Menu Søg

Udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Puljen kan søges af såvel etablerede foreninger som selvorganiserede grupper og prioriteres til udvikling af aktiviteter, projekter, organisationsformer m.v., der har et folkeoplysende sigte.

Den afsatte pulje ønskes i særlig grad anvendt til

  • samarbejder, der styrker integrationsindsatsen
  • samarbejder, der bygger på inklusion af sårbare eller udsatte grupper af borgere
  • samarbejder, der retter sig mod børn og unge
  • samarbejder, der styrker den almene sundhed
  • samarbejder, der styrker den almene uddannelse.

Ansøgninger modtages løbende og behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. nr. 8794 7000