Menu Søg

Aktivitet og træning

Vi vil gerne være med til at give dig mange muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter, når du er pensionist, efterlønsmodtager eller bor på et lokalcenter. 

For dig med nedsat fysisk eller psykisk handicap eller særlige sociale problemer tilbyder vi træning i grupper og individuelt. Du får rådgivning og vejledning med det formål at styrke dine muligheder for at være selvhjulpen.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for vejledning, kan du kontakte det nærmeste lokalcenter. 

Find dit lokalcenter til aktiviteter


Vi tilbyder aktiviteter fra alt som sang og musik til fremstilling af snaps eller håndarbejde og arbejde i træ.

Vælg det lokalcenter, der er nærmest din bolig, og se hvilke aktiviteter de tilbyder. 

Åbn alle
 • Lokalcenter Baunegården, Tebstrup
 • Lokalcenter Dagmargården, Skanderborg
 • Lokalcenter Dalbogård, Gl. Rye
 • Lokalcenter Kildegården, Skanderborg
 • Lokalcenter Møllehjørnet, Skanderborg
 • Lokalcenter Præstehaven, Hørning
 • Lokalcenter Ryvang, Ry
 • Lokalcenter Søndervang, Låsby
 • Lokalcenter Tjørnehaven, Galten

Har du brug for genoptræning?

Kontakt

Kontakt dit nærmeste lokalcenters aktivitet og træningsteam eller aktivitetogtraeningvisitation@skanderborg.dk for at høre mere.

Team Genoptræning
Tlf: 8794 8681 / 8794 8682 / 8794 8683

Telefontider

Mandag-fredag: 08:00-11:30-12:00

Genoptræning uden sygehusindlæggelse

Du kan få genoptræning, hvis du oplever ændringer i dine færdigheder eller dit funktionsniveau for eksempel efter en sygeperiode, hvor du ikke har haft sygehuskontakt (Servicelovens § 86).
Her vil træningen i kommunalt regi som regel foregå på nærmeste lokalcenter.

Får du vedligeholdende træning, eller er du henvist til genoptræning efter servicelovens § 86, er der brugerbetaling for dig, der er visiteret til transport. Brugerbetalingen svarer til en almindelig busbillet og er 14. kroner hver vej. 

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Hvis du har været indlagt på hospitalet og har fået en genoptræningsplan, er der følgende muligheder:

 • Specialiseret ambulant genoptræning
  Det betyder, at genoptræningen vil foregå på hospitalet, og de vil indkalde dig til genoptræning.
 • Almindelig ambulant genoptræning
  Det betyder, at genoptræningen vil foregå i kommunen, og du vil blive kontaktet, eventuelt via e-Boks, af genoptræningsvisitationen i Skanderborg Kommune om det videre forløb.
   
 • Læs mere om valg af genoptræningssted, kørsel, pris og kontaktinformation vedr. genoptræning efter sygehusindlæggelse

Korttidsplads med intensiv genoptræning 

Hvis du i en periode har svært ved at klare dig i dit eget hjem efter sygehusophold eller efter sygdom/funktionsfald uden indlæggelse - og har brug for mere intensiv genoptræning - kan vi tilbyde dig en plads på korttidsafdelingen på Kildegården. Dette skal du visiteres til efter en faglig vurdering af terapeuter.

Træning ved Team Genoptræning

Tilbuddet er tidsbegrænset efter individuel vurdering. I Team Genoptræning er det ergoterapeuter, fysioterapeuter eller en sygehjælper, som træner og vejleder dig.
Træningen kan både ske individuelt eller på små hold.
Vi har fysioterapeutstuderende i praktik.

Tilbud om friluftsdagcenter (demens)

Kontakt

Friluftsdagcenter
Tlf: 4015 0443 / 4032 7432

Demenskoordinator
Inge Tranholm
Tlf: 2066 1936
E-mail: inge.tranholm@skanderborg.dk

Anette Gregersen
Tlf: 2048 7043
E-mail: anette.gregersen@skanderborg.dk

Hvem er tilbuddet for?

For borgere i kommunen med demens, og som har et behov for et målrettet aktivitetstilbud. Du skal have lyst til at deltage i praktiske gøremål i hus og have, oplevelser i naturen, gå/køreture til skov, strand, fisketure m.m.

Du skal selv kunne gå, eventuelt med stok eller rollator, men du kan ikke bruge kørestol. Friluftsdagcentrets terapeuter visiterer til tilbuddet.

Hvad kan friluftsdagcentret tilbyder mig?

En meningsfuld hverdag med daglige gøremål - det kan være havearbejde, gå-og busture, at læse avis, lave mad eller få en god snak.
Du er selv med til at bestemme, hvad vi skal lave. Du kan møde andre mennesker og stifte nye bekendtskaber.

Hvor ligger det?

Om sommeren er vi i vores kolonihave, som ligger i Haveforeningen Wenezuela.

Om vinteren er vi på Kildegården, Kildevej 10, 8660 Skanderborg. Her har vi vores eget lokale.

Åbningstider for friluftsdagcentret

Mandag kl. 9.30-14.30
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.30-12.30
Torsdag kl. 9.30-13.30
Fredag kl. 9.30-12.45

Hvad er formålet med friluftsdagcentret?

 • at du, som bruger, deltager til gavn og glæde for dig selv og fællesskabet
 • at vi behandler hinanden ligeværdigt og med respekt
 • at vi respekterer dine ønsker og behov for at være med til at bestemme

Vil du besøge Havestuen?

Kontakt 

Havestuen Søkilde
Tulstrupvej 76
8680 Ry

Tlf: 8794 8886

Telefontider

Mandag-fredag: 08:00-09:00

Kontakt en demenskoordinator

Inge Tranholm 
Tlf: 2066 1936
E-mail: inge.tranholm@skanderborg.dk

Anette Gregersen
Tlf: 2048 7043
E-mail: anette.gregersen@skanderborg.dk

Hvem er tilbuddet for?

 • Borgere i kommunen med demens eller en demens-lignende diagnose
 • Borgere, der har et behov for et målrettet socialt samværstilbud
 • Borgere, der kan indgå i et gruppetilbud og kan deltage aktivt i de aktiviteter, der foregår

Hvad kan Havestuen tilbyde mig?

 • At møde mennesker, der er i samme situation som dig selv.
 • Mulighed for at stifte nye dejlige bekendtskaber.
 • Sociale aktiviteter med afsæt i din livshistorie
 • Styrkelse af identitet gennem kontinuitet, struktur og genkendelighed
 • Mulighed for at bruge dig selv, dine evner og din krop
 • Hjemlige hyggelige rammer med plads til bevægelse, samvær og hvile
 • Naturskønt område med gåafstand til Knud Sø
 • En hyggelig lille have
 • En ugentlig turdag med vores egen lille bus
 • En lille gruppe på 7 og 2 personaler

Hvad er formålet med Havestuen? 

 • At du deltager til gavn og glæde for dig selv og fællesskabet
 • At vi behandler hinanden ligeværdigt og med respekt
 • At vi respekterer dine ønsker og behov for at være med til at bestemme

Hvilket personale er tilknyttet?

 • 2 Ergoterapeuter
 • 1 Social-og sundhedsassistent

Hvornår kan jeg komme i Havestuen?

Mandag-tirsdag: 09:15-14:00
Onsdag: lukket

Praktiske oplysninger

Der opkræves kommunal dagstakst for transport og forplejning.

Har du som pårørende brug for at blive aflastet?

Er du ægtefælle eller pårørende, bor i kommunen og passer en person med væsentlige plejebehov i eget hjem, kan du visiteres, altså henvises til tilbud om aflastning på daghjemmet efter Servicelovens § 84.

Kontakt

Daghjemmet på Præstehaven 
Vestervej 3
8362 Hørning

Tlf: 8794 8738

Telefontider

Mandag-fredag: 08:00-10:00

E-mail: aktivitetogtraeningvisitation@skanderborg.dk

Teamleder Lise Wissing
Tlf: 2132 6204
Mandag-fredag: 08:30-09:00

Hvad er formålet med tilbuddet?

Formålet er at støtte op om dig som pårørende, så du får mulighed for at leve et aktivt liv med egne interesser, samtidig med at der støttes op om den plejeafhængige borgers livskvalitet og mulighed for at blive længst muligt i eget hjem.

Hvad tilbyder daghjemmet?

 • En meningsfuld hverdag med vedligeholdelse af færdigheder og daglige gøremål samt meningsfulde vedligeholdende aktiviteter tilpasset dine interesser og behov.
 • Du vil møde nye mennesker og stifte nye bekendtskaber.

Praktiske oplysninger

 • Der er mulighed for visitation til kørsel til tilbuddet.
 • Du skal betale for transport efter gældende takst fastsat af kommunen.
 • Der vil være udgifter til forplejning i løbet af dagen - evt. også til brug af materialer, busture med Lokalcentrets bus m.m.

Hvornår har daghjemmet åbent?

Mandag: 10:00-15:00
Tirsdag: 10-00-15:00
Onsdag: 10:00-13:00
Torsdag: 10:00-15:00
Fredag: 10:00-14:30

Få viden, vejledning og prøv velfærdsteknologiske løsninger

Vil du gerne vide 

 • hvilke teknologiske hjælpemidler, der kan give dig mere selvstændighed, gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig?
 • hvilke teknologier, der kan hjælpe dit familiemedlem eller din ven til større frihed, sikkerhed og tryghed?
 • hvordan du som sundhedsperson kan styrke kvaliteten i dit arbejde og frigive ressourcer til den bløde omsorg? 

De velfærdsteknologiske hjælpemidler er udstillet forskellige steder i kommunen – blandt andet på lokalcentrene, Sundhedscentret i Skanderborg, bibliotekerne og hos Falck.

Samtidig er det muligt at få råd og vejledning fra en konsulent for velfærdsteknologi omkring nye hjælpemidler samt se og afprøve forskellige løsninger i praksis.

Kontakt

Konsulent for velfærdsteknologi, Ida Arentsen, tlf. 23 28 61 55 eller på mail: ida.arentsen@skanderborg.dk

 

 

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00