Menu Søg

Sygepleje

Hurtig og fleksibel hjælp via Akutteam

  • Kontakten til akutteamet skal ske gennem egen læge, kommunens hjemmesygeplejersker, vagtlæger eller læger fra sygehusene.
  • Skanderborg Kommunes akutteam består af 4 sygeplejersker, som er særligt kompetente til akut sygepleje i eget hjem. Det betyder, at borgere kan undgå indlæggelse, når den praktiserende læge eller vagtlægen vurderer, at det er en bedre løsning, at borgeren behandles hjemme, frem for at han eller hun indlægges akut.
  • Borgere kan også udskrives tidligere efter en indlæggelse, til færdigbehandling eller opfølgning af behandling i hjemmet.
  • Akutsygeplejerskerne kan fleksibelt og hurtigt rykke ud ved behov.
  • Akutsygeplejerskerne kan også koncentrere sig om at blive længere i hjemmet eller tilse borgere oftere i den akutte fase, fordi de ikke har andre sygeplejeopgaver.

Akutteamet er tilstede på hverdage kl. 7-19 og i weekender/helligdage kl. 8-16. Aften og nat overtager hjemmesygeplejersker akutteamets opgaver.

Hvornår kan Akutteamet hjælpe?

  • Når du har et akut observations-, pleje-, omsorgs- eller behandlingsbehov, kan akutteamet træde til og medvirke til, at det er trygt at være i eget hjem under forværring af sygdom.
  • Tæt observation og behandling i eget hjem kan forebygge udvikling af symptomer på begyndende sygdom fx blærebetændelse, væskemangel, svimmelhed og forstoppelse.
  • Når indlæggelse og genindlæggelse kan forebygges ved at tidlig indsats i hjemmet.
  • Der laves aftaler med sygehusene om at færdiggøre behandlinger med væske og antibiotika direkte i ind i blodet (intravenøst) i eget hjem – frem for at forblive indlagt. Her vil det være sygehuslægerne, der følger op på behandlingen.

Tæt samarbejde med læger og hjemmesygeplejersker

Akutsygeplejersken vil altid være i tæt dialog med en læge omkring din behandling.
Akutteamet har et nært samarbejde med kommunens hjemmesygeplejersker og hjemmepleje, som døgnet rundt kan træde til, når akutteamet ikke er til stede.

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00