Menu Søg

Skole

Åbn alle
 • Skolestart
 • Skolevalg
 • Skolevalg uden for distriktsskolen
 • Regler for frit skolevalg
 • Tidlig start
 • Senere start

Folkeskoler

Der er 18 folkeskoler i Skanderborg Kommune.

12 af skolerne har elever til 9. klasse.

Sæt penge ind på Skanderborgkortet

Går dit barn på Mølleskolen, Bakkeskolen, Niels Ebbesen Skolen, Morten Børup Skolen eller Højboskolen kan det betale med Skanderborgkortet i skolekantinen. Kortet udleveres på skolen.

Her kan du nemt og hurtigt sætte penge ind på kortet (eksternt link).
 

Åbn alle
 • Spørgsmål og svar om Skanderborgkortet
 • Kontakt supporten

Skolernes ferieplan

Åbn alle
 • Skoleåret 2016 - 2017
 • Skoleåret 2017 - 2018

SFO og klub

Du kan få dit barn passet uden for skoletiden:

 • Morgen-SFO for børn i 0.-7. klasse. 
   
 • Heldags-SFO (morgen og eftermiddag) for børn i 0.-3. klasse.
   
 • Klub for børn i 4.–7. klasse.

Der er altid plads til dit barn i SFO og Klub.

Vi overflytter automatisk dit barn mellem fritidstilbuddene, indtil du melder dit barn ud.

Befordring til og fra skole

Åbn alle
 • Hvem kan få buskort
 • Befordring af tilskadekomne elever

Afgangsbevis

Du kan hente dine afgangsbeviser fra folkeskolen på KMD Skolearkiv.

Du logger ind med dit NemID.

Efterskoleophold - tilskud

Vi yder ikke tilskud til forældrebetaling til efterskoleophold.
 

Udlandsophold i 10. klasse

Vi yder ikke tilskud til 10. klasse i udlandet.

Hjemmeundervisning

Åbn alle
 • Om hjemmeundervisning

Skolereformen i Skanderborg Kommune

Vores arbejde med skolereformen i Skanderborg Kommune foregår inden for rammerne af Byrådets udtalelse om, hvordan Skanderborg Kommune realiserer skolereformen.

Udtalelsen indeholder følgende kendetegn for ”Ny Skole” i Skanderborg Kommune.

Åbn alle
 • Eleverne skal blive så dygtige, de kan
 • Elevernes trivsel - En inkluderende skole
 • Evalueringskultur
 • Skoleledelse
 • Samarbejdspartnere
 • Bevægelse som en integreret del af undervisningen

Åben skole

På skolerne samarbejder vi med lokale foreninger, kulturinstitutioner, musikskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv.
Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere i undervisningen støtter op om den fagdelte og understøttende undervisning.
Vi tager aktivt medansvar for at afsøge mulighederne for og gå i dialog om samarbejde med lokalsamfundet som helhed.

 

Åbn alle
 • Skoletjenesten

Kompetenceudviklingsstrategi i folkeskolen 2014 - 2020

Med gennemførelsen af folkeskolereformen 2014 er det besluttet, at alle elever i folkeskolen inden 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået tilsvarende kompetence via erfaring eller efteruddannelse m.m. Denne målsætning gælder for alle fag og alle klassetrin.

Denne strategi for kompetenceudvikling i folkeskolen er udarbejdet i foråret 2015 og bliver løbende opdateret.

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Åbn alle
 • Skolebestyrelsen
 • Elevråd
 • Dialogmøder
 • Ikrafttræden og ændringer

Kontakt skoleområdet

Fagsekretariatet Børn og Unge

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Torben Steen
Chefkonsulent med ansvar for skoler og specialundervisning
Tlf. 8794 7332 / 2339 6177

E-mail boern.og.unge@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk: