Menu Søg

Badevandsprøver

Ved badestrandene tages der løbende over badesæsonen prøver af vandet, med henblik på at sikre god vandkvalitet.

Badevandsprøverne bliver analyseret på et godkendt laboratorium.

 

Algevækst og forurening af badevand

Det er ikke muligt på forhånd at varsle om forekomst af giftige alger, men der findes fem råd, du bør følge:

 1. Se efter, om der er opsat skilte, som fraråder badning.
 2. Bad aldrig, hvis vandet er så uklart, at du ikke kan se dine egne tæer, når du står i vand til knæene.
 3. Bad ikke i bræmmer af sammenskyllede alger.
 4. Lad aldrig børn og dyr soppe og lege i alger og skum, der er skyllet sammen langs bredden.
 5. Lad aldrig husdyr drikke eller bade i vand, der er farvet af alger.

For mere information og råd om alger i forhold til badning:

 • Læs de opsatte algeadvarselstavler på badestrandene
 • Læs om alger i badevandet på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk 

Algeopblomstringer kan ikke forudses og kan opstå på meget kort tid og forsvinde ligeså hurtigt igen.
Algerne stuves sammen af vinden, og kommer du til en strand med mange alger, bør du undlade at bade eller tage til en anden badestrand.

Skumdannelser består ofte af døde alger og kan derfor være skadelige eller giftige – hold derfor børn væk fra uklart algegrønt vand, skumdannelser og sammenskyllede alger ved og på søbredden.

Vær opmærksom på, at børn er meget sårbare og reagerer på mindre mængder giftige alger end voksne, fordi de er små, og de gennem deres leg i strandkanten er mere udsatte for sammenskyllede alger og skumdannelser.

Hundeejere skal være opmærksomme på, at hunde er udsatte, fordi de drikker af søvandet, når de er tørstige, også selvom der er mange alger.
Hvis hunden har badet i vandet, kan den, når den slikker sin pels ren, også få algeforgiftning.

Får du det dårligt efter at have været i kontakt med badevand, med symptomer som hovedpine, mavepine, feber, hudirritation eller kvalme, bør du kontakte din læge.

Når der er algeopblomstringer i vandet, følg da ovenstående baderåd, da det kan være tale om giftige blågrønalger.

E. coli og Enterokokker som indikatororganismer

Badevandsprøverne analyseres for E. coli samt Enterokokker.
På baggrund af indholdet af bakterier i prøverne, kan vandkvaliteten klassificeres efter én af fire mulige kategorier:

 • Udmærket,
 • God,
 • Tilfredsstillende og
 • Ringe.

Forurening af badevand kan stamme fra f.eks. spildevandsudledninger i kloaksystemer. Sker der en udledning af spildevand, følger risikoen for smitte med sygdomsfremkaldende bakterier og virus.

Det er dog ikke muligt at teste for alle sygedomsfremkaldende bakterier, så derfor undersøges der kun for indholdet af udvalgte indikatorbakterier.

Her har man valgt at bruge Enterokokker og E. coli, som findes i tarmsystemet hos mennesker og dyr. Da der normalt er meget få eller ingen enterokokker og E. coli tilstede i uforurenet vand, er de et tegn på, at der er sket en fækal forurening af vandet (dvs. tilledning af kloakspildevand og/eller dyregødning).

Er der indikatorbakterier tilstede i en badevandsprøve, er der derfor risiko for, at der er andre mere skadelige bakterier tilstede, såsom musetyfus- og dysenteribakterier. Indikatorbakterierne kan udover at stamme fra spildevandsudledning også stamme fra badegæster, fugle og andre dyr.

Kontakt Natur og Miljø

Natur- og Miljøafdelingen

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

E-mail: natur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7736

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening