Menu Søg

De politiske udvalg

Når en ny politik er godkendt af Byrådet, er det også udvalgene, der kontrollerer, hvordan den omsættes i praksis.

Møder i politiske udvalg

De politiske udvalg holder som udgangspunkt møde én gang i hver måned, dog ikke i juli måned.

Møderne er lukkede, hvilket betyder, at du som borger ikke har mulighed for at overvære dem.

Dagsorden til møderne udsendes til medlemmerne cirka en uge inden møderne og offentliggøres på hjemmesiden.

Du kan læse referatet på hjemmesiden 1-2 dage efter mødet.

Åbn alle
 • Økonomiudvalget
 • Miljø- og Planudvalget
 • Socialudvalget
 • Undervisnings- og Børneudvalget
 • Kultur- og Sundhedsudvalget

§ 17, stk. 4 udvalg

Byrådet nedsætter indtil 5 særlige udvalg i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 med henblik på at forberede beslutninger om prioriterede emner i Byrådets udviklingsstrategi (styrelseslovens § 17, stk. 4).

Åbn alle
 • Opgaveudvalg om psykiatri
 • Udvalg om byernes vækst
 • Dialog- og koordinationsudvalget Fælleden
 • Udvalg om bosætningsstrategi og infrastruktur
 • Udvalg om Campus Skanderborg og Højvangen
 • Udvalg om Skanderborg midtby og Sølund
 • Udvalg om turisme

Kontakt Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7010