Skip til hovedindholdet

Daglig leder til integreret institution

 

Daglig leder til den integrerede institution Bakkehuset i Landsbyordningen Virring

Trives du i en hverdag i samvær med børn, forældre og personale? Kan du bevæge dig mellem udvikling af et forholdsvis nyt børnehus, to etablerede børnehuse, pædagogisk udvikling af et velfunderet personale samt mange andre ledelsesopgaver, så er det dig, vi mangler som afdelingsleder i vores dagtilbud for 0-6 års området i Landsbyordningen Virring.

Landsbyordningen Virring består af dagtilbuddene Bakkehuset, Toftegården og Tusindfryd samt Virring Skole. Der er cirka 85 ansatte alt i alt; heraf en tredjedel i dagtilbuddene.

Du skal være daglig leder af Bakkehuset og komme til at indgå i et ledelsesteam bestående af to afdelingsledere for dagtilbud – hvor du er den ene – to afdelingsledere i skoledelen samt lederen for hele Landsbyordningen.
 

Om jobbet

Som afdelingsleder i Landsbyordning Virring vil din hverdag være præget af mange forskellige arbejdsopgaver, men primært med pædagogisk ledelse og personaleledelse. Du vil skulle kunne jonglere mellem flere områder, som f.eks. udvikling og understøttelse af pædagogiske tiltag, trivsel, hverdagens dilemmaer, pædagogiske udfordringer mv. Alt sammen med fokus på kvalitet i kerneopgaven. Groft sagt får du ansvaret og beslutningskompetencen for hele ledelsesopgaven – pædagogisk, fagligt, administrativt og personalemæssigt. Dog har øverste leder i Landsbyordningen det overordnede ansvar og beslutningskompetencen i forhold til at ansættelser og økonomi – men også her skal du påregne at blive inddraget.
 

Vi kan tilbyde

 • et stabilt personale – man bliver hos os
 • en arbejdsplads med stor fleksibilitet, højt til loftet og en hverdag med mange grin
 • en dagtilbudsdel med klare holdninger til børn og pædagogik, hvor holdningerne hviler på tydelige voksne, anerkendende relationer og troen på det kompetente barn
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem vidensdeling og sparring med kollegaer og ledelse
 • et godt forældresamarbejde.
 

Vi søger en afdelingsleder som

 • vil være daglig leder i Bakkehuset – både fagligt, personalemæssigt og administrativt
 • er uddannet pædagog og står solidt og sikkert på et anerkendende pædagogisk grundlag
 • vil være med til at videreudvikle kulturen, den høje faglighed og den pædagogiske udvikling
 • kan kommunikere og motivere til det gode samarbejde med fokus på børnene
 • er synlig i hverdagen sammen med både børn, forældre og personale
 • også er på gulvet med børnene
 • i samarbejde med den anden afdelingsleder sætter kursen for den pædagogiske retning og udvikling inden for 0-6 års området. Samtidig med at der bliver lyttet og inddraget
 • vil varetage personaleledelsen og ansvar for økonomi – herunder budget, daglig drift, regnskab mv.
 • vil indgå i et ledelsesteam på tværs af dagtilbud og skole, hvor den røde tråd for barnets liv fra 0 - 16 år sikres
 • har en lederuddannelse eller har lyst til at tage en på sigt.
 

Om os

Der er stor tilflytning til området, så børnetallet i dagtilbuddene stiger støt og roligt.

De tre huse, som er i dagtilbudsdelen i Landsbyordningen Virring er:

Bakkehuset, som er en integreret institution og som har mere end 40 år på bagen. Vi sagde tidligere i år farvel til en af pædagogerne, der var med fra starten, og det er et hus med en solid kulturarv og et godt sammenhold børn, forældre og personale imellem. Bakkehuset er normeret til 66 børnehavebørn og 17 vuggestuebørn og har pt. 17 medarbejdere.

Toftegården, som også er en integreret institution, og som knap har eksisteret i et år, men hvor kulturen begynder at tage form. Placeringen er i udkanten af Virring med den skønneste beliggenhed ud til markerne, hvor vi får alt det bedste med fra de fire årstider. Toftegården er normeret til 50 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn og har pt. 9 medarbejdere.

Tusindfryd er den mindste institution og ligger i Hylke. For nuværende er der kun børnehave i Tusindfryd, men i løbet af de næste måneder skal der etableres 7 vuggestuepladser. Der vil så være 30 børnehavepladser og til den tid 6 medarbejdere. Tusindfryd deler bygning med Virring Skoles indskolingsafdeling i Hylke, hvorfor der er en del aktiviteter og et tæt samarbejde på tværs.

Alle tre institutioner har personalegrupper med høj faglighed, god social kapital og stort fokus på kerneopgaven med barnet i centrum.

Dagtilbuddene sender alle 3 børn til Virring Skole, der har cirka elever 370; men også her vækster elevtallet de kommende år.

Du kan læse mere om os på Landsbyordningen Virrings hjemmeside.

Landsbyordningen Virring er hjemmehørende i Skanderborg Kommune. Læs mere om dagtilbud i Skanderborg Kommune her.

Vi arbejder på et fælles ledelsesgrundlag i Skanderborg Kommune. Læs mere om det fælles ledelsesgrundlag her.
 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er på fuld tid ønskes besat pr. 1. februar 2023 eller hurtigst muligt.


Vil du vide mere?

Du er velkommen til at komme på besøg og derved opleve stemningen i Landsbyordningen og møde børn og medarbejdere. Ring og aftal tid for et besøg med leder af Landsbyordningen Karsten Refsgaard på telefon 20 57 07 91.


Det praktiske

Ansøgningsfrist 5. december 2022.

Sammen med din ansøgning modtager vi gerne dit CV, udtalelser og relevante eksamensbeviser.

Der afholdes 1. samtale den 14. december 2022 og 2. samtale den 20. december 2022.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

Del på LinkedIn