Menu Søg

Byrådet

På denne side kan du se alle 29 medlemmer af byrådet, der er valgt for perioden 2014 - 2017. Borgmester er Jørgen Gaarde (A).

Partier i Byrådet

Seks politiske partier er repræsenteret:

 • Socialdemokratiet (A) har 13 medlemmer. Venstre (V) har ni medlemmer.
 • Socialistisk Folkeparti (F), Det Radikale Venstre (B) og Dansk Folkeparti (O) har hver to medlemmer.
 • De Rød-Grønne (Ø) har ét medlem.

Byrådsmedlemmer

Medlemmerne af byrådet er nævnt efter mandatfordeling.

Åbn alle
 • Jørgen Gaarde (A)
 • Søren Erik N. Pedersen (V)
 • Frands Fischer (A)
 • Jens Grønlund (V)
 • Jørgen Naut (A)
 • Kristian Skovhus (A)
 • Christina Bottke (V)
 • Frank W. Damgaard (A)
 • Martin Frausing Poulsen (O)
 • Tage Nielsen (B)
 • Charlotte Abildgaard Paulsen (A)
 • Claus Bloch (V)
 • Claus Leick (F)
 • Birte M. Andersen (V)
 • Jan Krogh Rasmussen (A)
 • Søren Nielsen (A)
 • Jens Szabo (V)
 • Maria Temponeras (Ø)
 • Henrik Müller (A)
 • Bent Jacobsen (V)
 • Karen Schack Lindemann (A)
 • John Haarup Laursen (O)
 • Finn Sander Jensen (A)
 • Kai Høstrup (A)
 • Rasmus Ingemann (V)
 • Jens Anker Hansen (B)
 • Peder Porse (V)
 • Lars Vodsgaard (A)
 • Jens Sønderskov (F)

Spørg Byrådet

Som borger i Skanderborg Kommune har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til Byrådet, hvis blot dine spørgsmål har almen interesse.

For at sikre at du får det bedst mulige svar, skal dine spørgsmål være Byrådet i hænde senest fem hverdage før byrådsmødet. 

På byrådsmødet stiller du selv dit spørgsmål, og borgmesteren svarer på Byrådets vegne eller giver ordet til et andet byrådsmedlem.
Spørgetiden kan højst vare en halv time.

Der er ikke mulighed for at stille spørgsmål tre måneder før og en måned efter afviklingen af et kommunalvalg. 

Send dit spørgsmål til: 

Byråds- og Direktionssekretariatet
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

eller på skanderborg.kommune@skanderborg.dk Mrk. ”Spørgsmål til Byrådet”

Yderligere information

Har du spørgsmål til et mere specifikt fagområde, har du mulighed for at tage kontakt til borgmesteren eller formanden for det politiske udvalg

Offentliggørelse af vederlag 2016

Du kan her se hvilke vederlag, et byrådsmedlem har modtaget i 2016.

Det er tale om de vederlag, som byrådsmedlemmer modtager for at varetage hverv, der udføres af et byrådsmedlem efter valg eller forslag af kommunen.

Byrådets vederlag skal offentliggøres ifølge § 16 e i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

 • Byrådsmedlem Kristian Skovhus
  • Hverv: Renosyd I/S. Vederlag: 119.016,00 kr.
 • Byrådsmedlem Søren Erik Pedersen
  • Hverv: Renosyd I/S. Vederlag: 14.153,00 kr.
  • Hverv: Skatteankenævn. Vederlag: 40.924,00 kr.
  • Hverv: Rar. Vederlag: 7.500,00 kr.
 • Byrådsmedlem Jens Szabo
  • Hverv: Skanderborg Forsyning A/S. Vederlag: 26.204,24 kr.
 • Byrådsmedlem Lars Vodsgaard
  • Hverv: Kildebjerg Ry A/S: 75.000,00 kr.
 • Byrådsmedlem Henrik Müller
  • Hverv: Skanderborg Forsyning A/S. Vederlag: 74.090,00 kr.
 • Byrådsmedlem Jens Grønlund
  • Hverv: HMN Naturgas I/S. Vederlag: 100.299,00 kr.
 • Byrådsmedlem Claus Bloch
  • Hverv: Renosyd I/S. Vederlag: 14.254,00 kr.
 • Byrådsmedlem Martin Frausing Poulsen
  • Hverv: Skanderborg Forsyning A/S. Vederlagt: 28.075,92 kr.
 • Borgmester Jørgen Gaarde
  • Hverv: Formand for Business Region Aarhus frem til oktober 2016. Intet vederlag
  • Formand for Region Midtjyllands EU kontor i Bruxelles frem til april 2016. Intet vederlag - mødediæter.
  • Medlem af KL´s repræsentantskab - Intet vederlag - mødediæter
  • Medlem af KKR Region Midtjylland. Intet vederlag – mødediæter.
  • Medlem af Vækstforum Region Midtjylland. Intet vederlag.
  • Medlem af Sydøstjyllands Politis Kredsråd. Intet vederlag.
  • Medlem af Sydøstjyllands Brandvæsen: Intet vederlag.

Offentliggjort 20. marts 2017

 

Tilskud til politisk arbejde

En kandidatliste, der har deltaget i det seneste byrådsvalg og opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til politisk arbejde i kommunen.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning om udbetaling af tilskud.

Tilskuddet til politisk arbejde udbetales for et kalenderår ad gangen.

Ansøgning skal indsendes senest ved årets udgang.

Læs mere om partistøtte:

 

Kontakt Byråds- og Direktionssekretariatet

Byråds- og Direktionssekretariatet

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7010