Menu Søg

Aktivitet og træning

Vi tilbyder dig at deltage i mange forskellige aktiviteter/træning, når du er pensionist eller efterlønsmodtager bosiddende i almindelig bolig eller plejebolig i Skanderborg Kommune.

Aktiviteterne kan være: 

 • Sang og musik
 • Køreture
 • Håndarbejde/værkstedsaktiviteter
 • Studiekreds/klubber
 • Gymnastik og bevægelse
 • Samværsgrupper
 • Selvtræning
 • Spil
 • Arrangementer

Ud fra dine behov og interesser vil vi sammen vurdere om du skal visiteres til personalestyrrede aktiviteter/træning eller kan deltage i de åbne aktiviteter 

Træning/genoptræning

Er det blevet svært for dig at klare opgaver I din dagligdag, som du tidligere selv har klaret? Så har du muligvis brug for træning. Vi kan tilbyde dig individuel træning i dit eget hjem eller på centret med det formål at styrke dine muligheder for igen at klare hverdagens opgaver. Træningen kan også foregå på hold.

Har du oplevet sygdom og et større funktionsfald uden indlæggelse og har brug for mere intensiv genoptræning, kan du efter en faglig vurdering af terapeuter eventuelt visiteres til et genoptræningsophold på Korttidsafdelingen på Kildegården.

Kørsel
Hvis du ikke selv kan komme til lokalcentret kan du muligvis visiteres til kørsel.

Der er brugerbetaling på kørsel svarende til Midt trafiks takster

Frivillig
Har du lyst til at hjælpe til ved aktiviteter og eller være med til at sætte noget i gang, er du meget velkommen til at kontakte os

Find dit lokalcenter til aktiviteter


Har du spørgsmål eller brug for vejledning, kan du kontakte det nærmeste lokalcenter. 

Åbn alle
 • Plejecenter Baunegården, Tebstrup
 • Plejecenter Dagmargården, Skanderborg
 • Lokalcenter Dalbogård, Gl. Rye
 • Lokalcenter Kildegården, Skanderborg
 • Plejecenter Møllehjørnet, Skanderborg
 • Lokalcenter Præstehaven, Hørning
 • Lokalcenter Ryvang, Ry
 • Lokalcenter Søndervang, Låsby
 • Lokalcenter Tjørnehaven, Galten

Har du brug for genoptræning?

Kontakt

Kontakt dit nærmeste lokalcenters aktivitet og træningsteam eller aktivitetogtraeningvisitation@skanderborg.dk for at høre mere.

Team Genoptræning
Tlf: 8794 8681 / 8794 8682 / 8794 8683

Telefontider

Mandag-fredag: 08:00-11:30-12:00

Genoptræning uden sygehusindlæggelse

Du kan få genoptræning, hvis du oplever ændringer i dine færdigheder eller dit funktionsniveau for eksempel efter en sygeperiode, hvor du ikke har haft sygehuskontakt (Servicelovens § 86).
Her vil træningen i kommunalt regi som regel foregå på nærmeste lokalcenter.

Får du vedligeholdende træning, eller er du henvist til genoptræning efter servicelovens § 86, er der brugerbetaling for dig, der er visiteret til transport. Brugerbetalingen svarer til en almindelig busbillet og er 14. kroner hver vej. 

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Hvis du har været indlagt på hospitalet og har fået en genoptræningsplan, er der følgende muligheder:

 • Specialiseret ambulant genoptræning
  Det betyder, at genoptræningen vil foregå på hospitalet, og de vil indkalde dig til genoptræning.
 • Almindelig ambulant genoptræning
  Det betyder, at genoptræningen vil foregå i kommunen, og du vil blive kontaktet, eventuelt via e-Boks, af genoptræningsvisitationen i Skanderborg Kommune om det videre forløb. se også sundhed og sygdom
   
 • Læs mere om valg af genoptræningssted, kørsel, pris og kontaktinformation vedr. genoptræning efter sygehusindlæggelse

Korttidsplads med intensiv genoptræning 

Hvis det i forbindelse med sygehusindlæggelse bliver vurderet, at du ved udskrivelse ikke kan klare dig i eget hjem og har behov for et intensivt genoptræningsforløb, før du kommer hjem, vil du kunne blive visiteret til et genoptræningsophold på Korttidsafdelingen på Kildegården. Træningen består af daglig træning på alle hverdage ved terapeuter fra Team Genoptræning, ligesom de almindelige daglige aktiviteter som f.eks. at gå til og fra spisestuen og af- og påklædning sammen med plejen vil være en vigtig del af din genoptræning.

Træning ved Team Genoptræning

Vi er den kommunale leverandør af genoptræning, som både varetager almindelig ambulant genoptræning og intensiv træning på korttidsafdelingen på Kildegården. Træningen kan også foregå i hjemmet til en start, hvis der vurderes behov for dette.

I Team Genoptræning er vi ergoterapeuter, fysioterapeuter samt en sygehjælper, som træner og vejleder dig.

 • Vi har særlige kompetencer vedrørende genoptræning efter erhvervet hjerneskade, hvor vi samarbejder i tværfaglige forløb med træning ved både ergo- og fysioterapeuter. Vi har desuden et tæt samarbejde med blandt andet hjemmeplejen og kommunens hjerneskadekoordinatorer.
 • Vi har særlige kompetencer vedrørende genoptræning efter amputation, som foregår i samarbejde med bandagist, når der trænes gang med protese.
 • Vi har særlige kompetencer vedrørende genoptræning efter geriatriske problemstillinger.
 • Vi har desuden særlige kompetencepersoner i teamet med stor erfaring og viden på skulder-, hånd-, knæ-, hofte- og nakke/rygområdet.

Vi har fokus på kompetenceudvikling og arbejder således med at dygtiggøre os inden for ovenstående områder. Derfor deltager vi løbende i relevante kurser, så vi kan tilbyde træning, der bygger på den nyeste viden og anbefalede retningslinjer.

Træningen kan både ske individuelt eller på små hold.

Kontakt Team Genoptræning
Tlf.: 8794 8681 / 8794 8682

Træffes bedst
Mandag-fredag: 08-09 og 12-13

Tilbud om friluftsdagcenter (demens)


I Skanderborg kommune er der 2 gruppetilbud til borgere med demens eller personer med demenslignende symptomer.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, og lægger vægt på en meningsfuld hverdag.

Du får mulighed for at bruge dig selv, dine evner og din krop. Du vil møde mennesker ”i samme båd” og stifte nye bekendtskaber.

Der kan indgå deltagelse i praktiske gøremål i hus og have, oplevelser i naturen, gå/køreture til skov, strand, fisketure, snakke om livshistorie og dagen i dag i et strukturerede og genkendelige omgivelser.

Her finder du vores to dagtilbud

”Friluftsdagcentret” har til huse på lokalcenter Kildegården/kolonihavehus Kildevej 10, 8660 Skanderborg

”Havestuen” har til huse på Søkilde Tulstrupvej 76 8660 Skanderborg

Kontakt

Demenskoordinator
Inge Tranholm
Tlf: 2066 1936
E-mail: inge.tranholm@skanderborg.dk

Anette Gregersen
Tlf.: 2048 7043
E-mail: anette.gregersen@skanderborg.dk

E-mail: aktivitetogtraeningvisitation@skanderborg.dk


Praktiske oplysninger
Der er brugerbetaling på forplejning og på kørsel svarende til Midt trafiks takster.

Vil du besøge Havestuen?

Kontakt 

Havestuen Søkilde
Tulstrupvej 76
8680 Ry

Tlf: 8794 8886

Telefontider

Mandag-fredag: 08:00-09:00

Kontakt en demenskoordinator

Inge Tranholm 
Tlf: 2066 1936
E-mail: inge.tranholm@skanderborg.dk

Anette Gregersen
Tlf: 2048 7043
E-mail: anette.gregersen@skanderborg.dk

Hvem er tilbuddet for?

 • Borgere i kommunen med demens eller en demens-lignende diagnose
 • Borgere, der har et behov for et målrettet socialt samværstilbud
 • Borgere, der kan indgå i et gruppetilbud og kan deltage aktivt i de aktiviteter, der foregår

Hvad kan Havestuen tilbyde mig?

 • At møde mennesker, der er i samme situation som dig selv.
 • Mulighed for at stifte nye dejlige bekendtskaber.
 • Sociale aktiviteter med afsæt i din livshistorie
 • Styrkelse af identitet gennem kontinuitet, struktur og genkendelighed
 • Mulighed for at bruge dig selv, dine evner og din krop
 • Hjemlige hyggelige rammer med plads til bevægelse, samvær og hvile
 • Naturskønt område med gåafstand til Knud Sø
 • En hyggelig lille have
 • En ugentlig turdag med vores egen lille bus
 • En lille gruppe på 7 og 2 personaler

Hvad er formålet med Havestuen? 

 • At du deltager til gavn og glæde for dig selv og fællesskabet
 • At vi behandler hinanden ligeværdigt og med respekt
 • At vi respekterer dine ønsker og behov for at være med til at bestemme

Hvilket personale er tilknyttet?

 • 2 Ergoterapeuter
 • 1 Social-og sundhedsassistent

Hvornår kan jeg komme i Havestuen?

Mandag-tirsdag: 09:15-14:00
Onsdag: lukket

Praktiske oplysninger

Der opkræves kommunal dagstakst for transport og forplejning.

Har du som pårørende brug for at blive aflastet?


Er du ægtefælle eller pårørende, bor i kommunen og passer en person med væsentlige plejebehov i eget hjem, kan du visiteres, altså henvises til tilbud om aflastning på daghjemmet efter Servicelovens § 84.

Formålet med tilbuddet er at støtte op om dig som pårørende, så du får mulighed for at leve et aktivt liv med egne interesser, samtidig med at der støttes op om din ægtefælles/pårørendes livskvalitet og mulighed for at blive længst muligt i eget hjem.

Praktiske oplysninger
Der er brugerbetaling på forplejning og på kørsel svarende til Midt trafiks takster.

Kontakt

Daghjemmet på Præstehaven 
Vestervej 3
8362 Hørning

Tlf: 8794 8738

Træffes bedst
Mandag-fredag: 08-09

E-mail: aktivitetogtraeningvisitation@skanderborg.dk

Få viden, vejledning og prøv velfærdsteknologiske løsninger

Vil du gerne vide 

 • hvilke teknologiske hjælpemidler, der kan give dig mere selvstændighed, gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig?
 • hvilke teknologier, der kan hjælpe dit familiemedlem eller din ven til større frihed, sikkerhed og tryghed?
 • hvordan du som sundhedsperson kan styrke kvaliteten i dit arbejde og frigive ressourcer til den bløde omsorg? 

Kontakt

Tlf. 23 82 61 55

E-mail: velfaerdsteknologi@skanderborg.dk

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00