Menu Søg

Kulturpuljen

Støtte til kulturelle projekter

Søg om støtte til dit kulturelle arrangement igennem kulturpuljen.

Alle med idéer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen.

Institutioner, der i forvejen får offentligt driftstilskud, skal dog kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker udover institutionens kerneydelser.

Ansøgningsfrist, krav og behandling

Åbn alle
  • Ansøgningsfrist den 1. i måneden
  • Behandling af ansøgning
  • Send ansøgningen til
  • Retningslinjer for støtte

Kulturpuljeudvalget søger nye medlemmer

Invitation til opstilling til Kulturpuljeudvalget

Til: Kulturaktører i Skanderborg Kommune

HAVES: Et kulturpuljeudvalg, der hvert år på vegne af kommunens Kultur- og Sundhedsudvalg uddeler ca. 750.000 kroner til støtte for kulturelle aktiviteter arrangeret af frivillige foreninger og kulturelle aktører i Skanderborg Kommune. Midlerne uddeles på en måde, der er geografisk, aldersmæssigt og forenings-mæssigt afbalanceret og i overensstemmelse med kommunens overordnede kulturpolitik.

SØGES: To medlemmer til kulturpuljeudvalget

Vi er p.t. 4 medlemmer i udvalget. Arbejdet i udvalget består af ca. 10 møder om året, hvor vi på forhånd har læst 10-12 indkomne ansøgninger. Mødet tager ca. 1 time, og kommunens administration står for alt det praktiske ang. ansøgninger, svar, regnskab osv.

Politikerne i Skanderborg kommune ser meget gerne, at foreningerne er involveret i fordelingen af midlerne. Men hvis der ikke kan rekrutteres nye medlemmer til kulturpuljeudvalget, kan det blive nødvendigt at lade kommunens administration stå for opgaven alene. Vi i det nuværende udvalg lægger vægt på, at fordelingen af midlerne også fremover foretages af frivillige bl.a. fra foreningerne – Skanderborg Kommune er kendt som frivillighedens, foreningernes og fællesskabernes kommune.

Så der er behov for, at nye frivillige melder sig til arbejdet i kulturpuljeudvalget. Da Kultursamvirket på et repræsentantskabsmøde for 2 år siden nedlagde sig selv, fortsatte puljeudvalget sit arbejde. Kulturpuljeudvalget bør som tidligere bestå af 6 medlemmer, derfor ønsker vi at rekruttere yderligere 2 medlemmer på en så demokratisk måde som muligt.

Vi annoncerer på kommunens hjemmeside og i avisen. Herudover kontakter vi tidligere ansøgere, der har modtaget støtte fra kulturudvalget, og håber, at forskellige grene af det kulturelle foreningsliv vil indstille en kandidat til at sidde i udvalget. Når vi har hørt fra alle, der tidligere har modtaget støtte fra Kulturpuljen eller har meldt sig efter annoncen, opstiller vi en kandidatliste, ud fra hvilken vi vælger 2 nye medlemmer, så kulturpuljeudvalget er bredt sammensat. Kandidatlisten og en præsentation af de 2 nye medlemmer fremsendes i løbet af en måned, og det nye kulturpuljeudvalg forventes at begynde sit arbejde pr. 1. januar 2018.

Svar venligst til jannie.mark@skanderborg.dk inden den 15. september 2017.

Venlig hilsen

Kulturpuljeudvalgets nuværende medlemmer:

Jørgen Viktor, Lis Sand, Loa Carnera og Anne Bræmer

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. nr. 8794 7000