Menu Søg

Integrationsindsats

Jobcentret i Skanderborg Kommune står for den første kontakt til dig, der er flygtning, indvandrer eller EU-borger og som enten bor, eller som gerne vil bosætte sig i kommunen.

Som ny i Danmark har man ofte en masse spørgsmål, og der er mange praktiske problemer, som man ønsker at få løst.

Vi har forsøgt at give svar på de mest stillede spørgsmål omkring uddannelse og arbejde på denne side.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Jobcentret for at få svarene uddybet.

Ophold og statsborgerskab

Har du spørgsmål omkring dine rettigheder, statsborgerskab, familiesammenføring og mulighed for ferie i udlandet, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret.

Du kan også få råd og vejledning i Åben Rådgivning på Fælleden alle torsdage fra klokken 14.30-16.30.

På hjemmesiden Ny i Danmark kan du læse mere om

 • Familiesammenføring
 • Ophold
 • Asyl
 • Uddannelse for udlændinge

Gå til Ny i Danmark (åbner i engelsk udgave). 

 

På LifeInDenmark - den engelske udgave af borger.dk - kan du blandt andet læse om

 • Økonomisk støtte
 • Pas til udlændinge
 • Arbejdsforhold for udlændinge

Gå til LifeInDenmark


Integrationskontrakt

Du og din sagsbehandler udarbejder sammen en integrationskontrakt. I kontrakten fastlægges indholdet af introduktionsprogrammet, herunder dine beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Endvidere fastlægges de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes.

Integrationskontrakten gælder indtil du får tidsubegrænset opholdstilladelse.


Integrationserklæring

Integrationserklæringen skal underskrives samtidig med integrationskontrakten.

Formålet med erklæringen er

 • at gøre det danske samfunds værdier synlige for dig.
 • at gøre dig bevidst om, hvad det danske samfund forventer.
 • at man gør en indsats for at blive en integreret medborger på lige fod med andre borgere.

 

Arbejde og praktik

Arbejde

Når du har opholdstilladelse/arbejdstilladelse, kan du søge job på lige fod med andre borgere. Kommunen kan ikke skaffe dig et arbejde, men du kan få hjælp fra en af virksomhedskonsulenterne til at finde et arbejde. I Danmark er det besluttet, at arbejdstiden er 37 timer om ugen, når man arbejder på fuld tid.

I praktik før et arbejde

Som en del af integrationsprogrammet vil du typisk få tilbudt danskundervisning og praktik på en offentlig eller privat virksomhed. På sprogskolen lærer du at læse, skrive og tale dansk. Når du er i praktik, får du mulighed for at tale dansk med dine kolleger på arbejdspladsen. Det er Integrationsteamets opgave at tilbyde aktiviteter, der understøtter, at du hurtigst muligt bliver selvforsørgende via uddannelse eller arbejde. 

Kan jeg holde ferie, når jeg er i praktik?

Ferie skal altid aftales med sagsbehandleren på Jobcentret, hvis man modtager ydelse fra kommunen.

Hvorfor skal jeg indkaldes til møde på Jobcentret hver 3. måned?

Hvis du modtager kontanthjælp, skal kommunen følge op på din integrationskontrakt.
Derfor skal du møde til samtale på Jobcentret mindst hver 3. måned.

Hvilke papirer skal jeg have med på Jobcentret?

Når du skal til samtale på Jobcentret, behøver du ikke tage papirer med. Hvis du har modtaget breve, du ikke forstår, kan du få hjælp til at læse dem, for eksempel i Åben Rådgivning.

Hvordan kommer jeg til Jobcentret?

Skanderborg Kommunes Jobcenter ligger på Skanderborg Fælled 1 i Skanderborg. Du kan eksempelvis komme dertil med bus eller tog. Hvis du er i tvivl om, hvilken bus du skal med, kan du bede om hjælp. Du kan for eksempel ringe til din sagsbehandler.

Hvor skal jeg ringe til, når jeg er syg?

Hvis du bliver syg, når du er i praktik, skal du ringe til din arbejdsplads. Du skal også give besked til din sagsbehandler på Jobcentret. Hvis du bliver syg, mens du går i sprogskole, skal du give skolen besked.

Kontaktperson

Du har en økonomisk sagsbehandler på Ydelseskontoret og en sagsbehandler på Jobcenteret. Det er sagsbehandleren på Jobcentret, der er din kontaktperson.
Hvis du er i praktik, er virksomhedskonsulenten din kontaktperson. 

Undervisning og uddannelse

Kan min uddannelse bruges i Danmark?

Hvis du har en uddannelse fra dit hjemland, kan du få den vurderet ved Styrelsen for International Uddannelse. 

Du kan finde oplysninger på denne side, som findes både på dansk og engelsk:

Du kan også få hjælp på sprogskolen til at få vurderet din uddannelse.

Danskundervisning og sprogskole 

Du skal kontakte Jobcentret for at blive henvist til danskundervisning. Når du har haft kontakt med Jobcentret, kan du begynde på danskundervisning, inden der er gået en måned. Hvis du er EU-borger, skal du først aflevere en kopi af dit EU-bevis på Jobcentret.

Au-pair har ret til to modulers danskundervisning.

Hvorfor skal jeg gå i sprogskole?

Du skal gå i sprogskole for at lære det danske sprog. Når du kan læse, skrive og tale dansk, kan du bedre klare dig i Danmark.

Hvor længe kan jeg få danskundervisning?

