Menu Søg

Resultater af tidligere kommunalvalg

På denne side kan du se resultaterne fra de tidligere byrådsvalg

Kommunalvalget 2013

Afholdt den 19. november 2013

Nedenfor er der gengivet et uddrag af resultaterne for 2013.

  • Stemmeberettigede: 42.888
  • Stemmeprocent: 78,43 (2009: 70,8. 2005: 74,6)
  • Optalte stemmer: 33.641

A - Socialdemokratiet: 12.376 stemmer. 37,3 %. Mandater: 12 (+ 1)

B - Det Radikale Venstre: 2.188 stemmer. 6,6 %. Mandater: 2 (+ 1)

C - Det Konservative Folkeparti: 1.033 stemmer. 3,1 % 1 mandat (+- 0)

F - Socialistisk Folkeparti: 2.035 stemmer. 6,1 %. 2 mandater (- 2)

I - Liberal Alliance: 1.004 stemmer. 3,0 %. 0 mandater (+- 0)

O - Dansk Folkeparti: 2.786 stemmer. 8,4 %. 2 mandater (+ 1)

T - Fri-Listen: 31 stemmer. 0,1 %. 0 mandater (+- 0)

V - Venstre - Danmarks Liberale Parti: 10.023 stemmer. 30.2 %. 9 mandater (- 1)

Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne: 1.692 stemmer. 5.1 %. 1 mandater (+ 1)

Øvrige stemmer fra forrige valg: 0  stemmer. 0.0 %. 0 mandater (+- 0)

I alt gyldige stemmer: 33.168. 100.0 %. 29 mandater.

Blanke stemmer: 421

Ugyldige stemmer: 52

I alt afgivne stemmer: 33.641

Personlige stemmer ved byrådsvalget 2013

1 Jørgen Gaarde, Skanderborg, A  Socialdemokratiet, 4.443 

2 Søren Erik Pedersen, Nr. Vissing, V Venstre, Danmarks Liberale Parti, 1.156 

3 Frands Fischer, Gl. Rye, A Socialdemokratiet, 713 

4 Jens Grønlund, Stjær, V Venstre, Danmarks Liberale Parti, 810 

5 Jørgen Naut, Hørning, A Socialdemokratiet, 572 

6 Kristian Skovhus, Galten, A Socialdemokratiet, 478 

7 Christina Bottke, Skanderborg, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 667 

8 Frank W. Damgaard, Stilling, A Socialdemokratiet, 469 

9 Martin Frausing Poulsen, Skanderborg, O Dansk Folkeparti, 551 

10 Tage Nielsen, Galten, B Det Radikale Venstre, 773 

11 Charlotte Abildgaard Paulsen, Skanderborg, A Socialdemokratiet, 447 

12 Claus Bloch, Låsby, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 666 

13 Claus Leick, Ry, F SF - Socialistisk Folkeparti, 763 

14 Birte M. Andersen, Skanderborg, V Venstre, Danmarks Liberale Parti, 650 

15 Jan Krogh Rasmussen, Skanderborg, C Det Konservative Folkeparti, 432 

16 Søren Nielsen, Hørning, A Socialdemokratiet, 416 

17 Jens Szabo, Ry, V Venstre, Danmarks Liberale Parti, 514 

18 Henrik Qvist, Gl. Rye, Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne, 212 

19 Henrik Müller, Hylke, A Socialdemokratiet, 391 

20 Bent Jacobsen, Skanderborg, V Venstre, Danmarks Liberale Parti, 440 

21 Karen Schack Lindemann, Galten, A Socialdemokratiet, 329 

22 John Haarup Laursen, Stjær, O Dansk Folkeparti, 156 

23 Finn Sander Jensen, Skovby, A Socialdemokratiet, 318 

24 Kai Høstrup, Ry, A Socialdemokratiet, 300 

25 Rasmus Ingemann, Skanderborg, V Venstre, Danmarks Liberale Parti, 395 

26 Maria Baagøe Bove, Skanderborg, B Radikale Venstre, 317 

27 Astrid Lynge Pedersen, Ry, V Venstre, Danmarks Liberale Parti, 350 

28 Lars Vodsgaard, Skanderborg, A Socialdemokratiet, 261 

29 Pia Palm, Hørning, F SF - Socialistisk Folkeparti, 313

Kommunalvalget 2009

Afholdt den 18. november 2009

Nedenfor er der gengivet et uddrag af resultaterne.

  • Stemmeberettigede: 41.698
  • Stemmeprocent: 70,8
  • Optalte stemmer: 29.535

A Socialdemokratiet: 10163 stemmer. 34.8 %.

B Det Radikale Venstre: 1313 stemmer. 4.5 %

C Det Konservative Folkeparti: 1660 stemmer. 5.7 %.

F Socialistisk Folkeparti: 4618 stemmer. 15.8 %

O Dansk Folkeparti: 1598 stemmer. 5.5 %

V Venstre, Danmarks Liberale Parti: 9834 stemmer. 33.7 %

Øvrige stemmer fra forrige valg: 0 stemmer. 0 %

I alt gyldige stemmer: 29186 stemmer. 100.0 %

Blanke stemmer: 227 stemmer

Ugyldige stemmer: 43 stemmer

I alt afgivne stemmer: 29759 stemmer.

Personlige stemmer ved byrådsvalget 2009

1 Jørgen Gaarde, Skanderborg, A  Socialdemokratiet, 2580

2 Jens Grønlund, Stjær, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 2006

3 Jørgen Naut, Hørning, A  Socialdemokratiet, 667

4 Aleksander Aagaard, Skanderborg, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 775

5 Claus Leick, Ry, F  SF - Socialistisk Folkeparti, 788

6 Søren Erik Pedersen, Nr. Vissing, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 556

7 Kristian Skovhus, Galten, A  Socialdemokratiet, 591

8 Christina Bottke, Skanderborg, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 516

9 Magna Søndergaard, Ry, A  Socialdemokratiet, 515

10 Søs Elmstrøm, Ry, F  SF - Socialistisk Folkeparti, 581

11 Claus Bloch, Låsby, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 504

12 Lars Vodsgaard, Skanderborg, A  Socialdemokratiet, 456

13 Jan Krogh Rasmussen, Skanderborg, C  Det Konservative Folkeparti, 411

14 Frank W. Damgaard, Stilling, A  Socialdemokratiet, 455

15 Søren Lynggaard, Rohde, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 477

16 Ole Juhl Jeppesen, Skanderborg, F  SF - Socialistisk Folkeparti, 511

17 Martin Skjødt Poulsen, Skanderborg, O  Dansk Folkeparti, 485

18 Karen Schack Lindemann, Galten, A  Socialdemokratiet, 436

19 Tage Nielsen, Galten, B  Det Radikale Venstre, 608

20 Jens Szabo, Ry, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 462

21 Jens Kr. Rasmussen, Skanderborg, A  Socialdemokratiet, 383

22 Astrid Lynge Pedersen, Ry, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 354

23 Jens Sønderskov, Skanderborg, F  SF - Socialistisk Folkeparti, 266

24 Jens Erik Sørensen, Hørning, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 305

25 Frands Fischer, Gl. Rye, A  Socialdemokratiet, 325

26 Anders Christensen, Brørup, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 286

27 Søren Nielsen, Hørning, A  Socialdemokratiet, 308

28 Finn Pedersen, Gl. Rye, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 278

29 Lars Lindencrone Lavridsen, Voerladegaard, A  Socialdemokratiet, 247

Kommunalvalget 2005

Den 15. november 2005 blev der afholdt valg til byrådet i den nye Skanderborg Kommune og den nye Region Midtjylland. 

Det nye byråd tiltrådte først den 1. januar 2007. I perioden frem til da fungerede det som et udvalg, der skulle forberede den endelige kommunesammenlægning i 2007.
Byrådet, som blev valgt i 2001, fik til gengæld forlænget sin valgperiode frem til 2007.

Nedenfor er der gengivet et uddrag af resultaterne

  • Stemmeberettigede: 39.879
  • Stemmeprocent: 74,6
  • Optalte stemmer: 29.759

A Socialdemokratiet: 9.834 stemmer. 33.3 %

B Det Radikale Venstre: 2.048 stemmer 6.9 %

C Det Konservative Folkeparti: 1.317 stemmer. 4.5 %

F Socialistisk Folkeparti: 1.789 stemmer. 6.1 %

K Kristendemokraterne: 108 stemmer 0.4 %

N Borgerlisten: 334 stemmer. 1.1 %

O Dansk Folkeparti: 1.105 stemmer. 3.7 %

R Retfærdigheds Parti: 33 stemmer. 0.1 %

V Venstre, Danmarks Liberale Parti, 12.118 stemmer, 41.1 %

Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne: 803 stemmer. 2.7 %

Øvrige stemmer fra forrige valg: 0 stemmer. 0.0 %

I alt gyldige stemmer: 29.489 stemmer. 99.9 %

Blanke stemmer: 227 stemmer

Ugyldige stemmer: 43 stemmer

I alt afgivne stemmer: 29.759 stemmer.

Personlige stemmer ved byrådsvalget 2005

1 Jens Grønlund, Stjær, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 3512

2 Carsten Jakobsen, Hørning, A  Socialdemokratiet, 3000

3 Aleksander Aagaard, Skanderborg, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 1129

4 Jørgen Gaarde, Skanderborg, A  Socialdemokratiet, 827

5 Jonna Grønver, Ry, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 1069

6 Magna Søndergaard, Ry, A  Socialdemokratiet, 657

7 Søren Erik N. Pedersen, Hørning, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 857

8 Ole Drøgemüller, Galten, A  Socialdemokratiet, 530

9 Bodil Ladegaard, Tebstrup, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 399

10 Claus Leick, Ry, F  Socialistisk Folkeparti, 570

11 Claus Bloch, Låsby, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 338

12 Mie Bergmann, Ry, B  Det Radikale Venstre, 521

13 Finn Pedersen, Gl. Rye, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 316

14 Lars Vodsgaard, Skanderborg, A  Socialdemokratiet, 498

15 Anders Christensen, Hylke, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 302

16 Jens Kr. Rasmussen, Skanderborg, A  Socialdemokratiet, 357

17 Per Larsen, Fruering, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 293

18 Karen Schack Lindemann, Galten, A  Socialdemokratiet, 268

19 Jan Krogh Rasmussen, Skanderborg, C  Det Konservative Folkeparti, 277

20 Ole Juhl Jeppesen, Hørning, F  Socialistisk Folkeparti, 221

21 Arne Pedersen, Stilling, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 278

22 Jørgen Naut, Hørning, A  Socialdemokratiet, 234

23 Martin Skjødt Poulsen, Hørning, O  Dansk Folkeparti, 174

24 Kenneth Meier-Andersen, Skanderborg *), A  Socialdemokratiet, 206
*) Kenneth Meier-Andersen udtrådte i 2006 af Sammenlægningsudvalget og blev erstattet af Mette Munkholm Bisbo.

25 Sven Thorøe, Galten, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 210

26 Tage Nielsen, Galten, B  Det Radikale Venstre, 444

27 Jens Szabo, Ry, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 198

28 Lars Lindencrone Lavridsen, Voerladegård, A  Socialdemokratiet, 151

29 Peder Porse, Ry, V  Venstre, Danmarks Liberale Parti, 195

Kontakt Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7010