Menu Søg

Hvad koster det?

Spildevand og tømningsordning

Tømningsordningen hører ikke under Skanderborg Kommune, men er blevet overdraget til Skanderborg Forsyningsselskab ifm. selskabsdannelsen på området.

Skanderborg Kommune skal som ejer af Skanderborg Forsyning A/S godkende budgetterne - og dermed også taksterne.

 

Affald, dagrenovation og genbrugspladser

I RenoSyds vedtægter punkt 9.3 står, at gebyrer, der opkræves hos borgerne, godkendes af byrådet.

Bekendtgørelse om affald fastsætter i kapitel 8, at gebyrbladet skal godkendes af byrådet.