Menu Søg

Tilbud om uddannelse og arbejde

Ungdomsudannelse for dig med særlige behov (STU)

STU er en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for dig, der er ung med særlige behov. Du får en chance for at afprøve og udvikle færdigheder og muligheder, der kan give et godt afsæt for videre uddannelse eller skabe fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvem kan bruge uddannelsestilbuddet?

Uddannelsestilbuddet STU er til dig, der er under 25 år, som ikke - selv med specialpædagogisk støtte - er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med uddannelsen er, udover det livsforbedrende perspektiv, at du opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer. Det bidrager til, at du kan deltage så aktivt og selvstændigt i voksenlivet, som muligt.

Kontakt

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som indstiller dig til uddannelsen. Et indstillingsteam i kommunen tager stilling til bevilling.

Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning på telefonnummer 87 94 76 01 eller mail uuos@skanderborg.dk

Du kan også finde yderligere oplysninger på UU Odder-Skanderborgs hjemmeside (åbner nyt vindue).

Åbn alle
 • Hvilke optagelseskrav er der?
 • Uddannelsens indhold
 • Økonomi

Sådan søger du om specialundervisning for voksne

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du ansøge om at modtage særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse dit handicap. Det kræver en visitation, altså en henvisning, fra kommunen.

 • Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud.
 • Der skal være et undervisningsformål med indsatsen.
 • Indsatsen tildeles efter en konkret, individuel vurdering af behov og målsætninger.
 • Tilbuddet gælder ikke, hvis du er indlagt på et sygehus.
 • Tilbuddet omhandler ikke ordblinde.

Kontakt

Kontakt Fagsekretariatet Ældre og Handicap, hvis du vil søge specialundervisning for voksne.

Åbn alle
 • Hvad er specialundervisning?
 • Hvad er specialpædagogisk bistand?
 • Hvordan er undervisningsforløbet?

Har du brug for beskyttet beskæftigelse?

Beskyttet beskæftigelse er et beskyttet arbejdsforløb, der er særligt tilpasset dig, som har et handicap eller sociale problemer.

Du kan få tilbudt forskellige former for beskyttet beskæftigelse, hvis du er under 65 år og ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale betingelser.
Du kan ikke samtidig bruge tilbud efter anden lovgivning.

Kontakt

Har du brug for at vide mere, så kontakt Fagsekretariatet Ældre og Handicap eller find de forskellige offentlige og private beskæftigelsestilbud under bo og aktivitetstilbud (åbner nyt vindue) 

Åbn alle
 • Her finder du flere oplysninger om beskyttet beskæftigelse

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00