Skip til hoved indholdet

Sundhedsplejerske til småbørnsområdet i Skanderborg

 

Er du sundhedsplejerske og på jagt efter et spændende job? Kan du lide at være med til at udvikle din arbejdsplads sammen med engagerede kollegaer og har du lyst til at arbejde i småbørnsområdet? Så har vi en stilling som er på 37 timer ugentligt til besættelse pr. 1. december 2021.

Om Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Skanderborg Kommune er organiseret i Sundhedstjenesten, Børn- og Unge.  Sundhedsplejen er internt organiseret i 2 grupper, en småbørns og skole gruppe og er fysisk placeret på Fælleden, Skanderborg Administrations, center, sammen med PPR, B &U sekretariatet og Myndighed.

I Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejersker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en opdelt ordning i en småbørns og skolegruppe og organiseret med 2 afdelingsledere og 1 leder.

Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.


Kerneopgaven i Sundhedsplejen

I småbørns sundhedsplejen har vi et differentieret besøgsprofil til familierne.
I småbørnssundhedsplejen arbejder sundhedsplejerskerne med udgangspunkt i et lokalområde og med opgaven spæd – og småbørn, herunder konsulentfunktion i dagtilbud. Det aktuelle udviklingsfokus i småbørns sundhedsplejen er:
 • Der er fokus på fortsat at udvikle et arbejdsfællesskab med høj faglighed, der arbejder tæt sammen om forankringen af det 3½ årige udviklingsarbejde, der er lavet på småbørnsområdet
 • Fortsat udvikling af nye forældregrupper som f.eks. Tryghedscirkelen, kvinder som har det, svært efter fødslen
 • At skabe rum for faglig specialisering med småbørnsfamiliernes sundhed og trivsel i fokus
 • Fortsat udvikling af indsatser til børn og familier i udsatte positioner som f.eks. tværfaglige hjemmebesøg med pædagoger, sundhedsplejens mor barn gruppe, trivselsteam og småbørnsteamet
 • Vi vægter det tværfaglige arbejde højt og indgår i diverse tværfaglige processer når opgaven kalder på dette

Der er desuden fortsat udvikling af småbørnsområdet og en løbende justering af indsatser ifht forandringerne omkring os.


Vi forventer, at du

 • er uddannet sundhedsplejerske
 • er fagligt velfunderet og kan bruge dit faglige skøn i mange sammenhænge med borgerperspektivet i fokus
 • kan arbejde selvstændigt inden for en given ramme, kan arbejde systematisk, med stærke samarbejdsevner både fagligt og tværfagligt
 • er engageret, initiativrig og har et godt humør
 • kan have mange opgaver og prioritere inden for disse opgaver
 • er fleksibel og kan løse en opgave på mange måder - herunder også at inddrage digitale medier i opgaveløsningen
 • har kompetencer i forhold til at løse opgaver på både individ- og gruppeniveau


Vi kan tilbyde

 • Godt introduktionsforløb, mentorordning, kollegial sparring og certificering i ADBB-certificering
 • Mulighed for udvikling, nytænkning og indflydelse på egne arbejdsopgaver
 • Et godt kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden
 • En spændende arbejdsplads med yderst engagerede kollegaer, som løser mange forskellige arbejdsopgaver og dagligt står overfor udfordringer, som kræver indblik og stort ansvar


Løn og ansættelsesforhold

Den ledige stilling består af en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt til besættelse pr. 1.december 2021 eller hurtigst muligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og lokal løndannelse. Fagsekretariatet Børn og Unge er beliggende på det nye Administrationscenter Fælleden 1, 8660 Skanderborg.
 

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til leder for sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, telefon 23 26 59 28, afdelingsleder Lea Ardal Bramskov, telefon 51 54 07 98, eller TR Kirsten Birk Johannsen, telefon 23 20 63 79.


Ansøgningsfrist

Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest den 25. oktober 2021.


Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtaler afholdes 27. oktober 2021. Udvalgte kandidater til samtale vil modtage besked via telefonisk opringning 26. oktober 2021.


Om Fagsekretariatet Børn og Unge

Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.