Skip til hovedindholdet

Borgerforslag

Du kan oprette og støtte forslag, hvis du er fyldt 18 år og bor i Skanderborg Kommune. Et forslag fremsendes til behandling i Byrådet, når det har opnået støtte fra 1.100 borgere i kommunen.

Du skal logge ind med MitID for at benytte vores selvbetjeningsløsning. 

Reglerne for borgerforslag

Aktive borgerforslag

Stemmer opdateres én gang i døgnet på hverdage.


Husk midtbyen som helhed og ikke kun Adelgade

Borgerforslag: Forbedring af Vestergade i Skanderborg.
Baggrund: Mit forslag er også at huske Vestergade, når man arbejder på at gøre midtbyen til et bedre sted at være. Som det ser ud lige nu, er den østlige del af Vestergade bare en vej ind til Adelgade. Mange benytter vejen både til fods, på cykel og i bil. For at skabe mest muligt velvære og tilknytning til den dejlige by, vi deler, er det også væsentligt at betragte de steder, hvor vi transporterer os og opholder os omkring midtbyen, så de også bliver rare steder at være og passere.
Forslag: Jeg foreslår, at Skanderborg Kommune inkluderer Vestergade i de igangværende initiativer til at forbedre midtbyen. Målet er at gøre Vestergade til et mere indbydende, sikkert og funktionelt område for fodgængere, cyklister og bilister.

Argumenter:

  • Øget Sikkerhed: Trafikdæmpende foranstaltninger som chikaner, hævede flader og hastighedsbegrænsninger vil reducere risikoen for ulykker.
  • Øget Livskvalitet: Grønne områder og beplantning langs vejen vil forbedre æstetikken og skabe et mere behageligt miljø. Offentlige bænke og opholdsområder vil opfordre folk til at bruge mere tid i området, hvilket fremmer social interaktion og fællesskab.
  • Styrkelse af Lokalt Erhverv: En mere attraktiv og tilgængelig Vestergade kan tiltrække flere besøgende til de lokale butikker og caféer, hvilket vil styrke det lokale erhvervsliv. Inddragelse af vestergade under Markedsdage eller lokale events kan arrangeres for at tiltrække folk og skabe en levende atmosfære.
  • Bæredygtighed: Ved at fremme gang og cykling reducerer vi CO2-udledningen og bidrager til en grønnere by. Jeg foreslår, at kommunen etablerer en arbejdsgruppe bestående af borgere, lokale erhvervsdrivende og tekniske eksperter til at udvikle og implementere en detaljeret plan for forbedringen af Vestergade. Samtidig kan der søges om midler fra relevante fonde og puljer til byforskønnelse og trafiksikkerhed.

Afslutning: Ved at inkludere Vestergade i forbedringsprojekterne for midtbyen vil vi skabe et mere sammenhængende, attraktivt og sikkert byrum, som både borgere og besøgende kan nyde. Dette vil styrke byens samlede trivsel og gøre Skanderborg til et endnu bedre sted at bo og arbejde.

Oprettet af Simon Baggersgaard den 7. juni 2024, kl. 12:00

Stemmer: 0


Cykelsti på Horsensvej mellem Vrold og Skanderborg

Jeg henvender mig med et forslag vedrører etableringen af en dedikeret cykelsti langs strækningen mellem Vrold og Skanderborg på Horsensvej. Der er flere væsentlige begrundelser for dette forslag. Først og fremmest er der to vuggestuer/børnehaver beliggende langs Horsensvejen, hvilket i sig selv skaber et behov, især i myldretiden. Desværre er Horsensvej en landevej med masser af trafik, hvilket skaber en uacceptabel risiko for cyklister, især når bilister kører med hastigheder på op til 80 km/t. Fartgræsen burde også sættes ned til 60 km/t på hele strækningen. Personligt oplever jeg som forælder til en datter, der snart skal benytte ruten til en af disse institutioner, en betydelig bekymring ved tanken om at skulle cykle på denne vej. Den nuværende mangel på en dedikeret cykelsti gør mig, og sikkert også mange andre forældre I Vrold, bliver nødsaget til selv at benytte bilen. Det undrer mig også, at der ikke allerede eksisterer en cykelsti langs denne strækning, især med tanke på den tætte placering af Skanderborg midtby. En cykelsti ville helt sikkert øge sikkerheden for cyklister, men det vil også gøre livet mere fleksibelt, så man ikke altid er afhængig af bilen. Jeg foreslår derfor, at der etableres en dedikeret cykelsti langs hele stærkningen på Horsensvejen mellem Vrold og Skanderborg. Denne cykelsti bør være adskilt fra kørebanen med en fysisk barriere såsom en græs rabat, for at sikre cyklister mod den hurtige og til tider tætte biltrafik.

Oprettet af Victor Østergaard Josefsen den 29. april 2024, kl. 12:00

Stemmer: 1


Lyskryds ved Mindet

Da jeg har været involveret i et færdselsuheld på cykel, og jeg kan se, at der næsten altid er kaos ved netop dette kryds, foreslår jeg, at der bliver lavet et lyskryds. Det drejer sig om krydset mellem Nørregade og Banegårdsgade ved Mindet i Skanderborg midtby. Det er et yderst farligt kryds, hvor mange bilister der kommer kørende ned ad Adelgade/Banegårdsgade drejer til højre mod Nørregade uden at se sig for eller kører, selvom de kan se, at der kommer en cykel. Det var det, der skete, da jeg blev påkørt af en bil på min ladcykel med min børn i. Det er et utroligt farligt kryds, der ville blive meget mere sikkert, hvis der kom lyskryds.

Oprettet af Anna Gry Kaarup Le den 17. januar 2024, kl. 12:00

Stemmer: 48