Skip til hoved indholdet

GENOPSLAG - Engagerede og faglige kompetente kollegaer til Skovbo Døgn- og aflastningstilbud

 

Vi har stor forespørgsel på vores tilbud og deraf tilgang af børn, så har du lyst til at være en del af en ambitiøs og fagligt funderet arbejdsplads med høj grad af medindflydelse og medinddragelse, et sted hvor du har rig mulighed for at udvikle dig og deltage i spændende udviklingsarbejde for at sikre de bedste vilkår og muligheder for vores børn og unge?

Så søger Skovbo engagerede og faglige kompetente kollegaer – 32-35 timer ugentligt.

Skovbo tilbyder døgnophold og aflastning for børn og unge med autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Herudover bor/kommer der børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Tilbuddet består af tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.
 

På Skovbo lægger vi særlig vægt på

 • at det arbejdsmæssige fællesskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og forståelse for den fælles pædagogiske vision på Skovbo
 • hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser
 • at tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns / unges muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets / den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje
 • børnenes / de unges indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer
 • gennem kommunikation med barnet/den unge at forstå, anerkende og understøtte dem i at realisere egne mål, for herigennem at give dem oplevelsen af at have indflydelse på sit eget liv
 • vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og den pædagogiske vision.
 

Vi kan tilbyde

 • et tilbud med tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel
 • et grundigt og fagligt introduktionsforløb, løbende oplæring og sparring
 • høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar
 • et aktivt og dynamisk forældresamarbejde
 • et samarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”
 • en kultur, hvor du får mulighed for at sætte dine ressourcer i spil sammen med andre
 • en målrettet efteruddannelsesstrategi – både intern og ekstern uddannelse
 • et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven
 • et velfungerende og aktivt LMU samarbejde.

På Skovbo fremhæver vi frihedsgraderne hos den enkelte medarbejder. Denne tillid og opbakning mener vi giver større ansvarlighed, øget motivation og plads til kreativitet.
 

Kerneopgaven på Skovbo

Skovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.
 

Pædagogisk vision på Skovbo

Vi ønsker at understøtte børnene / de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.

Vi ønsker tillige at skabe en udviklingsforståelse, der lægger stor vægt på de mellemmenneskelige relationer. Derfor er vigtige nøgleord kommunikation og samspil. Dels som værende afgørende for barnets-/den unges udvikling, dels skabe et frugtbart samarbejde med forældre og skabe udvikling mellem kolleger, i et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab.
 

Din profil

 • Din fagprofil er pædagog eller ergoterapeut, diakon, fysioterapeut samt psykomotorisk terapeut med interesse for at arbejde tværfagligt.
 • Dine arbejdsopgaver er at indgå i alle daglige pædagogiske opgaver med børnene/de unge, med fokus på kerneopgaven og den pædagogiske vision.
 • Du er indstillet på, og loyal overfor at omsætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til den pædagogiske hverdag.
 • Du sætter fagligheden højt, og vil bidrage aktivt til at medudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske arbejde, samt understøtte dette i samarbejde med de sundheds- og pædagogfaglige koordinatorer.
 • Kan indgå i et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven.
 • Trives med høje krav, forventninger og løbende læring.
 • At du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, eller børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.
 • At du kan skabe rammer for udfordrende samvær og aktiviteter, så børnene og de unge får mulighed for at danne relationer og udvikle kammeratskab.
 • Du kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og er tillige indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op.
 • Du har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde.
 • Er aktiv medskaber af det gode samarbejde og arbejdsmiljø.
 • Løbende opfølgning på Skovbos pædagogfaglige- og sundhedsfaglige indsatser og kan arbejde forsøgs- og udviklingsorienteret.
 • At du kan arbejde analytisk, benytte faglige analyser og indsamle relevant data.
 • Du er skriftlig velformuleret og kan arbejde selvstændigt med skriftlig pædagogisk- og sundhedsfaglig dokumentation.
 • Er aktiv medskaber af det gode samarbejde og arbejdsmiljø.

Se tillige den udvidede jobprofil, der beskriver forventninger til generelle- og fagfaglige kompetencer her.
 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst i forhold til Ny Løn.
Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.

Arbejdstiden er pt. mellem kl. 6.00 og 23.00 på hverdage – overvejende aften samt arbejde hver anden weekend.

Tiltrædelse hurtigst muligt, løbende samtaler og ansættelse.
 

Hvis du vil vide mere

Se også vores hjemmeside: Skovbo døgn- og aflastningstilbud.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Gitte Krogh på telefon 23 72 32 37 eller mail gitte.vestergaard.krogh@skanderborg.dk eller til forstander Rasmus Kaag på telefon 40 34 80 72 eller mail Rasmus.Kaag@skanderborg.dk.