Du kan gå i sprogskole i højst 3 år. Hvis du består din danskprøve, inden der er gået 3 år, skal du ikke mere gå til dansk.

Hvem bestemmer, hvilket hold jeg skal gå på?

Sprogskolen vurderer dit sproglige niveau. Det sker ved en samtale på sprogskolen. Derefter bestemmer sprogskolen hvilket hold, du skal gå på, og hvornår du kan starte på undervisning.

Hvad sker der med danskundervisningen, når jeg får arbejde?

Hvis du får arbejde, kan du flytte din undervisning til et andet hold. Det skal du aftale med sprogskolen.

Familie og børn

Lektiehjælp

Skanderborg Kommune har mange frivillige, som yder lektiehjælp. Kontakt dit barns skole eller din sagsbehandler på Jobcentret for at komme i kontakt med lektiehjælpen.


Børnepasning

Hvis du ønsker at modtage kontanthjælp/starthjælp, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan derfor ikke blive hjemme og passe dine børn.


Læge

I Danmark er det gratis at gå til læge, hvis du har et gult sundhedskort.

Introduktionskursus

Hvis du er kommet til Skanderborg Kommune som flygtning eller familiesammenført til en flygtning, skal du deltage i et kursus, der hedder ’Introduktionskursus’.

På Introduktionskurset lærer du om Danmark. Både om demokratiet, arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, børneopdragelsen og meget andet.

Du har undervisning 5 timer om ugen, og derudover har du 5 timers praktik om ugen. Praktikken foregår samme sted som kurset, og der er ansat medarbejdere til at hjælpe dig med at lære om det danske arbejdsmarked, forventninger til den ansatte, kulturen og meget andet.

Kurset varer ca. 4 måneder, og du går i sprogskole på samme tid.

Hjælp og støtte

Åben rådgivning

Skanderborg Kommune har ”Åben Rådgivning” hver torsdag på Fælleden fra klokken 14.30 til 16.30.
Her er medarbejdere fra Integrationsteamet og Ydelseskontoret parate til at rådgive og vejlede omkring økonomi og integration. Du skal ikke bestille tid og kan møde op uanmeldt.

Åben Rådgivning er tænkt som ”hjælp til selvhjælp”, altså korte spørgsmål eller beskeder. Der er ikke mulighed for at få hjælp til sagsbehandling eller få svar på ansøgninger.

 • Rådgivningen omkring job, uddannelse, bolig m.v. foregår på dansk eller engelsk, og hvis du ikke taler dansk eller engelsk, skal du selv tage en bekendt med, som kan oversætte.
 • ​Rådgivning omkring økonomiske ydelser fra Skanderborg Kommune bliver tolket på disse sprog:
  • Triginya
  • Arabisk

Tolkning ved samtaler 

Skanderborg Kommune anvender professionelle tolke til de samtaler, hvor der er brug for det. I ganske særlige tilfælde kan vi efterkomme dit ønske til en tolk - eksempelvis i forhold til køn.

De frivillige

Du har mulighed for at deltage i en række aktiviteter, som arrangeres af frivillige i Skanderborg Kommune.

Der er frivillig grupper i Hørning, Skanderborg, Ry og Galten.

Grupperne er meget aktive og arrangerer blandt andet:

 • Lektiecafe
 • Besøgsfamilier
 • Kontaktpersoner
 • Aktiviteter for kvinder
 • Aktiviteter for børn og unge
 • Udflugter
 • Temaaftener

Ønsker du at komme i kontakt med de frivillige, eller har du ideer til nye aktiviteter, kan du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret eller frivillighedskoordinator Jette Engelbrecht.
Jette kan du skrive til på jette.engelbrecht@skanderborg.dk

Bolig

Skanderborg Kommune sørger for en bolig, når du og din familie ankommer til kommunen som kvoteflygtninge.

Nogle boliger er midlertidige, og andre er permanente. Boligen skal være passende i størrelse, pris og beliggenhed. De første 3 år, du er i Danmark, skal du blive boende i Skanderborg Kommune. Du og din familie må dog gerne finde en anden bolig i Skanderborg Kommune.

Du får kun ét tilbud om en permanent bolig.


Vi søger boliger til flygtninge

Har du et ledigt lejemål i byen og nær offentlig transport?

Som udlejer af en bolig til en eller flere flygtninge er du sikret:

 • Depositum og forudbetalt husleje
 • Dækning af husleje fra første dag boligen stilles til rådighed for Skanderborg Kommune
 • Garanti for istandsættelse ved fraflytning.

Lejemålene skal ligge i Skanderborg Kommune og i tilknytning til bysamfund og offentlig transport.

Vi hjælper med etablering

Integrationsteamet i Skanderborg Kommune hjælper flygtningene med at blive etableret i deres nye hjem.

De får en startpakke med basismøbler, køkken- og rengøringsudstyr. Og de får råd og vejledning i brug af hårde hvidevarer, affaldshåndtering, udluftning og mange andre praktiske ting.  

Vil du vide mere?

Kontakt jurist Ole Kristensen på telefon 8794 7027 eller ole.kristensen@skanderborg.dk.

Repatriering

Hvis du overvejer at søge økonomisk hjælp til at vende frivilligt tilbage til dit hjemland, skal du i første omgang kontakte Dansk Flygtningehjælp.

Du kan læse mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, og her kan du også finde oplysningsskema til brug for en samtale med rådgivning om mulighederne.

Kommunen kan senere komme ind i billedet i forbindelse med at koordinere og arrangere de praktiske ting omkring afrejsen.