Menu Søg

Vision, politikker og vedtægter

Du kan her se hvilken vision og hvilke politikker, Byrådet styrer og prioriterer efter i dets arbejde med at skabe en god kommunal service. 

Vision

Byrådets vision er:

De 1.000 Fællesskabers land

Det er fællesskab, der gør Skanderborg unik. Det store fællesskab. De mange mindre fællesskaber. De formelle og de uformelle fællesskaber. De personlige og de institutionelle. De langvarige og de flygtige. Fællesskaber på kryds og tværs mellem borgere, virksomheder, foreninger, institutioner og politikere.

Hos os er fællesskab nemlig helt naturligt og helt uundværligt. For i Skanderborg kan vi lide hinanden, og vi har lyst til at arbejde sammen. Ja, vi kan slet ikke lade være. Vi er fælles om at se det smukke i det særlige, det unikke eller det skæve. Hos os er ”synergi” mere end et ord i en udviklingsstrategi. For gode fællesskaber skaber synergi og gør afstanden fra idé til handling kortere.

Byrådet vil ved enhver lejlighed arbejde for at styrke fællesskaberne. At de, der kan se mulighederne, mødes med dem, der kan skabe rammerne og løsningerne. For det har vi brug for. Handling. At vi arbejder for og med hinanden. Tænk hvis…

Politikker og vedtægter

Det er byrådet, der bestemmer hvilke politikker, der skal udarbejdes.
Når der er udarbejdet en ny politik, er det også byrådet, der godkender politikken.

Det er de politiske udvalg, der formulerer et forslag til en politik.
Det gør de gennem politiske debatter og i dialog med borgere, brugere, kontraktholdere og andre relevante interessenter.

Når en ny politik er godkendt af byrådet, er det også udvalgenes opgave løbende at kontrollere, hvordan kontraktholderne omsætter politikken i praksis.

Du kan finde de forskellige politikker her fordelt på byrådet og udvalg:

Åbn alle

Kontakt Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune

Skanderborg Fælled 1

8660 Skanderborg

Tlf. 8794 7000

E-mail:skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

  •