Skip til hovedindholdet

Ledelse og styring i Skanderborg Kommune

I Skanderborg Kommune supplerer ledelse og styring hinanden. God ledelse og klar styring er helt afgørende for, at vi sammen når de politisk fastsatte mål. I det følgende gives et overblik over de styrings- og ledelsesværktøjer, der understøtter denne bevægelse.

Nedenstående illustration interaktiv – det betyder at du kan klikke på alle elementer i tegningen, og få tekst og billeder frem, der beskriver og forklarer den samlede ledelse og styring i Skanderborg Kommune.