Skip til hoved indholdet

Ledige stillinger

Her kan du se, hvilke job der er ledige hos Skanderborg Kommune

Administration
15-08-2021 - Faglig koordinator til Administrations- og Ydelsesafdelingen
22-08-2021 - Barselsvikariat - Administrativ medarbejder til Rehabiliteringsteamet
22-08-2021 - Medarbejder med fokus på digitalisering og driftsunderstøttelse
13-08-2021 - Erfaren digital konsulent til Byrådssekretariatet og HR
06-08-2021 - IT-supporterelev til IT-afdelingen
31-08-2021 - Kan du udfordre det specialpædagogiske område med fokus på udviklingshæmning?
Anlæg og Ejendomme
Ingen ledige stillinger
Arbejdsmarked og Social
15-08-2021 - Faglig koordinator til Administrations- og Ydelsesafdelingen
22-08-2021 - Barselsvikariat - Administrativ medarbejder til Rehabiliteringsteamet
22-08-2021 - Medarbejder med fokus på digitalisering og driftsunderstøttelse
17-08-2021 - Uddannelsesvejleder til grundskoleområdet
17-08-2021 - Uddannelsesvejleder til STU-området og ungevejledningen
22-08-2021 - Socialfaglig medarbejder Vestermølle - Genopslag
Børn og Unge
13-08-2021 - Pædagogisk assistent til Børnehuset Elmehøjen
13-08-2021 - Uperfekte pædagoger - en til vuggestue og en til børnehave (genopslag) - Elmehøjen
14-08-2021 - Pædagog til Børhuset Dragen
15-08-2021 - Den bedste pædagog til Tippethøjs vuggestue
15-08-2021 - Pædagoger til Elverhøjs vuggestue og børnehave
15-08-2021 - Søger du nye og spændende udfordringer? Pædagog til Børnehuset Rosenvænget
16-08-2021 - Engageret pædagog/pædagogisk assistent til SFO
19-08-2021 - Matematik- og idrætslærer til indskolingen
22-08-2021 - Pædagogisk konsulent og afdelingskoordinator til specialafdeling for elever med autismespektrumsforstyrrelser
23-08-2021 - Dansk- og musiklærer i fast stilling til Højboskolen fra 1. oktober
23-08-2021 - Pædagog 37 t/u søges til Mallinggaard SFO
31-08-2021 - Aflastningsfamilie til Familieplejen i Skanderborg Kommune
31-08-2021 - Timeafløser til pige på 9 år fra Hørning
30-07-2021 - Lærer til Stjærskolens mellemtrin pr. 1. august - genopslag
30-09-2021 - Pædagog til Børnehaven Engen
02-08-2021 - Pædagog til Børnehaven i Børnehuset Fugldal
02-08-2021 - Pædagog til ny vuggestuegruppe - Birkehuset i Ry
05-08-2021 - Pædagogmedhjælper til vuggestuegruppe - Børnehuset Birkehuset
06-08-2021 - Dagplejere til projekt stordagpleje
07-08-2021 - Dagplejer, Galten, Skovby, Herskind
08-08-2021 - Det bedste til de mindste... (Dagplejer)
08-08-2021 - Ledige lærerstillinger på Niels Ebbesen Skolen
08-08-2021 - Timeafløser til 13-årige dreng i Skanderborg Kommune
12-08-2021 - Daglig leder til vores specialafdeling - Hørning Dagtilbud
31-08-2021 - Kan du udfordre det specialpædagogiske område med fokus på udviklingshæmning?
18-08-2021 - Naturvejleder med kørekort til bus - Hørning Dagtilbud
15-08-2021 - Socialpædagogisk døgntilbud til børn & unge (32-35 timer)
Køkken og Rengøring
30-07-2021 - Forpagter til Forsamlingssalen Borgernes Hus i Veng
Lederstillinger
09-08-2021 - Assisterende leder til Landsbyen Sølund Boenhed06
12-08-2021 - Daglig leder til vores specialafdeling - Hørning Dagtilbud
11-08-2021 - Genopslag - Er du vores nye leder af Plejecenter Præstehaven?
Plan, Teknik og Miljø
Ingen ledige stillinger
Sundhed, Omsorg og Handicap
13-08-2021 - Fast nattevagt til Plejecentret Præstehaven
15-08-2021 - Pædagoger
15-08-2021 - Social- og sundhedsassistent til aftenvagt - Korttidsafdelingen på Kildegården
15-08-2021 - Socialfaglig kollega indenfor autismespektret til Boenhed 4, Landsbyen Sølund - Barselsvikariat
15-08-2021 - Sygeplejerske, ergoterapeut eller SSA til et tværfagligt rehabiliteringsteam - tidsbegrænset
16-08-2021 - Sygeplejerske til ansvarshavende aftenvagt i Distrikt Ry
17-08-2021 - Uddannet SSH eller SSA i fast aftenvagt til Hjemmeplejen i Ry
18-08-2021 - Nattevagt (SSA) til Plejeboligerne Kildegården - Udsigten
18-08-2021 - Social- og sundhedsassistent eller tilsvarende uddannelsesniveau til Bøgehaven, Plejedistrikt Galten
18-08-2021 - Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til K 12 - også kaldet Glashuset
19-08-2021 - Sygeplejerske til Plejedistrikt Galten pr. 1. oktober 2021
20-08-2021 - Elever til Grundforløb 2 SOSU med efterfølgende SSA-uddannelse
20-08-2021 - Sygeplejerske til rehabiliterende og akutte borgerforløb
22-08-2021 - Oplevelsesmedarbejder til Plejedistrikt Galten
22-08-2021 - Pædagog med lyst og evne til at indgå i faglig forpligtende samarbejde
22-08-2021 - Sosu-assistent/-hjælper til plejeboligerne - Fællesskabets Hus Ry
25-08-2021 - Aftenvagt til fast stilling ved Hjemmeplejen P. B. Lunds Vej
25-08-2021 - Fast aftenvagt på Plejecenter Kildegården [SSH/SSA]
25-08-2021 - Sosu-assistent kollega til Hjemmeplejen ved P B Lunds Vej
29-08-2021 - Afløsere til Hjemmeplejen ved P B Lunds Vej
31-08-2021 - Meningsfyldt job ved hjemmeplejen i Ry, SSH, SSA og ufaglært personale
30-07-2021 - Vikarer (omsorgsmedhjælper) til Boenhed 42, Landsbyen Sølund
31-07-2021 - Pædagog til orlovsstilling på Pensionatet Skanderborg Øst
30-11-2021 - Personale (pædagog, pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent/hjælper eller ergoterapeut) til Botilbuddet Solsikken i Voerladegård
30-11-2021 - Tilkaldevikarer (ufaglærte plejehjemsmedhjælpere) til botilbuddet Solsikken i Voerladegård
24-09-2021 - Dygtige social- og sundhedsassistentelever til Skanderborg
01-08-2021 - SOSU-hjælper til fast dagvagt på Plejecenter Møllehjørnet
08-08-2021 - Koordinerende fysioterapeut til ”Lær at tackle” samt hjerterehabilitering i Det kommunale Sundhedscenter
09-08-2021 - Sosu-assistent/-hjælper til plejeboligerne Ry - primært dagvagt
09-08-2021 - Assisterende leder til Landsbyen Sølund Boenhed06
31-08-2021 - Kan du udfordre det specialpædagogiske område med fokus på udviklingshæmning?
15-08-2021 - Socialpædagogisk døgntilbud til børn & unge (32-35 timer)
Udvikling, Kultur og Erhverv
01-08-2021 - Cellolærer
Andre stillinger
31-08-2021 - Kan du udfordre det specialpædagogiske område med fokus på udviklingshæmning?
18-08-2021 - Naturvejleder med kørekort til bus - Hørning Dagtilbud