Skip til hovedindholdet

Socialfaglig medarbejder til barselsvikariat i vores fantastiske bofællesskaber

 

Til besættelse gerne fra den 1. januar 2023 eller snarest derefter søger vi en socialfaglig medarbejder til vores to bofællesskaber i Galten. Stillingen er på min. 30 timer ugentligt med skiftende arbejdstider dag og aften samt arbejde hver 4. weekend.

Du kommer til at arbejde i to bofællesskaber med 9 borgere i det ene og 6 borgere i det andet. Målgruppen er voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, der alle har behov for socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om social service.

Den faglige indsats omfatter relationsarbejde, omsorg, nærvær, støtte og guidning samt bostøtteopgaver ud af huset. Dertil håndteres der yderligere sundhedsfaglige opgaver i samarbejde med borgerne. Den brede målgruppe giver mulighed for vekslende og spændende arbejdsopgaver, hvor vi vægter relationen til borgeren højt.

Vi søger en ny kollega, der kan være med til at bevare fokus på høj faglighed og godt arbejdsmiljø i tæt samarbejde med borgere, kollegaer, ledelse og pårørende.

Du vil blive en del af holdet, hvor vi er nysgerrige på dig og dine kompetencer. Du er refleksiv og brænder for aktivt at være en del af et bofællesskab med fokus på borgeren og den gode kultur i samarbejdet. Vores praksis er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers ressourcer, ønsker og behov med afsæt i den neuropædagogiske referenceramme og forebyggende sundhedsfaglig tilgang.
Tilbuddet emner af hjemlighed, rummelighed og humor – grib muligheden for at være med.
Vi giver gerne en rundvisning, så du kan få indblik i vores hverdag.


Alle kan ikke det hele, men vi vil gerne

 • at du brænder for målgruppen og deres behov for indflydelse på eget liv.
 • at du vil arbejde i et miljø, hvor vi støtter hinanden og løfter i fællesskab.
 • at du kan arbejde selvstændigt såvel som indgå aktivt i teamsamarbejde
 • at du både kan arbejde struktureret og tænke kreativt.
 • at du byder ind med egne idéer og initiativer.
 • at du kan samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og ser mulighederne i tværfagligt samarbejde.
 • at du kan formulere dig fagligt på skrift og har erfaring med dokumentation samt IT.
 • at du har kørekort til personbil


Vi kan til gengæld tilbyde dig

 • en spændende praksis, der tager afsæt i et tværfagligt og neuropædagogisk forståelsesgrundlag og samskabelsesprocesser
 • en arbejdsplads der er optaget af udvikling for såvel borgere som personale
 • kompetenceudvikling og løbende faglig supervision
 • et godt arbejdsmiljø


Har du brug for yderligere oplysninger

er du velkommen til at kontakte leder Mette Vase på telefon 30 43 90 63.


Frist

Ansøgning sendes via E-rekruttering og vi skal have den senest den 8. december 2022.

Løn er ifølge gældende overenskomst.


 

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

Del på LinkedIn