Menu Søg

Fortegnelse over kommunens EAN-numre

Her finder du EAN-numrene på alle kommunens enheder.

Stabe

Byråds - og Direktionssekretariatet  
Byråds - og Direktionssekretariatet 5798005720942
Fælleden 5798005723141
Kreativ Center 5798005746997
Politisk organisation (Valg (kommune-folketing)) 5798005722427
Restaurant Fælleden 5798005720225
 

HR Løn og personale  
Forsikringsteam 5798005722380
HR Løn og personale 5798005721048
Personalegoder 5798005722540
 

Staben for Kultur, Borgere og Planlægning  
Center for Strategi og Kultur 5798005721086
Borgercenter og bibliotek 5798005720904
Support center 5798005722663
Borgercenter 5798005722793
Plancenter 5798005721161
 

Økonomi, Innovation og IT  
Fælledprojekt 5798005723028
Indkøb 5798005721055
IT Drift og Support 5798005722892
IT Teknik 5798005722885
IT-staben 5798005720218
Læsindfejl 5798005720171
Skanderborg Kommune 5798005721628
Økonomi-staben 5798005721277
Økonomistyrelsen 5798005720188
 

Fagsekretariater

Beskæftigelse og Sundhed  
Arbejdsmarkedsfastholdelse 5798005722212
Arbejdsmarkedsservice 5798005722205
Arbejdsmarkedsudvikling 5798005722229
Butik Nøjsom 5798005723035
Café Gestus 5798005722953
Genoptræning 5798005721345
Kompetencecenter 5798005722472
Produktionskøkkenet Kompetencecenteret,
Skanderborg
5798005722755
Rusmiddelcenteret 5798005722151
Sekretariat 5798005720874
Socialcenter 5798005721178
Sundhed og Forebyggelse 5798005721741
UU 5798005721420
Vejledning/mentor §85 5798005723059
Vestermølle 5798005722557
Værksted 5798005722571
Ydelseskontor 5798005721253
 

Børn og Unge  
Børn og Unge - Befordring 5798005722342
Børn og Unge - Sekretariatet 5798005720959
Børn og Unge - Undervisning 5798005722335
Børnekonsulenter (Tosprogs-team) 5798005722281
Børnesocialrådgivere 5798005721376
Familiebehandling (Familiehuset) 5798005721383
Familierådgivning 5798005721024
PPR 5798005721390
Projekt HotSpot 5798005722946
Skolebiblioteker - fælles 5798005722373
SSP 5798005721635
Sundhedstjenesten 5798005721192
Tandpleje Nord (Galten-Skovby) 5798005721208
Tandpleje Vest (Ry - Voerladegård - Tebstrup - Morten Børup Skolen) 5798005721468
Tandpleje Øst (Hørning-Virring-Stilling-Niels Ebbesen Skolen) 5798005721451
Ungeteam 5798005721406
 

Handicap  
Bavnebjerg (Fiirgårde) 5798005722106
Bavnebjerg Dagtilbud 5798005722731
Bofælleskabet Firkløvervej, Galten 5798005721529
Bofællesskaberne Brunhøj, Ry 5798005721536
Bofællesskabet Toftegårdsvej, Hørning 5798005721550
Butikken (Bostederne) 5798005723103
Fælleshuset 5798005722076
Handicap - Biler 5798005722250
Handicapsekretariat 5798005721031
Havehusene (Kjærsholm) 5798005723080
Hjælpemidler-personlige 5798005721352
Hjælpemidler-udlån 5798005721413
Højvangen - Hørning (Socialpsykiatrien) 5798005722991
Kildevej 14 k - administration 5798005722014
Kildevej 14 k - køkken 5798005722021
Kildevej 14 k - pedel 5798005722038
Kjærsholm (amt) 5798005722137
Klub 5798005722083
Myndighed 5798005721321
Ryhavegård 5798005720775
Skanderborg Aktivitetscenter 5798005722113
Skovbo (amt) 5798005722090
Skrænten 5798005722069
Socialpsykiatrien generelt 5798005721611
Socialpsykiatrien i Galten 5798005721604
Socialpsykiatrien i Hørning 5798005721581
Socialpsykiatrien i Ry 5798005721574
Socialpsykiatrien i Skanderborg 5798005721598
Socialpsykiatrien Specialindsatsen 5798005723110
Socialpsykiatrien ZIG-ZAG 5798005723134
Solsikken (amt) 5798005722120
STU (Bostederne) 5798005723097
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) 5798005722939
Sølund 5798005721758
Sølund - Administrationsleder 5798005721956
Sølund - Aktivitetscentret 5798005722007
Sølund - Beboerneshus 5798005722403
Sølund - Boenhed 02 5798005721826
Sølund - Boenhed 04 5798005721840
Sølund - Boenhed 06 5798005722809
Sølund - Boenhed 08 5798005721857
Sølund - Boenhed 10 5798005721901
Sølund - Boenhed 12 5798005721871
Sølund - Boenhed 14 5798005721918
Sølund - Boenhed 16 5798005721895
Sølund - Boenhed 18 5798005721833
Sølund - Boenhed 20 5798005721925
Sølund - Boenhed 22 5798005721932
Sølund - Boenhed 40 5798005721888
Sølund - Boenhed 42 5798005721864
Sølund - Boenhed 44 5798005722694
Sølund - Dyrehold 5798005721819
Sølund - Ergo og Fysioter 5798005721796
Sølund - Køkken 5798005721789
Sølund - Maskinafdelingen 5798005721765
Sølund - Rengøring 5798005721772
Sølund - Snoezelhuset 5798005722779
Sølund - Sygeplejen 5798005721802
Sølund Svømmehal 5798005722601
Sølund - Videnscenter 5798005721369
Udeholdet 5798005723066
Udlånshjælpemidler 1 5798005722816
Udlånshjælpemidler 2 5798005722823
Udlånshjælpemidler 3 5798005722830
Udlånshjælpemidler 4 5798005722847
Udlånshjælpemidler 5 5798005722854
Udlånshjælpemidler 6 5798005722861
Udlånshjælpemidler 7 5798005722878
Udlånshjælpemidler 8 5798005722908
Udlånshjælpemidler 9 5798005722915
Udlånshjælpemidler 10 5798005722922
 

Teknik og miljø  
Byg og Ejendom 5798005721437
Byggesag 5798005720935
Bygningsafdelingen 5798005721215
Bygningsafdelingen - Bjarne Rasmussen 5798005722625
Bygningsafdelingen - Claus Bernt Jakobsen 5798005722632
Bygningsafdelingen - Ernst Bager Jensen 5798005722649
Bygningsafdelingen - Poul Møller 5798005722656
Natur og Miljø 5798005721147
Park 5798005722502
Planlægning (under fagsekretariatet) 5798005721154
Rengøring 5798005722182
Servicested Galten 5798005721475
Servicested Hørning 5798005721482
Servicested Ry 5798005721499
Servicested Skanderborg 5798005721505
Vej og Trafik 5798005721246
Vej og Trafik - Grønne partnerskaber 5798005723172
Vej og Trafik - vejbelysning 5798005722328
 

Ældre  
Aktivitet og Træning 5798005722762
Dalbogård Lokalcenter 5798005707134
Kommunale boliger (Ældre) 5798005721659
Kontinensteam 5798005722304
Køkken - fælles 5798005722175
Køkken Galten (Tjørnehaven) 5798005721093
Køkken Hørning (Præstehaven) 5798005721109
Køkken Ry 5798005721116
Køkken Skanderborg (Kildegården) 5798005721123
Plejecenter Baunegården, distrikt Bøgeskov 5798005722243
Plejecenter Dagmargården 5798005723073
Plejecenter Kildegården, distrikt nord 5798005720423
Plejecenter Møllehjørnet, distrikt Bøgeskov 5798005722199
Plejecenter Præstehaven, distrikt Hørning 5798005721000
Plejedistrikt Midt (P. B. Lundsvej) 5798005720416
Ryvang Lokalcenter 5798005707127
Sygeplejen Ry 5798005723011
Søkilde Plejehjem 5798005707165
Søndervang Lokalcenter 5798005707158
Tjørnehaven Lokalcenter 5798005720980
Visitation  (Ældre) 5798005721642
Ældre - Sekretariatet 5798005721260
 

Skole, SFO og Klub  
Bakkeskolen 5790000414260
Bakkeskolens SFO 5790000414239
Bjedstrup Fritidsklub 5798005707448
Bjedstrup SFO 5798005722458
Bjedstrup Skole 5798005707233
Ejer Baunehøj Skolen 5798005720324
Ejer Baunehøj Skolens SFO og klub 5798005721017
Gl. Rye skole 5798005707240
Gl. Rye Skoles Fritidsklub 5798005707264
Gl. Rye Skoles SFO 5798005707257
Gyvelhøjskolen 5790000415366
Gyvelhøjskolens SFO 5790000415328
Herskindskolen 5790000388226
Herskindskolens SFO 5790000415434
Herskindsskolens Fritidsklub 5798005756941
Hylke Skole 5798005720690
Hylke skoles SFO 5798005720706
Højboskolen 5790000408740
Højboskolens SFO 5790000414222
Hørning Juniorklub 5798005746973
Hørningskolen 5798005746621
Klub`n fritids- og ungdomsklub 5798005720621
Knudsøskolen 5798005707271
Knudsøskolens Fritidsklub 5798005707295
Knudsøskolens SFO 5798005707288
Låsby Skole 5798005707301
Låsby Skole Afd. D 5798005722977
Låsby Skoles Fritidsklub 5798005707301
Låsby Skoles SFO 5798005707301
Morten Børup Skolen 5798005720294
Mølleskolen 5798005707202
Mølleskolens Fritidsklub 5798005707226
Mølleskolens Fritidstilbud 5798005707219
Niels Ebbesen Skolen 5798005720300
Niels Ebbesen Skolen - Mallinggård SFO 5798005720683
Sct. Georg Gårdens Fritidsklub 5798005720638
Skovbyskolen 5790000415465
Skovbyskolen - Columbusskolen 5790000415236
Skovbyskolen - Skovby Mosegård 5790000415458
Skovbyskolens SFO - Skråvejens SFO 5790000305810
Stilling Skole 5798005720317
Stilling skole - Klubberne i Stilling 5798005720614
Stilling Skoles SFO 5798005722236
Stjærskolen 5790000378821
Stjærskolens Fritidsklub 5798005756958
Stjærskolens SFO 5790000415427
Ungdomsskolen - 10. klasse 5790000415342
Ungdomsskolen - Fritid/administration 5798005720348
Ungdomsskolen - Jeksendalskolen 5790000414284
Ungdomsskolen - Klubber 5798005707356
Ungdomsskolen - Min vej 5798005720409
Veng Fællesskole 5790000414277
Veng Fællesskoles SFO 5790000425679
Veng skoles klub 5798005722588
Virring Skole 5798005720331
Virring Skoles Fritidsklub - Pusterummet 5798005720737
Virring Skoles SFO - Kastaniehuset 5798005720720
Voerladegård Skole samt Børnehave 5798006235919
Voerladegård Skoles SFO 5798006235926
 

Dagtilbud  
Dagplejen 5798005720966
Dagtilbud Skanderborg By 5798005723127
 - Asylgades Børnehave 5798005720461
 - Børnehaven Skanderborg Bakker 5798005722618
 - Børnehuset Eskebækparken 5798005720508
 - Børnehuset Æsken 5798005722960
 - Dragen 5798005720454
 - Skovhuset 5798005722434
 - Vrold Børnehus 5798005720492
Højvangen dagtilbud  
 - Elverhøj 5798005720522
 - Fredensgård 5798005722670
 - Regnbuen 5798005720553
 - Skovtroldene 5798005720539
Hørning dagtilbud 5798005723042
 - Børnehuset Rosenvænget 5790000414185
 - Børnehuset Skovkanten 5790000414208
 - Elgårdsminde Børnehave 5790000414192
 - Universet, Eventyrplaneten 5790000378791
 - Universet, Galaksen 5798005723004
 - Universet, Lunas Planet 5790000414178
Ry dagtilbud 5798005723165
 - Birkehuset 5798005707400
 - Børnehuset Bakkely 5798005723158
 - Børnehuset Fugldal 5798005707455
 - Børnehuset Kildebjerg 5798005707530
 - Lynghoved Børnegård 5798005707417
Galten/Låsby dagtilbud  
 - Børnehaven Bakketoppen 5790000415359
 - Børnehaven Gyvelhøjen 5798005756934
 - Børnehaven Viften 5798005707462
 - Porskjær Børnehave 5790000415199
Skovby/Stjær dagtilbud  
 - Skovby Børnehus 5790000415403
 - Stjær Børnehus 5790000415267
 - Storring Børnehus 5790000305827
Baunehaven Børnehave 5798005720546
Børnegården Bison 5798005707387
Børnehaven Bakkehuset 5798005720515
Børnehaven Bifrost 5798005720560
Børnehaven Nordlyset 5790000415410
Børnehaven Tusindfryd, Hylke 5798005720713
Møllegades Børnehave 5798005720591
Søvang Børnehave 5798005720584
 

Diverse Kontraktholdere  
Bibliotek 5798005720881
Borgernes Hus i Veng 5798005747031
Idrætsinspektør (Hallerne i Galten) 5798005721062
Idrætskoordinator (Lars Jørgensen) 5798005722441
Kulturskolen 5798005721130
 

Entreprenørafdelingen  
Administration 5798005720867
Galten afd. 5798005720850
Lager 5798005720829
Ry afd. 5798005720836
Skanderborg afd. 5798005720812