Skip til hoved indholdet

Ledige stillinger

Her kan du se, hvilke job der er ledige hos Skanderborg Kommune

Administration
19-09-2021 - Medarbejder med fokus på digitalisering og driftsunderstøttelse (GENOPSLAG)
03-10-2021 - Økonomisk sagsbehandler til Administrations- og Ydelsesafdelingen
Anlæg og Ejendomme
Ingen ledige stillinger
Arbejdsmarked og Social
19-09-2021 - Virksomhedskonsulent Erhvervsservice
19-09-2021 - Virksomhedskonsulent til fleksjobområdet
22-09-2021 - Koordinerende sagsbehandler til sygedagpenge
23-09-2021 - Socialfaglig køkkenmedarbejder til Cafe Gestus
01-10-2021 - GENOPSLAG - Socialrådgiver til servicelovsteam søges til Center for job, social og udbetaling – Arbejdsmarkedsudvikling
03-10-2021 - Bostøtte / vejleder til Afdelingen for socialpsykiatri og beskæftigelse
19-09-2021 - Medarbejder med fokus på digitalisering og driftsunderstøttelse (GENOPSLAG)
Børn og Unge
19-09-2021 - Afdelingsleder til Specialrådgivningen og Forebyggende Socialrådgivere - Fagsekretariatet Børn og Unge
24-09-2021 - Skoleleder og kontraktholder til Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
24-09-2021 - Skoleleder og kontraktholder til Landsbyordningen Stjær
18-09-2021 - Lærer til Niels Ebbesen Skolen
19-09-2021 - Lærer til engelsk, tysk og håndværk og design på Stilling Skole - barselsvikariat
19-09-2021 - Pædagog til naturbørnehaven Græshoppen - 37 timer
21-09-2021 - Teknisk servicemedarbejder til Stilling Skole
22-09-2021 - Genopslag - Matematiklærer med rytme i kroppen til Bakkeskolen i Hørning
22-09-2021 - Lærer til udskolingen på Morten Børup Skolen
22-09-2021 - Pædagog til barselsvikariat på Stilling Skole og SFO
22-09-2021 - Psykolog til 6-18 årsområdet i PPR Skanderborg
22-09-2021 - To engagerede pædagoger til Børnegården Bison
23-09-2021 - Pædagogmedhjælper til Børnehuset Bakkely, Dagtilbud Ry
24-09-2021 - To pædagogmedhjælpere til BørneRiget
26-09-2021 - Fagligt dygtige pædagoger til specialafdeling
26-09-2021 - Lærer til mellemtrinnet på Morten Børup Skolen
26-09-2021 - Lærere til Skovbyskolen
27-09-2021 - Aflastningsfamilie til Familieplejen
30-09-2021 - Pædagog til Børnehaven Engen
30-09-2021 - Pædagog til Landsbyordningen i Voerladegård
30-09-2021 - To studentermedhjælpere til Skanderborg Ungdomsråd
30-09-2021 - Tysklærer - gerne kombineret med linjefag i matematik til Jeksendalskolen
30-09-2021 - Undervisningsassistent til Jeksendalskolen
01-10-2021 - Barselsvikar til Niels Ebbesen Skolen
01-10-2021 - Det bedste til de mindste... (Dagplejer)
03-10-2021 - Pædagog til Børnehuset Dyrehaven
04-10-2021 - Dansk-, kristendoms- og idrætslærer med stærke relationskompetencer til indskolingen på Låsby Skole
06-10-2021 - Trivselspædagog til Mølleskolen
23-09-2021 - Pædagog / sundhedsfaglig barselsvikar til Specialafdelingen Galaksen
30-09-2021 - Engagerede og faglige kompetente kollegaer (f.eks socialpædagog) til Skovbo Døgn- og aflastningstilbud
30-09-2021 - Medarbejdere (socialpædagog) 10-37 t/u til Specialpædagogisk døgntilbud
23-09-2021 - Køkkenassistent - 30 timer
Køkken og Rengøring
23-09-2021 - Køkkenassistent - 30 timer
06-10-2021 - To ernæringsassistenter til produktionskøkken- Sølund
Lederstillinger
19-09-2021 - Afdelingsleder til Specialrådgivningen og Forebyggende Socialrådgivere - Fagsekretariatet Børn og Unge
24-09-2021 - Skoleleder og kontraktholder til Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
24-09-2021 - Skoleleder og kontraktholder til Landsbyordningen Stjær
Plan, Teknik og Miljø
20-09-2021 - Miljøsagsbehandler til husdyrområdet - barselsvikariat
10-10-2021 - Planlægger til Drift og Vedligehold af veje
Sundhed, Omsorg og Handicap
27-09-2021 - Aktivitetsmedarbejder 30 timer ugentligt til Plejecenter Dagmargården
30-11-2021 - Fast aftenvagt (SSA) til Plejecenter Kildegården
30-11-2021 - Sundhedsfaglig kollega til fast aftenvagt - K 12
30-11-2021 - Tilkaldevikarer (ufaglærte plejehjemsmedhjælpere) til botilbuddet Solsikken i Voerladegård
12-10-2021 - Pårørendevejleder til barselsvikariat
13-10-2021 - Sundhedskonsulent til Det kommunale Sundhedscenter
15-10-2021 - Koordinerende teknisk servicemedarbejder til Plejedistrikt Ry
17-10-2021 - Meningsfyldt afløserjob i Fællesskabets Hus Ry (SSH/omsorgsmedhjælper)
22-10-2021 - Social- og sundhedshjælper i aftenvagt til Hjemmeplejen Galten
31-10-2021 - Social- og sundhedsassistent til Boenhed 40, Landsbyen Sølund
20-09-2021 - Fuldtids planlægger til Plejecenter Kildegården
20-09-2021 - Social- og sundhedsassistent/-hjælper til nattevagt til Fællesskabets Hus i Ry
24-09-2021 - Dygtige social- og sundhedsassistentelever til Skanderborg
24-09-2021 - Pædagog til Boenhed 16, Landsbyen Sølund
24-09-2021 - Socialrådgiver til Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap
24-09-2021 - Sosu-hjælper (dagvagt) til Plejecenter Dagmargården
24-09-2021 - Sundhedsfaglig medarbejder til bosted - Solsikken i Voerladegård
26-09-2021 - Pædagogisk kollega indenfor autismespektrum og handicap området
26-09-2021 - Udviklingskonsulent med fokus på demensområdet og magtanvendelse - Genopslag
26-09-2021 - Udviklingssygeplejerske/faglig koordinator til akut- og korttidsafsnit
27-09-2021 - Fagligt funderet socialfaglig medarbejder søges til fast stilling
30-09-2021 - Pædagogmedhjælper - vikar 30 timer til Landsbyen Sølund
30-09-2021 - Sosu-assistent kollega til Hjemmeplejen ved P B Lunds Vej
01-10-2021 - Social- og sundhedsassistent / -hjælper i skiftende vagter - Fællesskabets Hus Ry
03-10-2021 - Pædagog til Bofællesskaberne i Ry, Galten og Hørning - barselsvikariat
23-09-2021 - Pædagog / sundhedsfaglig barselsvikar til Specialafdelingen Galaksen
30-09-2021 - Engagerede og faglige kompetente kollegaer (f.eks socialpædagog) til Skovbo Døgn- og aflastningstilbud
30-09-2021 - Medarbejdere (socialpædagog) 10-37 t/u til Specialpædagogisk døgntilbud
Udvikling, Kultur og Erhverv
Ingen ledige stillinger
Andre stillinger
27-09-2021 - Aktivitetsmedarbejder 30 timer ugentligt til Plejecenter Dagmargården
20-09-2021 - Miljøsagsbehandler til husdyrområdet - barselsvikariat