Menu Søg

Grundvand og drikkevand

Indberetning af vandmængder og pejlinger

Hvis du er ejer af et vandforsyningsanlæg, som har en indvindingstilladelse, skal du registrere og indberette den oppumpede vandmængde samt pejlinger til os.
Dette gælder dog ikke husstande, som har deres egen indvinding til husholdning.

Indberetningen af oppumpede vandmængder og pejlinger, opgjort for perioden 1. januar til 31. december, skal foretages elektronisk senest 31. januar.
Her indberetter du vandmængder og pejlinger.

Din indberetning vil blive offentligt tilgængelige i Jupiter-databasen hos Geus (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) på hjemmesiden www.geus.dk

Har du en brønd eller en boring? Så skal den måske sløjfes

Ubenyttede brønde og boringer kan være kilder til forurening af grundvandsmagasiner. Vi bestræber os på at beskytte grundvandet mest muligt, og derfor skal ubenyttede boringer og brønde sløjfes. 

Din brønd eller boring skal sløjfes hvis:

  • Du er tilsluttet et alment vandværk
  • Du har ikke indvundet vand fra din brønd eller boring de seneste 10 år. 

Du skal anmelde sløjfningen til kommunen via denne anmeldelse.

Sløjfningen skal foretages af en brøndborer med A-bevis. Du kan finde godkende brøndborer via dette link: Brøndborer med A-bevis

Du betaler selv for sløjfningen. 

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2016-2024 beskriver forsyningsstrukturen i kommunen og er grundlaget for Skanderborg Kommunes forvaltning og administration i forhold til kommunens 44 almene vandværker, 117 fællesanlæg og 456 enkeltindvindere.

Åbn alle

Kontakt Natur og Miljø

Natur- og Miljøafdelingen

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

E-mail: natur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7736

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening