Skanderborg

 
 

Ud i naturen

Ud i naturen

I Skanderborg Kommune er mulighederne for at nyde og opleve naturen mange. 
Færdsel i naturen, hvad enten det foregår til lands eller til vands, foregår selvfølgelig altid med respekt for naturen og eventuelle ejere af de områder, hvor du færdes.

Generelt gælder det, at alle har ret til at færdes i naturen, men at adgangen kan være begrænset - f.eks. i forbindelse med militære områder, ved fredede områder og i reservater.

Skove

I private skove må du gå og cykle på skovveje og grusstier.
Der er adgang fra kl. 7 til solnedgang, og du må ikke opholde dig nærmere på bygninger end 150 meter.
Skove under 5 hektar kan lukkes for offentligheden.

I offentligt ejede skove må du færdes døgnet rundt, men ikke opholde dig nærmere end 50 meter fra beboelse.
Det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn.
Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes selskabsjagt, og i områder, hvor der foregår intensivt skovarbejde.

Større aktiviteter i skove og på udyrkede arealer kræver som regel ejerens tilladelse, og - uden for statsskovene - altid ved arrangementer med over 30 deltagere. 

Udyrkede arealer

På udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må du frit færdes til fods og opholde dig indtil 150 meter fra bygninger.
Der er adgang til private arealer fra kl. 7 til solnedgang.
Der er normalt ikke adgang til de dyrkningsfri zoner langs vandløb.

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land.
Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.
På dage, hvor der er selskabsjagt eller foregår intensivt landbrugsarbejde, kan færdslen også indskrænkes. 

Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug, hvor du lovligt kan færdes.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.