Menu Søg

Hjælpemidler

 • Har du en varig lidelse eller et handicap, kan vi give støtte i form af et hjælpemiddel.
 • Hjælpemidler kan være personlige eller udlånshjælpemidler.
 • Hjælpemidlet forventes at give dig mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

Hvis du har brug for hjælpemidler, skal du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap eller ansøge elektronisk under de enkelte hjælpemiddeltyper nedenfor.

Se kontaktoplysninger for Fagsekretariatet Ældre og Handicap nederst på siden.

Personlige hjælpemidler

Har du eller dit barn et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du eller din pårørende (ved fuldmagt) søge om et personligt hjælpemiddel, der kan lette din hverdag.

Personlige hjælpemidler kaldes også kropsbårne hjælpemidler og er eksempelvis:

 • Proteser (arm, ben, øje og bryst)
 • Kompression (strømper, ærmer og handsker)
 • Parykker
 • Ortopædisk fodtøj og –indlæg
 • Skinner, korsetter, bandager
 • Stomihjælpemidler
 • Briller/linser (specialoptik)
 • Diabeteshjælpemidler

Nogle hjælpemidler er godkendte standardprodukter, og nogle bliver lavet specielt til dig.

Du søger om personligt hjælpemiddel via linket nedenfor.

Skal du have briller eller linser?

Tal med din optiker først, når du ønsker tilskud til briller og kontaktlinser (specialoptik).
Din optiker videresender din ansøgning til Center for Syn og Hjælpemidler.
Du kan i særlige tilfælde søge kommunen om tilskud til briller, hvis du er i en vanskelig økonomisk situation.

Skal du have høreapparat?

Kontakt Region Midt for information om høreapparater - inklusiv udlevering af batterier til høreapparater.
Du kan ikke længere søge om høreapparater ved os.
Læs mere om høretekniske hjælpemidler, hørenedsættelse eller kontakt en hørekonsulent.

Skal du have fodtøj?

For enkelte hjælpemidler, fx ortopædisk fodtøj, kan du søge tilskud, hvor der er egenbetaling.

Søger du bleer, bind eller kateter?

Kontakt kontinensteamet (nyt vindue) eller læs mere ovenfor under afsnittet "vil du vide mere". 

Vil du vide mere?

Kontakt Fagsekretariatet Ældre og Handicap - se kontaktoplysninger nederst på siden.

Hjælpemidler til udlån

Det hjælpemiddel, du låner, kan være nyt eller brugt.

Eksempler på hjælpemidler:

 • Kørestol
 • Rollator
 • Toiletforhøjer
 • Badebænk
 • Toilet/bade stol på hjul
 • Gulvlift
 • Tryksårsforebyggende siddepuder og madrasser

Du søger om personligt hjælpemiddel via linket nedenfor.

Vil du vide mere?

Kontakt Fagsekretariatet Ældre og Handicap - se kontaktoplysninger nederst på siden.

Hørehjælpemidler, batterier og hørevejledere

 

Åbn alle
 • Kontakt hvis du har behov for høreapparat
 • Hvis du har brug for batterier til høreapparat
 • Sådan får du filtre, slanger og domens/tips
 • Ansøg om høretekniske hjælpemidler
 • Kontakt hørevejlederne - undervisning og hjælp til vedligeholdelse
 • Kontakt hørekonsulenten, hvis du har spørgsmål om ansøgning til høretekniske hjælpemidler

Synshjælpemidler

Et synshjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe følgerne af stærkt nedsat syn eller blindhed.
Briller og linser er ikke omfattet, men tilhører gruppen af personlige hjælpemidler.

Eksempler på synshjælpemidler:

 • Lupper
 • Speciallyskilder
 • Talende ur
 • Tekst- og billedforstørrende udstyr f.eks. CCTV
 • Computere med standardsoftware

Hjælpemidlet bevilges som udlån.

Hvem kan søge om synshjælpemiddel?

For at kunne få bevilget et synshjælpemiddel, er det en betingelse, at du har et varigt nedsat syn på 0,30 og derunder, og at synshjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe følgerne af dit nedsatte syn
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv (Kontakt Jobcenter)

Søg om synshjælpemiddel

Du søger om synshjælpemiddel via linket nedenfor.

Vil du vide mere?

Kontakt Fagsekretariatet Ældre og Handicap - se kontaktoplysninger nederst på siden.

Få hjælp med et kommunikationshjælpemiddel, hvis du har svært ved at tale, høre, se eller læse

Et kommunikationshjælpemiddel er et produkt, der er udviklet for at afhjælpe en nedsat kommunikationsevne. Nedsat kommunikationsevne kan være væsentlig nedsat tale-, høre-, syn-, eller læse/skrivefunktion (ordblinde), eller være en følge af et fysisk handicap.

Eksempler på kommunikationshjælpemidler:

 • Talesyntese
 • Særlige kommunikationsprogrammer og scanningsprogrammer til computere
 • Øjenstyringsudstyr

Hjælpemidlet bevilges som udlån.

Søg om kommunikationshjælpemiddel

Du søger om kommunikationshjælpemiddel via linket nedenfor. 

Fagsekretariatet Ældre og Handicap eller Center for Syn og Hjælpemidler behandler din ansøgning.

Vil du vide mere?

Kontakt Fagsekretariatet Ældre og Handicap - se kontaktoplysninger nederst på siden.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som leverandører massefremstiller og forhandler bredt til almindeligt brug i befolkningen. De er altså ikke fremstillet specielt for at afhjælpe dig, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder.

Eksempler på forbrugsgoder:

 • Tohjulede el-cykler
 • El-køretøjer
 • Elevationssengebund

Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, eksempelvis:

 • Almindelige stole og senge
 • Vaskemaskine
 • PC
   

Søg om forbrugsgoder

Du søger om forbrugsgoder via linket nedenfor.

Hvad koster det?

 • Du kan få tilskud til forbrugsgoder, som koster over 500 kr., hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et forbrugsgode.
 • Tilskuddet er som udgangspunkt 50 procent af prisen på et standardprodukt.
 • Normalvis er forbrugsgodet din ejendom, og du skal selv stå for udgiften til reparation og udskiftning.
 • Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder, der er anskaffet, før du ansøger.

Vil du vide mere?

Kontakt Fagsekretariatet Ældre og Handicap - se kontaktoplysninger nederst på siden.

Få hjælp til boligindretning

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp til indretningen af din bolig, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

Det gælder uanset, om du bor i leje-, eje- eller andelsbolig.

Du kan få lavet ændringer inde i boligen og udenfor i umiddelbar forbindelse til boligen.

Søg om hjælp til boligindretning

Du søger om hjælp til boligindretning via linket nedenfor.

Eksempler på boligindretning:

 • Fjerne dørtrin
 • Ramper
 • Ændring af dørbredder
 • Trappelifte
 • Loftslifte
 • Ændring af badeværelse
 • Tilbygning

Du kan ikke få hjælp til boligændringer, der har overvejende karakter af modernisering eller istandsættelse.

Vil du vide mere?

Kontakt Fagsekretariatet Ældre og Handicap - se kontaktoplysninger nederst på siden.

Støtte til køb af bil

Har du et varigt handicap, kan du søge om lån til køb af en handicapbil og tilskud til indretning af bil. 

Kontakt

Har du spørgsmål, inden du ansøger, kan du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap eller sende en mail til en bilsagsbehandler.

Bilsagsbehandler Rikke Kruse Ørhøj (cpr. nr. 01-15)
Tlf. 8794 7850
E-mail: hjaelpemidler@skanderborg.dk

Bilsagsbehandler Mona Svendsen (cpr. nr. 16-31)
Tlf: 8794 7850
E- mail: hjaelpemidler@skanderborg.dk

Når du henvender dig, får du oplyst, hvad du kan søge om, regler for behandling af din ansøgning, forløbet og den forventede sagsbehandlingstid.

Udfyld herefter ansøgningsskemaet støtte til bil og spørgeskemaet støtte til bil. Dette vil give en hurtigere sagsbehandling. Du finder skemaerne via de to links nedenfor. 

Åbn alle
 • Hvem kan søge om handicapbil?
 • Hvad sker der med min ansøgning?
 • Hvilken støtte kan jeg få?
 • Fritagelse for afgift og vedligehold
 • Specialindretning af bil

Vil du vide mere

Åbn alle
 • Hvem kan søge et hjælpemiddel?
 • Hjælpemidler til midlertidig brug
 • Hvordan ansøger jeg om et hjælpemiddel?
 • Hvad sker der med min ansøgning?
 • Hvornår får jeg svar?
 • Hvad koster et hjælpemiddel?
 • Du har frit valg af hjælpemidler
 • Reparation og udskiftning af hjælpemidler
 • Ønsker du at klage?

Få viden, vejledning og prøv velfærdsteknologiske løsninger

Vil du gerne vide 

 • hvilke teknologiske hjælpemidler, der kan give dig mere selvstændighed, gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig?
 • hvilke teknologiske hjælpemidler, der kan hjælpe dit familiemedlem eller din ven til større frihed, sikkerhed og tryghed?
 • hvordan du som sundhedsperson kan styrke kvaliteten i dit arbejde og frigive ressourcer til den bløde omsorg? 

De velfærdsteknologiske hjælpemidler er udstillet forskellige steder i kommunen – blandt andet på lokalcentrene, Sundhedscentret i Skanderborg, bibliotekerne og hos Falck.

Samtidig er det muligt at få råd og vejledning fra en konsulent for velfærdsteknologi omkring nye hjælpemidler samt se og afprøve forskellige løsninger i praksis.

Kontakt

Konsulent for velfærdsteknologi, Ida Arentsen, tlf. 23 82 61 55 eller på mail ida.arentsen@skanderborg.dk

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00