Menu Søg

Grøn Partnerskabspulje

Få støtte til dit grønne projekt

Har du et projekt, der kan forbedre muligheden for at opholde sig i og benytte naturen? Så kan penge fra kommunens Grøn Partnerskabspulje måske hjælpe dig på vej. Puljen er på 500.000 kr. årligt og kan søges af foreninger, råd, borgergrupper og organisationer i Skanderborg Kommune. Der uddeles penge til fysiske projekter, som øger muligheden for at opholde sig i og benytte naturern samt styrke lokalt arrangement og fællesskab.

Det er et krav, at:

  • Projektet er offentligt tilgængeligt
  • Puljen giver max 50% tilskud til et projekt - dvs. ansøger selv skal finde resten. Egen arbejdskraft kan indgå i beregningen
  • Den tildelte støtte bortfalder, hvis ikke den er brugt senest ét år efter, at den er tildelt. Bevillingsperioden kan dog eventuelt forlænges efter begrundet ansøgning
  • Puljen kan ikke søges af Skanderborg Kommunes kontraktholdere, fagsekretariater og stabe
  • Ansøgningsskema Grøn Partnerskabspulje

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 2 gange årligt - den. 15. april 2017 og den 15. oktober 2017. Når ansøgningsfristen er udløbet, vil du modtage et svar inden for en måned, afhængigt af antallet af ansøgninger.

Bedømmelseskriterier

Ansøgningerne bliver vurderet individuelt, men tildeling af støtte sker ud fra en helhedsvurdering af projektets realiserbarhed, formål, målgrupper og hvor mange potentielle brugere, det forventes at komme til gode.

Administration af tilskud

Projektet godkendes efter ansøgning. Der kan ansøges om forhåndsgodkendelse samt støtte til at udarbejde en projekbeskrivelse.

Inden eventuelt tildelt støtte bliver udbetalt, skal du indsende dokumentation for projektets fulde finansiering, som er nødvendig for, at vi kan udbetale det kommunale tilskud til projektet.

Tilskud udbetales ved fremsendelse af fakturaer fra leverandørerne stilet til Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune kan derudover yde rådgivning og anden videnbaseret støtte til projekterne.

Ved større projekter kan du søge Byrådet om en bevilling til, at Skanderborg Kommune kan blive økonomisk ansvarlig for projektet. Byrådet søges i de tilfælde om en særskilt anlægsbevilling til projektet. Den slags projekter kræver mange administrative ressourcer, og derfor skal projektet have en stor værdi og et formål, der inddrager mange i lokalområdet og gør en stor forskel, før vi anbefaler denne løsning.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, eller har du brug for sparring omkring dit projekt, er du velkommen til at kontakte skov- og landskabsingeniør Thomas Brandt Ebbesen, tlf. 87 94 77 68 eller e-mail tebb@skanderborg.dk

Kontakt Teknik og Miljø

Fagsekretariatet for Teknik og Miljø

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail:
skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening