Menu Søg

Grundvand og drikkevand

Indberetning af vandmængder og pejlinger

Hvis du er ejer, formand eller indberetter af et vandforsyningsanlæg, som har en indvindingstilladelse, skal du registrere og indberette den oppumpede vandmængde samt pejlinger til os.
Dette gælder dog ikke husstande, som har deres egen indvinding til husholdning.

Indberetningen af oppumpede vandmængder og pejlinger, opgjort for perioden 1. januar til 31. december, skal foretages elektronisk senest 31. januar.

Indberetning skal ske på denne side: https://vandindberetning.skanderborg.dk 

Data vil være offentligt tilgængelige i Jupiter-databasen hos De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland – Geus på hjemmesiden www.geus.dk

Her kan du se Ramme- og Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 2017-2025

Kontakt Natur og Miljø

Natur- og Miljøafdelingen

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

E-mail: natur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7736

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening