Menu Søg

Forurenet jord

Ring 112 ved akut forurening af både jord og vand

Det er Region Midtjylland, der står for at undersøge og kortlægge forurenede grunde.

Akut forurening

Ved akut forurening af både jord og vand Ring 112.

Alarmcentralen kontakter Brand og Redning.

Hvis du opdager jordforurening ved ombygning, jordarbejde eller lignende, skal du kontakte Natur- og Miljøafdelingen på tlf 8794 7752

Hvornår er jord forurenet?

Grænseværdier

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet.
Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser.

Hvad er forurenet jord?

Jorden kan være forurenet med benzin- og olieprodukter, herunder opløsningsmidler som f.eks. benzen og zylen. Denne forureningstype kan man finde på benzinstationer, autoværksteder og lignende, men også fra utætte villaolietanke.

Jorden kan også være forurenet med tungmetaller som f.eks. bly, cadmium eller nikkel. Blyforurening findes f.eks. i rabatter langs gamle veje, fra dengang benzinen var tilsat bly.

Ofte konstaterer man forurening med tjærestoffer. Tjærestoffer stammer fra en ufuldstændig forbrænding og findes derfor i overfladejord indenfor gamle bykerner, langs trafikerede veje og andre steder, hvor der er lukket urenset skorstensrøg ud.

Lettere forurenet jord 

Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jorden i din have eller på den lokale legeplads er lettere forurenet. Hvis du bor i byen, skal du som udgangspunkt regne med, at det er den. Lettere forurenet jord udgør ikke en sundhedsmæssig risiko.

Miljøstyrelsen har lavet en vejledning til forurenet og muligt forurenede grunde. 

Du skal kontakte kommunen, hvis du fjerner jord fra et lettere forurenet areal via flytjord.dk

Områdeklassificering af lettere forurenede arealer

Udpegningen af områder med lettere forurenet jord kaldes "områdeklassificering", og som udgangspunkt dækker denne alle byzoner i hele landet.
I Skanderborg Kommune er udpegningen blevet nuanceret, og kun delområder i de egentlige byzoner er blevet klassificeret.

Som udgangspunkt er bydele, der er etableret før 1940, klassificeret som lettere forurenet.
Derudover er forhold som arealanvendelse, bebyggelsestidspunkt, trafikbelastning, udbygning af erhvervsområder og lignende inddraget i vurderingen.

Hvis du flytter jord fra er areal der er områdeklassificeret, skal du anmelde det via flytjord.dk

Forureningskortlægning

Konstateres der forurening på en ejendom eller er der mistanke om forurening vil ejendommen blive kortlagt.

Du kan på kommunens kort, se om din grund er kortlagt under fanen Jord og råstof

Kontakt Natur og Miljø

Natur- og Miljøafdelingen

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

E-mail: natur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7736

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening