Menu Søg

Byernes vækst

I Byrådets Udviklingsstrategi fokuserer vi på kommunens udvikling på sigt.

Byrådet har nedsat et særligt udvalg med navnet "Byernes vækst", der skal komme med anbefalinger omkring byernes vækststrategier.

Strategierne skal udarbejdes med fokus på den enkelte bys betingelser og kvaliteter.

Udvalget fokuserer på

 • Galten-Skovby som kombination af erhvervs- og bosætningsområde,
 • Hørning som bosætningsområde,
 • Ry som bosætnings- og turismeområde og
 • Låsby som kommende attraktiv centerby.

Skanderborg by fik sin egen strategi med strategien ”Heslig’ smuk” som et produkt af et udvalgsarbejde i efteråret 2015, og nu gælder det de andre byer.

Udvalget har desuden fire underudvalg, ét fra hver af byerne, med repræsentanter fra foreninger, institutioner, erhverv og unge.

Anbefalingerne afleveres til Byrådet i december 2016.

Udvalgets opgave

Udvalget har til opgave at:

 • forny dialogformen med de, der bor i byerne, så vi samarbejder med borgerne i hver enkelt by om byliv og vækststrategi.
 • skabe liv i byerne gennem miljøer for og sammen med unge.
 • understøtte byliv, kulturliv, detailhandel og (statslige) infrastrukturinvesteringer gennem øget byfortætning.
 • fastholde vigtigheden af, at der fortsat investeres i bymidterne.

Baggrundsmateriale

Ry

Galten-Skovby

Hørning

Låsby

Centerbyernes fremtidsversioner

Video oplæg med opsamling fra udvalgets arbejde til byrådets temamøde den 15. december 2016

Byerne set med nye briller

 • Hvad er det for et indtryk, man får af byen, når man kommer som fremmed?
 • Hvordan er det egentlig, byen hænger sammen?
 • Hvad kendetegner vores by?

Udvalgene om ”Byernes Vækst” fik på det første møde vist korte film om den enkelte by set med nye briller. 

Galten Skovby

Hørning

Låsby

Ry

Kontakt Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7010