Menu Søg

Priser

I Skanderborg Kommune påskønnes hvert år udvalgte personer for deres frivillige arbejde og idrætslige præstationer.

Skanderborgprisen ("Sporen")

"Sporen" tildeles personer, der yder eller har ydet en særlig indsats til gavn for det frivillige foreningsliv i Skanderborg Kommune, eller som yder eller har ydet en særlig ikke-kommerciel indsats i Skanderborg Kommune.

Indstilling af kandidater
Enhver person, forening eller organisation i Skanderborg Kommune kan indstille kandidater til Skanderborgprisen. Indstillingen skal indeholde navn og adresse på personen, foreningen eller organisationen, der indstiller kandidaten, samt en kort begrundelse for forslaget.

Årets Lederpris

Årets Lederpris tildeles personer, der f.eks. har haft lang tids virke i foreningslivet, har udvist stort engagement og/eller er en god repræsentant for den sammenhæng, som vedkommende har virket i. Lederprisen kan tildeles enhver, der virker for en forening med hjemsted i Skanderborg Kommune.

Indstilling af kandidater
Alle foreninger i Skanderborg Kommune kan indstille kandidater til Lederprisen. Indstillingen skal indeholde navn og adresse på foreningen, der indstiller kandidaten, samt en kort begrundelse for forslaget.

Årets Idrætsudøverpris

Årets Idrætsudøverpris tildeles idrætsudøvere, der har opnået bemærkelsesværdige resultater indenfor deres sportsgrene. Idrætsudøverprisen kan tildeles enhver, der virker for en forening med hjemsted i Skanderborg Kommune.

Indstilling af kandidater
Alle idrætsforeninger i Skanderborg Kommune kan indstille kandidater til Idrætsudøverprisen. Indstillingen skal indeholde navn og adresse på idrætsforeningen, der indstiller kandidaten, samt en kort begrundelse for forslaget.

Foreningens forslag skal indeholde oplysning om navn og adresse på personen/holdet/ foreningen, samt en kort begrundelse for forslaget.

Bedømmelseskomiteen

De indkomne forslag til kandidater til alle tre priser bedømmes af en komité på elleve medlemmer, der har følgende sammensætning

  • to medlemmer udpeget af Idrætssamvirket
  • to medlemmer udpeget af Kultursamvirket
  • to medlemmer udpeget af Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd
  • to medlemmer af Landsbysamvirket
  • to medlemmer udpeget af Folkeoplysningsudvalget samtformanden for Folkeoplysningsudvalget (formand for Bedømmelseskomiteen)

Prisoverrækkelsen

Priserne overrækkes som en del af arrangementet "Foreningernes Aften" i første kvartal 2017.

 

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: kulturogfritid@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000