Menu Søg

Spildevand i det åbne land

Ejendomme på landet og i landsbyer skal forbedre rensningen af deres spildevand, det har Folketinget besluttet.
Kommunen har mange ejendomme, der skal forbedre rensningen af deres spildevand, inden det ledes ud i vandmiljøet.

Åbn alle

Spildevand i byerne

Skanderborg Forsyningsselskab driver det offentlige kloaknet i kommunens byer og større bymæssige bebyggelser. 
Forsyningsselskabet driver renseanlæg i kommunen. Renseanlæggene renser spildevandet fra kloaknettet inden vandet ledes til vandløb.

Åbn alle
  • Fællessystem
  • Separatsystem
  • Tilslutningsbidrag
  • Skal vandet ledes videre - måske til en sø?

Spildevandsplaner

Spildevandsplan 2016-2020 er en plan for håndtering af spildevand i kommunen, og er udarbejder i samarbejde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Planen beskriver de nuværende forhold og samt de planlagte tiltag. Endvidere skal Spildevandsplan 2016-2020, sikre der er et samarbejde og en koordinering imellem Skanderborg Kommunes planlægning og administration, og Skanderborg Forsynings indsats og drift på spildevandsområdet. Spildevandsplan 2016- 2020 er således med til at fastsætte mål og retningslinjer for Skanderborg Kommunes og Skanderborg Forsynings arbejde, og koordinere spildevandsplanens mål og handlinger med Skanderborg Forsynings investeringsplan.

Denne spildevandsplan beskriver ikke hvilke ejendomme i det åbne land der skal spildevandskloakeres, dette vil blive behandlet i et tillæg til spildevandsplanen efterfølgende.

Skanderborg Byråd vedtog planen d. 31. maj 2017.

Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2016-2020 (pdf åbner i nyt vindue)

Bilag til Spildevandsplan (pdf åbner i nyt vindue)

 

 

Kontakt Teknik og Miljø

Fagsekretariatet for Teknik og Miljø

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail:
skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening