Skanderborg

 
 

Bolig- og aktivitetstilbud

På disse sider kan du læse om de botilbud, vi tilbyder borgere, der på grund af handicap og/eller sindslidelse, har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner som personlig hjælp og pleje.

Du kan også læse om de muligheder, der er for aktivitet og samvær til borgere med handicap og sindslidelse. 
Du behøver ikke at bo i et botilbud for at kunne benytte et aktivitets- og samværstilbud.

Botilbud og bostøtte 

Hvis du på grund af et handicap og/eller en sindslidelse ikke har mulighed for at klare dig i din egen bolig, har du mulighed for enten at modtage hjælp i eget hjem eller at blive optaget i et botilbud.
Der kan enten være tale om længerevarende eller midlertidige forløb.

Aktivitets- og samværstilbud

For at give dig mulighed for at mødes med andre og opretholde et socialt fællesskab trods et handicap og/eller en sindslidelse tilbyder vi aktivitets- og samværstilbud.

Tilbuddet retter sig mod borgere, der har et handicap og/eller en sindslidelse og derfor har behov for særlig støtte.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på de forskellige tilbud som ligger i Skanderborg Kommune.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.