Menu Søg

Integrationsrådet

Hvorfor et Integrationsråd?

Når borgere fra andre lande kommer til kommunen, er det vigtigt, at de får en god start.
Derfor har kommunen nedsat et Integrationsråd, der skal rådgive kommunen om den lokale integrationsindsats.

Hvad laver Integrationsrådet?

Rådet arbejder med konkrete problemstillinger i forhold til integration i kommunen og med holdninger og visioner på integrationsområdet.

Ofte fungerer rådet som praktisk bindeled mellem borgere og Byråd.

Hvem kan sidde i Integrationsrådet?

Integrationsrådet har ni medlemmer, der alle udpeges af Byrådet.

Integrationsrådet er bredt sammensat i forhold til køn, alder, etnicitet og bosted.

Regler for sammensætning af Integrationsrådet:

  • Syv af medlemmerne skal være borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
  • Et medlem skal være fra en skolebestyrelse
  • Et medlem skal være fra en forening. Eksempelvis fra en frivillig flygtningeforening.

Medlemmerne er valgt for fire år ad gangen og følger Byrådets valgperiode.

Medlemmer af Integrationsrådet

Integrationsrådet for perioden 2014-2018:

 Erik Haakonsson, formand

Erik Haakonsson 
(formand og medlem med tilknytning til en frivillig forening)

 


 

  Luciana Ianose-Christensen

Luciana Ianose-Christensen
(næstformand)

 


 

 Samir Abdul Qadir 

Samir Abdul Qadir
(medlem)

  Sobana Vignarajah

Sobana Vignarajah
(medlem)

 


 

Sahar Sarvari

 

Sahar Sarvari
(medlem)

 

 Adele Davis Boe 

Adele Davis Boe 
(medlem)

 

 

 

Shahin Entezari

 

Shahin Entezari
(medlem)

 

 

Bent Pedersen

 

Bent Pedersen 
(medlem med tilknytning til en skolebestyrelse, Niels Ebbesen Skolen)

 

 

Angeza Zadran
(medlem - barsel fra 1. oktober 2014) (foto kommer senere)

Ilham Herisi
(medlem) - (Foto kommer senere)

Charlotte Sørensen 
(repræsentant for chefgruppen i Beskæftigelse & Sundhed)

Bitten Holmer Flansmose 
(sekretær - tlf. 8794 7597 - e-mail bitten.holmer.flansmose@skanderborg.dk)

Om Integrationsrådet

Jf. Integrationsloven kap. 8 § 42 udpeges medlemmer til et integrationsråd af kommunalbestyrelsen, og det er også kommunalbestyrelsen, der fastsætter medlemstallet.

Medlemmerne skal udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere skal der udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen. Udpegningen kan ske ved enten direkte udpegning, eller man kan eksempelvis afholde et vejledende valg.

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Integrationsrådet består af 9 medlemmer.
Derudover er der en repræsentant fra chefgruppen i Beskæftigelse og Sundhed.