Menu Søg

Seniorrådet

Hvem er Seniorrådet?

Seniorrådet er valgt ved lov. Rådet formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Seniorrådet består af 9 medlemmer, der alle er over 60 år og bor i kommunen.

Hvad er deres opgaver og formål?

  • ​at rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og Kommunalbestyrelsen om fx offentlig trafik, vejvedligeholdelse m.v. Dette sker blandt andet gennem politiske høringer.
  • at varetage de ældre borgeres interesser - socialt som kulturelt.

Sådan kan du bruge Seniorrådet

Du kan bruge Seniorrådet, hvis du:

  • vil høre mere om deres arbejde.
  • har en sag, som du mener, seniorrådet skal se på.
  • ønsker, at et af medlemmerne deltager i et møde i en organisation eller forening.
  • vil bruge seniorrådet som talerør over for politikkerne og forvaltningen.

Er rådets møder offentlige, og har de en mødekalender?

Seniorrådets møder er ikke offentlige, men du kan læse deres dagsordner og referater.

Møderne bliver normalvis afholdt den 3. tirsdag i hver måned.

Hvis du vil være medlem af Seniorrådet

Du kan blive valgt til Seniorrådet, hvis du bor i kommunen og er fyldt 60 år.

Der afholdes valg hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalget, og du sidder i rådet 4 år af gangen. 

Sådan kommer du i kontakt med Seniorrådet

Kontaktoplysninger på alle medlemmerne pr. 1. januar 2014

Formand 

Kurt Rønne
Lillesøvej 11 C., 1., lejlh. 223
8660 Skanderborg
Tlf.: 40 63 25 44
Mail: kronne@post8.tele.dk

Næstformand

Karl-Erik Jørgensen
Fjeldstedvej 18
8680 Ry
Tlf.: 86 89 18 33
Mail: karl@privat.dk

Kasserer

Raydon With
Haldursvej 15
8680 Ry
Tlf.: 86 89 15 24
Mail: with@sport.dk

Bent Langballe
Vrold Tværvej 17, Vrold
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 47 15
Mail: majben@turbopost.dk

Kirsten Nielsen
Skovsgårdsparken 7
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 25 95
Mail: kirstennielsen@nypost.dk

Aase Sejr
Låsbyvej 6
8464 Galten
Tlf.: 86 94 37 35 / 60 75 37 64
Mail sejr1@mail.dk

Eva Bach
Ladingvej 10, Herskind
8464 Galten
Tlf.: 86 95 41 30
Mail: ladingvej10@gmail.com

Jens Christensen
Århusvej 28
8660 Skanderborg
Tlf.: 24 22 54 60
Mail: jchajest@gmail.com

Kirsten Madsen
Enebærvej 8
8464 Galten
Tlf 8695 0158
Mail: madsenk@gefiberpost.dk

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00