Menu Søg

Byrådets repræsentationer

Medlemmer til bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

 • Henrik Müller (A)
 • Martin Frausing Poulsen (O)
 • Kurt Myhlert Olsen
  Selvejervej 4, 8680 Ry (B)
 • Jens Szabo (V)

Bemyndigelse til at forestå borgerlig vielse

Byrådet har bemyndiget følgende personer til at foretage borgerlig vielse:

fra byrådet:

 • Frank W. Damgaard (A)
 • Karen Schack Lindemann (A)
 • Jens Szabo (V)
 • Jens Sønderskov (F)
 • John Haarup Laursen (O)
 • Jan Krogh Rasmussen (A)
 • Rasmus Ingemann (V)

fra administrationen:

 • Kim Baand (Staben for Kultur, Borgere og Planlægning)
 • Kirsten Sundberg (Byråds- og Direktionssekretariatet)
 • Jørgen Bartholdy (Staben for Kultur, Borgere og Planlægning)
 • Inger Juul (Staben for Kultur, Borgere og Planlægning)
 • Jacob Mogensen (Staben for Kultur, Borgere og Planlægning)

Delegerede til møde i KL

Byrådet har udpeget følgende som delegerede til møde i Kommunernes Landsforening:

 • Jørgen Gaarde (A)
  • ​Suppleant: Henrik Müller (A)
 • Frank W. Damgaard (A)
  • Suppleant: Søren Nielsen (A)
 • Jørgen Naut (A)
  • Suppleant: Lars Vodsgaaard (A)
 • Tage Nielsen (B)
  • Suppleant: Claus Leick (F)
 • Henrik Qvist (Ø)
  • Suppleant: Jan Krogh Rasmussen (A)
 • Birte M. Andersen (V)
  • Suppleant: Christina Bottke (V)
 • Jens Grønlund (V)
  • Suppleant: Claus Bloch (V)
 • Søren Erik Pedersen (V)
  • Suppleant: Bent Jacobsen (V)

Suppleant for borgmesteren til KL's Repræsentantskab:

 • Frank W. Damgaard (A)

Grundlag

I henhold til Landsforeningens love § 4 skal hver medlemskommune vælge en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.
De delegerede skal være medlem af Byrådet.
Med 60.000 indbyggere i Skanderborg Kommune er der valgt otte delegerede.

Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen

Byrådet har valgt følgende repræsentanter og suppleanter til optagelse på de kommunale lister, hvorfra medlemmerne af Ekspropriations- og Taksationskommissionen udtages.

Ekspropriationskommissionen

 • Finn Sander Jensen (A)
  • Suppleant: Kai Høstrup (A)

Taksationskommissionen

 • Henning Baverslund Jokumsen
  Lergravsvej 19, Vitved, 8660 Skanderborg (O)
  • Suppleant: Jørgen Høilund-Carlsen
   Kildevænget 61, 8660 Skanderborg (O)

Erhvervsudviklingsselskabet "Kildebjerg"

Byrådet har udpeget følgende til bestyrelsen for Erhvervsudviklingsselskabet Kildebjerg Ry:

 • Lars Vodsgaard (A)
  • Suppleant: Kai Høstrup (A)

 

Fredningsnævnet

Byrådet har valgt følgende medlem og suppleant til Fredningsnævnet:

 • Flemming Pedersen;
  ​Rosenvænget 86, 8362 Hørning (A)
  • Suppleant: Jens Anker Hansen
   Skæphøj 70, 8680 Ry (B)

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i Hjemmeværnets Distriktsudvalg:

 • Erik Børsting Sørensen, Agervangen 9, 8464 Galten (V)
  • Suppleant: Costas Ioannou
   Rosenhaven 5, 8362 Hørning (A)

Renosyd

Byrådet valgte følgende som medlemmer og suppleanter i bestyrelsen for Renosyd I/S:

 • Kristian Skovhus (A)
  • Suppleant: Jørgen Naut (A)
 • Finn Sander Jensen (A)
  • Suppleant: Søren Nielsen (A)
 • Jan Krogh Rasmussen (A)
  • Suppleant: Henrik Qvist (Ø)
 • Claus Bloch (V)
  • Suppleant. Rasmus Ingemann (V)
 • Søren Erik Pedersen (V)
  • Suppleant: Birte M. Andersen (V)

HMN Naturgas I/S

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S:

 • Jens Grønlund (V)
  • Suppleant: Jørgen Naut (A)

Vurderingsmænd - Mark- og vejfredsloven

Byrådet har vedtaget, at opgaven vedrørende vurdering i henhold til Lov om mark- og vejfred af skader forvoldt af husdyr, der uretmæssigt er kommet ind på anden mands jord, varetages af tre beskikkede vurderingsmænd.

Følgende er beskikket som vurderingsmænd og suppleanter:

 • Vurderingsmand og formand: Hugo From,
  P. B. Lundsvej 10B, 8660 Skanderborg (A)
  • Suppleant: Allan Vinjegaard
   Skydebanevej 12, 8660 Skanderborg (A)
 • Vurderingsmand: Anker Mørk
  Fredensborgvej 16A, 8660 Skanderborg (F)
  • Suppleant: Flemming Jensen
   Tunøgade 27, Skovby, 8464 Galten (C)
 • Vurderingsmand: Poul Møller
  Låsbyvej 32, 8464 Galten (V)
  • Suppleant: Knud Gammelgaard
   Søballevej 13, Søballe, 8660 Skanderborg (V).

Det regionale Trafikselskab Midttrafik

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i repræsentantskabet for Det regionale Trafikselskab Midttrafik:

 • Claus Leick (F)
  • Suppleant: Karen Schack Lindemann (A)

Den politiske følgegruppe for letbanen i Østjylland

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i den politiske følgegruppe for letbanen i Østjylland:

 • Jørgen Gaarde (A)
  • Suppleant: Søren Erik Pedersen (V)

Kredsrådet for politiets virksomhed

Byrådet har valgt følgende medlem og suppleant til Kredsrådet for politiets virksomhed:

 • Borgmester Jørgen Gaarde
 • Suppleant: Frank W. Damgaard (A)

 

Skanderborg Gymnasium

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i bestyrelsen for Skanderborg Gymnasium:

 • Christina Bottke  (V)
  • Suppleant: Vakant

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg:

 • Thomas Cordtz
  Lyngvej 14, 8680 Ry (C)
  • Suppleant: Adele Davis Boe
   Alkenvej 61, 8660 Skanderborg (B)

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

Byrådet har valgt følgende som suppleant for Odder Kommunes medlem af bestyrelsen for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse:

 • Suppleant: Jørgen Naut (A)

Pædagoguddannelsen i Horsens

Byrådet har valgt følgende som medlem af studierådet for pædagoguddannelsen i Horsens:

 • Lone Sproegel Jensen
  Stentoften 37, 8362 Hørning (A)

Ungdomsskolens bestyrelse

Byrådet har valgt følgende som medlemmer og suppleanter i Ungdomsskolens bestyrelse:

 • Charlotte Abildgaard Paulsen (A)
  • Suppleant: Jens Anker Hansen (B)
 • Bent Jacobsen (V)
  • Suppleant: Birte M. Andersen (V)

Skanderborg Museum

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i bestyrelsen for Skanderborg Museum:

 • Claus Bloch (V)
  • Suppleant: Henrik Müller (A)

Skatte- og vurderingsankenævn

Byrådet har indstillet følgende kandidater og suppleanter til:

Skatteankenævn Midtøstjylland:

 • Ib Axelsen
  Sarabjerg 14, 8660 Skanderborg (B)
  • Suppleant: Finn Sander Jensen (A)
 • Søren Erik Pedersen (V)
  • Suppleant: Astrid Lynge Pedersen (V)

Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland:

 • Bo Zacher, Harevej 14, 8660 Skanderborg (C)
  • Suppleant: Henrik Qvist (Ø)

Valgbestyrelse ved folketingsvalg

Valgbestyrelse ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til EU-parlamentet

Byrådet har valgt følgende medlemmer og suppleanter til Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til EU-parlamentet:

 • Født medlem og formand: Borgmester Jørgen Gaarde (A)
  • Suppleant: Frank W. Damgaard (A)
 • Medlem og næstformand: Søren Erik Pedersen (V)
  • Suppleant: Jens Grønlund (V)
 • Medlem: Tage Nielsen (B)
  • Suppleant: Henrik Qvist (Ø)

Formænd for valgstyrerne ved folketingsvalg

Byrådet valgte følgende som formænd for valgstyrerne på afstemningssteder i Skanderborg Kommune ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til EU-parlamentet:

 • Jens Sønderskov, Brørupvej 31, 8660 Skanderborg (F) som formand for valgstyrerne på Ejer Bavnehøj Skole
 • Jens Grønlund (V) som formand for valgstyrerne i Galten Hallen
 • Claus Leick (F) som formand for valgstyrerne på Gl. Rye Skole
 • Jørgen Naut (A) som formand for valgstyrerne i Hørning Hallen
 • Claus Bloch (V) som formand for valgstyrerne i Låsby Hallen
 • Lars Vodsgaard (A) som formand for valgstyrerne i Morten Børup Hallen
 • Birte M. Andersen (V) som formand for valgstyrerne på Niels Ebbesen Skole
 • Astrid Lynge Pedersen (V) som formand for valgstyrerne i Ry Hallerne
 • Karen Schack Lindemann (A) som formand for valgstyrerne på Skovby Skole
 • Frank W. Damgaard (A) som formand for valgstyrerne på Stilling Skole
 • Martin Frausing Poulsen (O) som formand for valgstyrerne på Stjær Skole
 • Jan Krogh Rasmussen (A) som formand for valgstyrerne på Virring Skole.

Gudenåkomiteen

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i Gudenåkomiteen:

 • Jens Szabo (V)
 • Suppleant: Claus Leick (F)

 

Repræsentantskabet for TV2 Østjylland

Byrådet har valgt følgende som medlem af repræsentantskabet for TV2 Østjylland:

 • Jens Anker Hansen (B)
 • Birte M. Andersen (V)

Feltengård I/S

Byrådet har valgt følgende som medlem og suppleant i bestyrelsen for Feltengård I/S:

 • Medlem og næstformand: Finn Sander Jensen (A)
  • Suppleant: Bent Jacobsen (V)

Billund Lufthavn

Repræsentant til deltagelse i ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Billund Lufthavn A/S

Byrådet har valgt følgende som repræsentant og bemyndiget til at udøve stemmeretten på kommunens vegne i ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Billund Lufthavn A/S:

 • Søren Erik Pedersen (V)

Skolernes valgbestyrelser

Skolernes valgbestyrelser

Byrådet har valgt følgende som medlemmer af skolernes valgbestyrelser:

 • Søren Nielsen (A), som medlem af valgbestyrelsen på Bakkeskolen
 • Kristian Skovhus (A), som medlem af valgbestyrelsen på Bjedstrup Skole
 • Henrik Müller (A), som medlem af valgbestyrelsen på Ejer Bavnehøj Skole
 • Frands Fischer (A), som medlem af valgbestyrelsen på Gl. Rye Skole
 • Karen Schack Lindemann (A), som medlem af valgbestyrelsen på Gyvelhøjskolen
 • Tage Nielsen (B), som medlem af valgbestyrelsen på Herskindskolen
 • Jørgen Naut (A), som medlem af valgbestyrelsen på Højboskolen
 • Frank W. Damgaard (A), som medlem af valgbestyrelsen på Hørningskolen
 • Henrik Qvist (A), som medlem af valgbestyrelsen på Knudsøskolen
 • Jens Sønderskov (F), som medlem af valgbestyrelsen på Låsby Skole
 • Jens Anker Hansen (B), som medlem af valgbestyrelsen på Morten Børup Skolen
 • Bent Jacobsen (V), som medlem af valgbestyrelserne på Mølleskolen, Niels Ebbesen Skolen, Skovby Skole og Stilling Skole
 • Rasmus Ingemann (V), som medlem af valgbestyrelserne på Stjær Skole, Veng Fællesskole, Virring Skole og Voerladegaard Skole.

 

Byrådet har valgt følgende som central kommunal koordinator:

 • Torben Steen, chefkonsulent for skoleområdet i Skanderborg Kommune.

 

Bestyrelser for legater og fonde

Byrådet har valgt følgende som medlemmer i bestyrelsen for Fælleslegatet for værdigt trængende i Skanderborg Kommune:

 • Frank W. Damgaard (A)
 • Birte M. Andersen (V)

Byrådet har valgt følgende som medlem i bestyrelsen for Himmelbjerggårdens legat:

 • Frands Fischer (A)

Byrådet valgte følgende som medlemmer i bestyrelsen for Harry Nielsens Fond:

 • Søren Erik Pedersen (V)
 • Søren Nielsen (A)

Kontakt Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7010