Menu Søg

Styrk bosætningen

Model for støtte til foreningsarrangementer

Mål

At engagere nytilflyttere, potentielle tilflyttere, samt borgere der ikke er engageret i foreningens aktiviteter.

Middel

Selvvalgte, selvstændige og tværgående markedsføringsinitiativer, der skal øge kendskabet til de mange lokale kultur- og fritidstilbud.

Ressourcer

Søgbare pulje på 175.000 kr. til at understøtte foreningernes initiativer - som udgangspunkt kan hver forening søge op til 20.000 kr.

Principper for tildeling af midler

Alle foreninger i kommunen kan ansøge om op til 20.000 kr. til arrangementer eller markedsføringsaktiviteter der:

  • Har til formål at engagere nytilflyttere, potentielle tilflyttere, samt borgere der ikke er engageret i foreningens aktiviteter.
  • Bidrager til at øge kendskabet til en eller flere foreningers tilbud.
  • Er rettet mod minimum 10 deltagere / modtagere.
  • Ved stor søgning vil arrangementer / aktiviteter, der udføres i samarbejde mellem flere foreninger prioriteres.

Skanderborg Kommune kan bistå, med at dele information gennem de nuværende tilbud til tilflyttere.

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Tlf. 8794 7000

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk: