Menu Søg

Organisation

Direktion og koncernledelse

Kommunen har en direktion på tre medlemmer, mens hele koncernledelsen tæller 11 medlemmer.
Her sidder fag- og stabschefer nemlig også med.

Åbn alle
 • Ledelsen
 • DIA - Direktionens Ide- og Arbejdsgrundlag
 • Ledelse og styring i Skanderborg Kommune
 • Kommunens værdier

Stabe og fagsekretariater

Åbn alle
 • Beskæftigelse og Sundhed
 • Børn og Unge
 • Teknik og Miljø
 • Ældre og Handicap
 • Kultur, Borgere og Planlægning
 • Byråds- og direktionssekretariatet
 • HR-staben
 • Økonomi, Innovation & It

Sagsbehandlingstider

Der går højst to uger, før du får svar, når Skanderborg Kommune behandler din sag.

I nogle typer sager kan vi ikke nå at færdigbehandle din henvendelse inden for de to uger.
Det kan være, fordi vi mangler oplysninger eller andet i sagen.
I de tilfælde skriver vi til dig, hvornår din sag er færdigbehandlet, og du får endelig svar.

Ifølge forvaltningsloven skal der gives svar hurtigst muligt, og hvis der ikke kan gives fyldestgørende svar, gives et foreløbigt svar med oplysning om forventet tidspunkt for afgørelse.
Økonomiudvalget har fastsat en generel tidsfrist på 14 kalenderdage for besvarelse af henvendelser til kommunen.
Kommunen er forpligtet til - jf. Lov om retssikkerhed på det sociale område - at offentliggøre sagsbehandlingstider.

Vi har valgt at offentliggøre forventede, maksimale sagsbehandlingstider for alle henvendelsestyper.

Sagsbehandlingstiderne kan ses her fordelt på områder.

Tidsfristerne viser, hvor langt tid der højst må gå, før din sag er behandlet færdig.

Områder:

Åbn alle
 • Sagsbehandlingstider Borgerservice
 • Sagsbehandlingstider Beskæftigelse og Sundhed
 • Sagsbehandlingstider Børn og Unge
 • Sagsbehandlingstider Kultur og Fritid
 • Sagsbehandlingstider Teknik og Miljø
 • Sagsbehandlingstider Ældre og Handicap