-13:00
 

Hvad er rådets opgaver og formål?

Hovedopgaven er at følge og vurdere vilkår for personer med handicap og tage handicappolitiske initiativer.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, heller ikke personalesager eller konkrete klagesager.

Handicaprådets arbejde består i

 • At vurdere og afgive høringssvar i forhold til initiativer og tiltag, der har betydning for mennesker med handicap.
 • At behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
 • At samarbejde og være i tæt dialog med kommunens fagområder omkring forhold, der omhandler mennesker med handicap.
 • At tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.
 • At rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.

Det er handicaprådets ønske at blive brugt - også af dig. Henvend dig derfor trygt til rådets medlemmer eller sekretariatsbetjening.

Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at gøre det lidt nemmere, lidt hurtigere og lidt bedre for borgere med handicap her i kommunen.

Er rådets møder offentlige, og har de en mødekalender?

Handicaprådets møder er ikke offentlige, men du kan læse deres dagsordner og referater.

Møderne bliver holdt på følgende datoer i 2017

 • 19. januar
 • 23. februar
 • 30. marts
 • 27. april
 • 1. juni
 • 31. august
 • 28. september.
 • 26. oktober
 • 23. november

Sådan bliver der valgt et Handicapråd

Rådet består af 10 medlemmer, som udpeges af Byrådet. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til Byrådets valgperiode.

Ifølge vedtægterne er sammensætningen således:

 • Tre medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.
 • To medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer.
 • To medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer.
 • Tre medlemmer udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Handicaprådet vælger selv sin formand.

Byrådet udpeger desuden en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder, når det almindelige medlem ikke har mulighed for at deltage.

Hvem er medlem af Handicaprådet?

Valgt blandt byrådets medlemmer

 •  Søren Nielsen (A)
  • Suppleant: Jørgen Naut (A)
 • Søren Erik Pedersen (V)
  • Suppleant: Claus Bloch

Indstillet af Danske Handicaporganisationen

 • Johannes Østergaard Jørgensen
  Rødkløvervej 11, Stilling, 8660 Skanderborg
  • Suppleant: Søren Sickmann
   Henrik Hertzvej 17, 8660 Skanderborg
 • Jan Højegaard Jensen
  Århusvej 8a, Stilling, 8660 Skanderborg
  • Suppleant: Niels Otto Madsen
   Hannesvej 11, 8660 Skanderborg
 • Viggo Rasmussen
  Horddrupvej 13, Tebstrup, 8660 Skanderborg
  • Suppleant: Bent Østergaard Andersen
   Lokesvej 32, Stilling, 8660 Skanderborg

Indstillet af lokale handicaporganisationer eller gruppering uden for Danske Handicaporganisationer

 • Benedicte Müller
  Næsset 44, 8660 Skanderborg (Prisk – Pårørende Råd)
  • Suppleant: Karen Grove-Nielsen
   Skovvænget 19, 8680 Ry (Prisk – Pårørende Råd)
 • Helle Mølle
  Sneglebakken 12, Vrold, 8660 Skanderborg (Landsforeningen Ligeværd)
  • Suppleant: Trine Schmidt
   Blegindvej 14, 8362 Hørning (Landsforeningen Ligeværd)

Indstillet af administrationen

 • Rasmus Kaag
  kontraktchef på Skovbo, Børn- og Ungeområdet
  • Suppleant: Kirsten Iversen
   afdelingsleder på Skovbo, Børn- og Ungeområdet
 • Trine Schierff
  viceleder på Sølund, Ældre- og Handicapområdet
  • Suppleant: Vakant 
 • Jacob Gewitz
  leder af Skanderborg Aktivitetscenter, Ældre- og Handicapområdet
  • Suppleant: Flemming Worm
   kontraktchef på Kjærsholm, Ældre- og Handicapområdet.

 Indstil en person til Handicapprisen


Kender du en eller flere, der fortjener at få Skanderborg Kommunes handicappris? Du kan indstille personer, foreninger eller virksomheder, som du mener, der har gjort noget særligt for borgere med handicap eller sindslidelse i kommunen.

Nominer din kandidat

Alle kan løbende indstille en kandidat til årets handicappris. Send en begrundet og skriftlig indstilling til Handicaprådets sekretær:

E-mail: niels.jorn.danielsen@skanderborg.dk eller til Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Att.: Handicaprådet.

Hvem kan jeg indstille?

De sidste 3 års modtagere af prisen

2016: Tidligere leder af Bostederne Skanderborg, Ole Vestergaard

2015: Trænere fra Højvangens Idrætsforenings gymnastikhold Grundlopperne, Anne Mette Hovgaard, Søren Madsen og Karen Kristensen

2014: Frivillige på botilbuddet Solsikken i Voerladegård, Dorthe Christoffersen og Majbritt Braüner Sørensen

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om Handicapprisen, er du velkommen til at kontakte fungerende Handicaprådsformand Johannes Østergaard Jørgensen på tlf. 8657 2221 eller 2097 5337.

Kontakt Handicaprådet

Fagsekretariatet Ældre og Handicap
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

Sekretær for Handicaprådet
Niels Jørn Danielsen
Tlf: 8794 7893
E-mail: niels.jorn.danielsen@skanderborg.dk

Telefontider
Mandag-tirsdag: 08:30-13:00
Onsdag: lukket
Torsdag-fredag: 08:30-13:00