Menu Søg

Opgaveudvalg om psykiatri

Byrådet vedtog i forbindelse med  budgetforliget for 2017 at nedsætte et opgaveudvalg i medfør af § 17, stk. 4.
Udvalget skal sætte fokus på psykiatriområdet på tværs af Økonomiudvalget, Socialudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget og Kultur- og Sundhedsudvalget. 

Udvalgets opgaver

Opgaven bliver at finde lokale løsninger på lokale udfordringer i forhold til den fortsatte stigning i antallet af psykisk sårbare.

Der er brug for, at vi bliver klogere på, hvad der virker, hvad der gør psykisk sårbare mere robuste, bedre i stand til at mestre eget liv, og hvordan kontakten til arbejdsmarkedet bevares eller genoptages. Men også den kommunaløkonomiske problemstilling er påtrængende - da vi ikke kan se stille til, mens udgifterne på dette område vokser år for år. Opgaveudvalget har dermed til opgave både at knække udgiftskurven og på længere sigt at knække koden ift. den stigende tilgang på området.

Konkret betyder det, at opgaveudvalget skal iværksætte initiativer der 

  • på udvalgte områder - skal stoppe stigningen i udgifterne på psykiatriområdet gennem effektivisering og optimering af konkrete kommunale indsatser og samarbejdsflader til eksterne samarbejdsparter
  • sikrer det rette udbud og sammenhæng mellem de forskellige indsatser for at sikre økonomisk balance mellem investeringer og effekt - både for den enkelte og for helheden
  • ud fra et fagprofessionelt perspektiv - skal gentænke og sikre udvikling af rette  indsatser ud fra en lokalforankret indsats med henblik på i højere grad at kunne understøtte og samtænke en helhedsorienteret indsats for den enkelte
  • får skabt ejerskab og engagement i civilsamfundet til udfordringen og får indtænkt og  forløst civilsamfundets potentiale som en del af løsningen.
  • forebygge at børn, unge og voksne udvikler stress, depression og pyskisk sygdom
  • udvikle samarbejdsflader både på tværs af sektorer og områder
  • have fokus på opgaveglidninger mellem sektorer.

 

Kontakt Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7010