Menu Søg

Landbrug

Høns, heste og erhvervsmæssige dyrehold m.m.

Information om dyrehold

Her kan du finde information om erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

Åbn alle
 • Hvor stort dyrehold må jeg have?
 • Hvor må jeg holde dyr?
 • Miljøtilsyn på husdyrbrug

Erhvervsmæssigt dyrehold

Åbn alle
 • Hvad er et erhvervsmæssigt dyrehold?
 • Hvad er afstandskravene til et erhvervsmæssigt husdyrhold?
 • Skal du etablere, ændre eller udvide dit dyrehold?
 • Nabohøringer
 • Afstandskrav fra øko - svinefolde til nabobeboelse og -skel

Regler for husdyrgødning

Åbn alle
 • Hvor og hvornår må husdyrgødning udbringes?
 • Markstak af husdyrgødning

Afmeld beholder eller anmod om beholderkontrol

Har du en beholder, som tages ud af drift, kan du afmelde den her:

 

Har du en beholder, hvor det er tid til den 5 eller 10 årige kontrol, kan du anmode om beholderkontrol her:

5 råd om hønsehold

 • Orienter dine naboer om det påtænkte hønsehold, samt placering af hønsegården. På den måde kan du som kommende hønseholder tage naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.
 • Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en indhegnet hønsegård, der sikre, at hønsene ikke færdes frit.
 • Opbevar foder i lukkede beholdere, så skadedyr ikke tiltrækkes. Du bør ikke give mere foder/madrester end hønsene kan spise.
 • Der bør maksimalt være én hane i en parcelhushave.
 • I tilfælde af støjgener skal hønseholdet holdes inde i et mørklagt hønsehus om natten indtil kl. 07:00. Lørdag og søn- og helligdage dog til klokken 08:00.

 

Vil du vide mere?

Se vores vejledning om hønsehold.

Vejledning om hestehold

Når du har mere end fire heste på din ejendom, skal du overholde nogle bestemte miljøregler. De vigtigste miljøregler finder du i vores vejledning om hestehold.

Reglerne handler om stalden, hestegødningen og om at undgå væsentlige gener - for eksempel fra fluer. Miljøreglerne kan du læse om i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

 

Græsningslaug

 • Vil du være med til at pleje naturen i dit lokalområde?
 • Vil du være sikker på, at de bøffer du spiser kommer fra dyr, der har haft et godt liv?

Så er medlemskab af et græsningslaug måske noget for dig?

Det lyder besværligt, men vi og Danmarks Naturfredningsforening står klar til at hjælpe dig i gang.

Vi kan hjælpe med at formidle kontakt til et græsningslaug. 

 

Har du arealer til afgræsning eller dyr der mangler græs? 

Så må du meget gerne kontakte Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8794 7745.

 

Yderligere information

Danmarks Naturfredningsforening i Skanderborg, tlf. 2828 7820.

Ove Madsen, Kvægkonsulent hos LMO, tlf. 7658 7501.

Natur- og Miljøafdelingen tlf. 8794 7745.

 

Læs mere om græsningslaug på:

Vil du klage?

Hvis du oplever en uacceptabel gene fra et landbrug kan du sende en klage til landbrug@skanderborg.dk.

Beskriv din klage så konkret og præcist som muligt, så vi kan forholde os til sagen.

Hvis du vil klage over færdsel med store maskiner eller manglende oprydning på offentlig vej, skal du kontakte politiet.

Kontakt Landbrugsgruppen

Har du spørgsmål til dyrehold eller regler på landbrugsområdet, kan du kontakte os på e-mail landbrug@skanderborg.dk eller tlf. 87 94 77 36.

Kontakt Teknik og Miljø

Fagsekretariatet for Teknik og Miljø

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail:
skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening