Menu Søg

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald administreres af det fælleskommunale renovationsselskab Renosyd I/S.
Se hjemmesiden www.renosyd.dk/erhverv

Erhvervsaffald er alt affald, som virksomheden frembringer bl.a.

  • Bygge- og anlægsaffald
  • Dagrenovationslignende affald
  • Farligt affald
  • Have-park affald
  • Industriaffald
  • Jord som affald
  • Kildesorteret erhvervsaffald
  • Produktionsaffald
  • Storskrald