Menu Søg

Børn og unge med særlige behov

Hjælp til børn med handicap

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller alvorlig sygdom, kan du få hjælp og støtte til at kompensere for de særlige belastninger, som barnets handicap giver.

Målet er, at dit barn og hele familien kan leve så normalt som muligt trods barnets handicap. 

Åbn alle
 • Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter
 • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
 • Kontakt specialrådgivningen

Er du bekymret for dit barns tale og sprog?

 • Oplever du, at dit barn har svært ved at tale eller gøre sig forståelig?
 • Eller har dit barn alvorlige vanskeligheder med læsning? 

Så har du en række muligheder for at få rådgivning og hjælp. 

Åbn alle
 • Hvem har brug for hjælp med sprog og tale?
 • Hjælp af fagpersoner
 • Åben rådgivning

Informationsmøde om stammen hos småbørn

Mødet er for forældre, pædagoger og andre voksne, der ofte har tæt kontakt til et barn i alderen 2-6 år, som stammer.

Er I som forældre bekymrede, fordi jeres barn stammer, kan I her få vejledning og viden om stammen og udveksle erfaringer med andre.

På mødet er der mulighed for at aftale andre tiltag med tale-høre-læreren.

På mødet får I generel information om stammen:

 • Hvad er stammen?
 • Hvordan støtter man bedst barnet?
 • Hvornår bør man inddrage en tale-høre-lærer?

Vi afholder fire møder årligt.

De kommende møder

 • Torsdag den 7. september 2017
 • Torsdag den 30. november 2017
 • Torsdag den 1. marts 2018
 • Torsdag den 7. juni 2018

På mødet er der oplæg ved tale-høre-lærer Ellen Lystbæk og psykolog Maren Kiralfy.

Tid:
Alle møder er kl. 19.00-21.00

Sted:
Børnehuset i Højvangen, N. F. S. Grundtvigs Vej 46, Skanderborg

Hjælp til sanser og motorik

Hvis dit barn har brug for en særlig indsats i forhold til sanser og motorik, kan barnet få hjælp af ergo- og fysioterapeuterne.

Specialskoler og specialklasser

Har dit barn svært ved at klare sig i folkeskolen, kan en af kommunens specialskoler eller specialklasser være en mulighed.

Sådan kommer du i betragtning til specialtilbud

Hvis du vil undersøge, om dit barn kan komme i specialskole eller specialklasse, skal du kontakte dit barns skole eller daginstitution.
I skal sammen finde ud af, om det er det rigtige for dit barn.
Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) bliver også inddraget i samarbejdet.

Plads i specialtilbud

Bliver dit barn indstillet til et specialtilbud, er det visitionsudvalget, som afgør, om dit barn kan få et specialtilbud.
Visitationsudvalget beslutter også på hvilken specialskole/specialklasse, barnet tilbydes undervisning.  


Frit skolevalg

Hvis du er visiteret til specialskole, kan du som forældre bruge det frie skolevalg til at vælge en anden specialskole end den, barnet er blevet tilbudt.
Det kræver dog, at der er plads på den ønskede skole, og at barnet er i skolens målgruppe.  

Hvis den ønskede specialskole ligger i en anden kommune, skal du selv betale for kørsel.

Visitationsudvalget

Har du brug for at komme i kontakt med os i visitationsudvalget, skal du ringe til:

 • Visitationskoordinator Anne Langkjær tlf. 8794 7212
 • Leder af PPR Hanne Melchersen tlf. 8794 7337
 • Psykolog Lise Andersen tlf. 8794 7337

Har dit barn en erhvervet hjerneskade?

Har du brug for hjælp til at gennemskue, hvilke muligheder for støtte, rådgivning og hjælp du kan få til dit barn med erhvervet hjerneskade, kan du kontakte hjerneskadekoordinatoren.

Hjerneskadekoordinator:
Telefon: 2343 7742
E-mail: irma.edqvist@skanderborg.dk

På børneområdet samarbejder hjerneskadekoordinatoren med hjerneskadeteamet, der består af psykolog, børnefysioterapeut, børnesocialrådgiver, talepædagog og sundhedsplejerske.

Vi sikrer sammenhæng i dit barns overgang fra hospital til kommune, så dit barn får den rette indsats på det rette tidspunkt.
Vi koordinerer, behandler og faciliterer forløb for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Kontakt Børn og Unge

Fagsekretariatet Børn og Unge

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail boern.og.unge@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000