Menu Søg

Kulturpuljen

Støtte til kulturelle projekter

Søg om støtte til dit kulturelle arrangement igennem kulturpuljen.

Alle med idéer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen.

Institutioner, der i forvejen får offentligt driftstilskud, skal dog kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker udover institutionens kerneydelser.

Ansøgningsfrist, krav og behandling

Åbn alle
  • Ansøgningsfrist den 1. i måneden
  • Behandling af ansøgning
  • Send ansøgningen til
  • Retningslinjer for støtte

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Tlf. 8794 7000

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk: