Skip til hovedindholdet

Ledige stillinger

Her kan du se, hvilke job der er ledige hos Skanderborg Kommune

Administration
04-06-2023 - AC-praktikant til Sekretariatet i Børn og Unge i Skanderborg Kommune
09-06-2023 - Administrativ medarbejder til Bakkeskolen/Sommerbæk i Hørning
09-06-2023 - Administrativ medarbejder med flair for systemunderstøttelse til Administration & Ydelse
Anlæg og Ejendomme
06-06-2023 - Teknisk servicemedarbejder til Bakkeskolen/Sommerbæk i Hørning
Arbejdsmarked og Social
09-06-2023 - Administrativ medarbejder med flair for systemunderstøttelse til Administration & Ydelse
11-06-2023 - Koordinerende sagsbehandler til Arbejdsmarkedsfastholdelse
12-06-2023 - Projektmedarbejder til Den Kommunale Ungeindsats
Børn og Unge
11-06-2023 - Familiebehandler til Familiebehandlingen
11-06-2023 - Pædagog til Børnehuset Stadion Allé
15-06-2023 - 3 rengøringsassistenter til Bakkeskolen
15-06-2023 - Aflastningsfamilie til dreng på 11 år i Skanderborg Kommune
15-06-2023 - Ledige stillinger ved Niels Ebbesen Skolen
15-07-2023 - Timeafløser til pige på 17 år i Skanderborg Kommune
18-06-2023 - Pædagogstillinger Sommerbæk Hørning
19-06-2023 - Pædagogmedhjælper til Børnehuset Stadion Allé
20-06-2023 - Pædagog til Børnehuset Dragen
22-06-2023 - Underviser til Dansk & tysk til mellemtrin og udskoling på Låsby Skole
26-06-2023 - Inklusionspædagog til Herskind skole og børnehus
26-06-2023 - Pædagog til vores fantastiske vuggestue i Bakkehuset
26-06-2023 - Pædagogmedhjælper til vuggestuen Børnehuset Nordlyset i Herskind
01-07-2023 - Barselsvikariat i vores vuggestue i Børnehuset Elmehøjen
05-06-2023 - Pædagog til Børnehuset Kildebjerg
06-06-2023 - Pædagog til Gyvelhøjskolens SFO, Fritterhøjen
07-06-2023 - Psykologer til skoleområdet i PPR
08-06-2023 - Lærer til fast stilling pr. 1. august 2023 - Skolen på Finlandsvej
08-06-2023 - Lærer til Stjærskolens ældste elever
08-06-2023 - Pædagog med musikprofil til Knudsøskolen
08-06-2023 - Pædagogmedhjælper til børnehaven DII Tusindfryd
08-06-2023 - Pædagogmedhjælpere til Specialskolen Hørningskolen
08-06-2023 - Praksisfaglig underviser på Skanderborg Ungdomsskole
08-06-2023 - Timeafløser til dreng på 15 år i Skanderborg Kommune
08-06-2023 - To pædagoger til Specialskolen Hørningskolen
04-06-2023 - AC-praktikant til Sekretariatet i Børn og Unge i Skanderborg Kommune
09-06-2023 - Administrativ medarbejder til Bakkeskolen/Sommerbæk i Hørning
19-06-2023 - Natmedarbejder til døgntilbud for børn og unge
20-06-2023 - Pædagog/ergoterapeut eller lignende til døgntilbud for børn/unge
23-06-2023 - Sygeplejerske til døgntilbud for børn og unge
06-06-2023 - Teknisk servicemedarbejder til Bakkeskolen/Sommerbæk i Hørning
Køkken og Rengøring
07-06-2023 - Ernæringsassistent/cater til Toftelunden i Hørning Dagtilbud
18-06-2023 - Husassistent til Sølund, Bo-enheden Bavnebjerg Ry
12-06-2023 - Perfekt Studiejob eller Seniorjob
Lederstillinger
19-06-2023 - Ejendomscenterchef
05-06-2023 - Daglig leder Børnehuset Fugldal, Dagtilbud Ry
07-06-2023 - Ambitiøs leder til nyoprettet Lærings- og Videnscenter til Landsbyen Sølund
Plan, Teknik og Miljø
Ingen ledige stillinger
Sundhed, Omsorg og Handicap
11-06-2023 - Ergoterapeut til barselsvikariat i Aktivitet og Træning
11-06-2023 - Socialsygeplejerske til Specialcenter Baunegården
11-06-2023 - Sygeplejerske med særligt ansvar for afklaringspladserne på Baunegården
12-06-2023 - Sundhedskonsulent til Rygestop og projekt Naturfriske Fællesskaber
12-06-2023 - Sygeplejerske til plejecenter i Skanderborg
14-06-2023 - To socialrådgivere til barselsvikariater til Specialrådgivningen
15-06-2023 - Sommerferieafløsere til Lokalcenter Tjørnehaven og Bøgehaven
15-06-2023 - To pædagoger til Landsbyen Sølund - Boenhed 10 pr. 1. juli 2023
18-06-2023 - Ergoterapeuter til Landsbyen Sølund, Bo enheden Bavnebjerg, 30-37 timer
18-06-2023 - Pædagog 30-37 timer ugentligt på Sølund, Aktivitetscentret Bavnebjerg
18-06-2023 - Pædagoger til Bo-enheden Bavnebjerg, Landsbyen Sølund
18-06-2023 - Sommerferievikarer til Bo-enheden Bavnebjerg
26-06-2023 - SSA til Hjemmeplejen Kildegården - Dagvagt
30-06-2023 - Fagligt ambitiøs pædagog til Boenhed 20 i Landsbyen Sølund - genopslag
30-06-2023 - SSA/afløser til nattevagt på Akut- og Korttid Kildegården
30-06-2023 - Tilkaldevikarer til Solsikken i Voerladegård
05-06-2023 - Elever til EUX-hovedforløb Social og sundhedsassistent-uddannelsen i Skanderborg Kommune
05-06-2023 - Elever til Grundforløb 2 med efterfølgende SSA-uddannelse
06-06-2023 - Vil du være med til at lede og sætte retning med udgangspunkt i kærlige værdier - som assisterende leder?
07-06-2023 - Ergoterapeut søges til Daghjemmet for borgere med demens, Skanderborg
08-06-2023 - Fysioterapeut til Aktivitet og Træning i Skanderborg
09-06-2023 - Afløsere til Hjemmeplejen i Hørning
18-06-2023 - Husassistent til Sølund, Bo-enheden Bavnebjerg Ry
19-06-2023 - Natmedarbejder til døgntilbud for børn og unge
20-06-2023 - Pædagog/ergoterapeut eller lignende til døgntilbud for børn/unge
23-06-2023 - Sygeplejerske til døgntilbud for børn og unge
Udvikling, Kultur og Erhverv
15-06-2023 - Serviceassistentelev med virksomhed som speciale til Fælleden
15-06-2023 - Vil du være med til at gøre en forskel for fritidslivet?
Andre stillinger
18-06-2023 - 1st line IT-supporter
19-06-2023 - Natmedarbejder til døgntilbud for børn og unge
12-06-2023 - Perfekt Studiejob eller Seniorjob
06-06-2023 - Teknisk servicemedarbejder til Bakkeskolen/Sommerbæk i Hørning